Publicēts: 30.08.2018. Aktualizēts: 30.12.2022.

Lai saņemtu Kredītu reģistra pārskatu par saistībām, persona iesniedz Latvijas Bankai rakstisku pieteikumu papīra dokumenta vai elektroniskā dokumenta veidā.

Kredītu reģistrā pārskatu par saistībām ir tiesīga saņemt fiziskā vai juridiskā persona par sevi. Personas vārdā pārskatu ir tiesīgs saņemt arī tās pilnvarnieks vai aizgādnis.

Persona Kredītu reģistrā var būt norādīta kā klients (ja ir saņēmusi kredītu pie Kredītu reģistra dalībnieka) vai klienta galvinieks (ja ir sniegusi galvojumu par kādas citas personas kredītu).

Latvijas Banka Kredītu reģistrā iekļautās ziņas izsniedz:

 
 
 

 

Kredītu reģistra ziņas klātienē Latvijas Banka izsniedz klientu kasēs:

Bezdelīgu iela 3Skatīt kartē Adrese Bezdelīgu iela 3, Rīga
Tālrunis 67022497
Darba laiks P, O, T, C   8.30-16.30,
piektdienās 8.30-15.30