Datu iesniegšanas sistēmas un informācija par datu iesniegšanu

Datu iesniegšanas kārtību nosaka noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku.

Datu sagatavošanas un iesniegšanas prasības nosaka Latvijas Bankas noteikumi, kas regulē:

  • statistisko datu sagatavošanas un iesniegšanas prasības un kārtību;
  • finanšu tirgus dalībnieku uzraudzības, noregulējuma un kompensāciju izmaksas sistēmu nodrošināšanai nepieciešamās informācijas sagatavošanas un iesniegšanas prasības un kārtību;
  • ziņu iekļaušanas kārtību Kredītu reģistrā.

Uzzināt vairāk

Pārmaiņas datu apmaiņā ar Latvijas Banku

Datu apmaiņā ar Latvijas Banku pakāpeniski tiek samazināta datu ziņošanas sistēmas (DZS) izmantošana datu sniegšanai, pārejot uz paaugstinātās drošības sistēmas un nebanku statistikas sistēmas izmantošanu.

Uzzināt vairāk

Nebanku statistikas sistēma

Sistēmu izmanto statistisko datu sniegšanai.

Pieslēgties

Datu ziņošanas sistēma

Sistēmu izmanto finanšu tirgus dalībnieku uzraudzības, noregulējuma un kompensāciju izmaksas sistēmu statistisko datu sniegšanai, t. sk. datu sniegšanai saskaņā ar tieši piemērojamiem ES tiesību aktiem.

Pieslēgties

Kredītu reģistrs

Sistēmu izmanto ziņu iekļaušanai Kredītu reģistrā. 

Uzzini vairāk par Kredītu reģistru.

Pieslēgties

Datu iesniegšana elektroniski

Informācija par to, kā uzsākt datu sniegšanu paaugstinātās drošības sistēmā un nebanku statistikas sistēmā.

Uzzināt vairāk

Paaugstinātās drošības sistēma

Sistēmu izmanto datu sniegšanai failu apmaiņas servisā.

Uzzināt vairāk

Datu sniedzēji

Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki

Informācija par visiem statistiskajiem datiem (pārskatiem), kas sniedzami Latvijas Bankai.
 

Apdrošinātāji un apdrošināšanas starpnieki

Informācija par visiem statistiskajiem datiem (pārskatiem), kas sniedzami Latvijas Bankai.
 

Elektroniskās naudas iestādes

Informācija par visiem statistiskajiem datiem (pārskatiem), kas sniedzami Latvijas Bankai.
 

Finanšu instrumentu tirgus

Informācija par visiem statistiskajiem datiem (pārskatiem), kas sniedzami Latvijas Bankai.
 

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības

Informācija par visiem statistiskajiem datiem (pārskatiem), kas sniedzami Latvijas Bankai.
 

Krājaizdevu sabiedrības

Informācija par visiem statistiskajiem datiem (pārskatiem), kas sniedzami Latvijas Bankai.

Kredītiestādes

Informācija par visiem statistiskajiem datiem (pārskatiem), kas sniedzami Latvijas Bankai.

Maksājumu iestādes

Informācija par visiem statistiskajiem datiem (pārskatiem), kas sniedzami Latvijas Bankai.

Pensiju fondi

Informācija par visiem statistiskajiem datiem (pārskatiem), kas sniedzami Latvijas Bankai.

Skaidrās naudas apstrādātāji

Informācija par visiem statistiskajiem datiem (pārskatiem), kas sniedzami Latvijas Bankai.

Valūtu tirdzniecības sabiedrības

Informācija par visiem statistiskajiem datiem (pārskatiem), kas sniedzami Latvijas Bankai.

Citi datu sniedzēji

Informācija par visiem statistiskajiem datiem (pārskatiem), kas sniedzami Latvijas Bankai.