Publicēts: 20.10.2010. Aktualizēts: 20.10.2022.

Eiropas Kontu sistēma 2010 (EKS 2010)

ES Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija (NACE)

Informācija statistikas lietotājiem

Informācija, kas palīdz labāk izprast statistiskos datus, kā arī, iepazīstoties ar statistikas programmām, uzzināt par Latvijas Bankas plānotajiem darbiem statistikas jomā un sagatavoto statistikas klāstu.

Uzzināt vairāk