Publicēts: 09.03.2023.

2023. gada 9. martā notika pirmās Latvijas Bankas rīkotās ilgtspējas brokastis, kuras pulcēja vairāk nekā 70 finanšu tirgus dalībnieku vadītāju un ilgtspējas ekspertu. Finanšu tirgus dalībnieki tika iepazīstināti ar ilgtspējas apsvērumu nozīmīgākajiem aspektiem uzraudzības prioritātēs, kas iegūst aizvien būtiskāku lomu Eiropas finanšu sektora uzraudzības iestāžu darbā.

Latvijas Bankas padomes locekle Kristīne Černaja-Mežmale akcentē: "Ilgtspējas temats finanšu tirgus dalībnieku un uzraugu dienaskārtībā ir uz ilgu laiku – tas ir jāpieņem un visiem šai jaunajai situācijai jāpielāgojas. Gan Eiropas, gan pasaules līmenī turpinās reformas ilgtspējīgu finanšu veicināšanai, ticot, ka tieši finanšu sektorā ir jauda un iespējas plašākā mērogā iedzīvināt ilgtspējīgu uzvedību."

Pasākuma laikā Latvijas Banka iepazīstināja finanšu tirgus dalībniekus ar ilgtspējas aspektiem, kas iekļauti gan Eiropas uzraudzības institūciju, gan Latvijas Bankas uzraudzības prioritātēs, kā arī ar 2023. gadā plānotajiem pasākumiem ilgtspējas jomā. Tāpat tika pārrunāta Latvijas finanšu sektora ilgtspējas ceļakarte un citi ar ilgtspēju saistīti jautājumi.

Latvijas Bankas Makroekonomikas analīzes daļa vadītāja Santa Bērziņa prezentēja apskata par lauksaimniecības nozari secinājumus.

"Eversheds Sutherland Bitāns" vecākais partneris Māris Vainovskis iepazīstināja ar ilgtspējas uztveri sabiedrībā un informācijas atklāšanas prasībām.

Ilgtspējas brokastis ir Latvijas Bankas iniciatīva. Pasākumu cikls, kurā plānotas tikšanās gan ar finanšu tirgus dalībnieku vadības pārstāvjiem, gan ar ekspertiem un jomas profesionāļiem, veidots, lai diskutētu par metodoloģijas, regulējuma un pārvaldības praktiskajiem aspektiem ilgtspējas jomā.

Plānots, ka nākamo ilgtspējas brokastu temats būs ilgtspējas stratēģiju sagatavošanas vadlīnijas, savukārt atlikušo divu šā gada ilgtspējas brokastu temati – informācijas atklāšana un lēmumu pieņemšana, kā arī ilgtspējas risku būtiskuma novērtēšana.

Latvijas Bankas ilgtspējas brokastis

Uzraudzība