Publicēts: 20.10.2010.

Eiropas Kontu sistēma 2010 (EKS 2010)

ES Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija (NACE)