Publicēts: 27.09.2023.

Lai palīdzētu Latvijas finanšu sektora dalībniekiem izprast būtiskākās regulatīvās prasības ilgtspējīgu finanšu jomā, Latvijas Banka publicē ieteikumus, metodiskos norādījumus un labās prakses piemērus.

Latvijas Banka sagaida, ka, piešķirot ilgtspējai nepieciešamo nozīmi un paredzot ilgtspējas aspektu iekļaušanu stratēģiskajā plānošanā, iestāde atspoguļos to savos plānošanas un korporatīvās kultūras dokumentos un iesaistīs pēc iespējas vairāk darbinieku, paplašinot viņu atbildības ietvaru. Ar stratēģijas izstrādi ir saistīts viens no pirmajiem finanšu sektora ilgtspējas ceļakartes posmiem, paredzot, ka iestāde iekļauj ilgtspējas aspektus savā stratēģijā, lai strādātu ilgtspējīgi īstermiņā un ilgtermiņā, kā arī nosaka savu plānoto riska apetīti, turpmāko rīcību un ambīcijas.

Lai sniegtu atbalstu Latvijas finanšu sektora dalībniekiem šajā jomā, Latvijas Banka ir izstrādājusi ieteikumus "Ar ilgtspējīgām finansēm saistītu aspektu ietveršana iestāžu attīstības stratēģijās". Ieteikumos ietvertās labākās prakses piemērošana ir brīvprātīga, tomēr aicinām ikvienu finanšu tirgus dalībnieku iepazīties un izvērtēt tos, attiecinot uz sava biznesa modeļa specifiku, darbību un procesiem, ar mērķi apsvērt iespēju papildināt aktuālo vai izstrādāt jaunu ilgtspējas stratēģiju. Šie ieteikumi neatbrīvo no pienākuma ievērot normatīvo aktu prasības.

 

pdf 01  Ar ilgtspējīgām finansēm saistītu aspektu ietveršana iestāžu attīstības stratēģijās

 

 

Ilgtspejiba latvijas banka


Finanšu sektora ilgtspējas uzraudzība

Sagatavota Latvijas finanšu sektora ilgtspējas ceļakarte, kurā skaidrots, kādu rīcību ilgtspējas risku identificēšanas un pārvaldības jomā finanšu sektora uzraugs sagaida no finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem. Vienuviet apkopoti Eiropas Savienības un Latvijas tiesību akti ilgtspējas jomā.

Uzzināt vairāk
Uzraudzība