Datubāze INTS

Statistikas datubāze INTS nodrošina ērtu un pielāgojamu datu atlasi, kā arī iespēju veidot grafikus.

Uzzināt vairāk

Statistiskie dati

Latvijas Bankas interneta statistikas datubāze INTS, datu tabulas, datu arhīvi, infografikas, kā arī informācija par publicētajiem statistiskajiem datiem.

Uzzināt vairāk

Datu publicēšanas kalendārs

Plānotie datu publicēšanas datumi kārtējā mēnesī un nākamajos 3 mēnešos, ievērojot periodiskumu un termiņus, kas noteikti Latvijas Bankas gada statistikas programmā.

Uzzināt vairāk

Informācija statistikas lietotājiem

Informācija, kas palīdz labāk izprast statistiskos datus, kā arī, iepazīstoties ar statistikas programmām, uzzināt par Latvijas Bankas plānotajiem darbiem statistikas jomā un sagatavoto statistikas klāstu.

Uzzināt vairāk

Iesniegt datus

Informācija par datu iesniegšanas uzsākšanu Latvijas Bankas drošības sistēmās un datiem (pārskatiem), kas jāsniedz katram tirgus dalībnieku veidam.

Uzzināt vairāk

Statistikas jaunumi