Finanšu stabilitāte un makrouzraudzības politika

Viens no Latvijas Bankas uzdevumiem ir veicināt Latvijas finanšu sistēmas stabilitāti - noteikt un īstenot makrouzraudzības politiku.

Uzzināt vairāk

Makrouzraudzības pasākumi

To mērķis ir samazināt finanšu krīžu varbūtību un stiprināt finanšu sistēmas spēju izturēt satricinājumus.

Uzzināt vairāk

Latvijā ieviestie makrouzraudzības pasākumi

Latvijā pieņemtie makrouzraudzības pasākumi, to mērķis un skaidrojumi.

Uzzināt vairāk

Sadarbība ar citām institūcijām

Makrouzraudzības padome un starptautiskā sadarbība finanšu stabilitātes jautājumos.

Uzzināt vairāk

Publikācijas

Jaunumi finanšu stabilitātes jomā