Publicēts: 10.06.2021. Aktualizēts: 25.04.2024.

Šajā sadaļā apkopota informācija par statistiskajiem datiem, izņemot uzraudzības statistiskos datus, kas finanšu instrumentsabiedrībām un ieguldījumu brokeru sabiedrībām jāiesniedz Latvijas Bankai.

Šie dati jāiesniedz atbilstoši datu iesniegšanas kalendāram.

Finanšu instrumentsabiedrības

Pārskata nosaukums Iesniegšanas termiņš Periodiskums
Bilances un ārpusbilances pārskats 15. datums pēc ceturkšņa beigām C
Vērtspapīroto kredītu kvalitātes pārskats 15. datums pēc ceturkšņa beigām C
 Pārskats par vērtspapīrošanas veidu un iniciatoriem 15. datums pēc tā ceturkšņa beigām, par kuru pirmo reizi tiek iesniegts Bilances un ārpuspilances pārskats

10 darbdienu laikā pēc tam, kad notikušas pārmaiņas statistiskajos datos, kas iekļauti pēdējā Latvijas Bankai iesniegtajā Pārskatā par vērtspapīrošanas veidu un iniciatoriem
 
1-IB Mēneša pārskats par kredītiestādē saņemtajiem ienākošajiem ārējiem maksājumiem 5. darbadiena pēc pārskata mēneša beigām M
M – mēneša informācija.
C – ceturkšņa informācija.

Sagatavo un iesniedz Latvijā reģistrēta komercsabiedrība, kas veic vērtspapīrošanas darbības Eiropas Centrālās bankas 2013. gada 18. oktobra Regulas (ES) Nr. 1075/2013 par vērtspapīrošanas darījumos iesaistīto finanšu instrumentsabiedrību aktīvu un pasīvu statistiku (pārstrādāta versija) (ECB/2013/40) (turpmāk – Regula (ES) Nr. 1075/2013) izpratnē.

Regula (ES) Nr. 1075/2013 3. panta otrā daļa paredz, ka katras finanšu instrumentsabiedrības pienākums ir par savu pastāvēšanu informēt attiecīgo centrālo banku vienas nedēļas laikā no dienas, kad tā sākusi darbību.

Tādējādi katrai Latvijā reģistrētai sabiedrībai, kas atbilst Regulā (ES) Nr. 1075/2013 ietvertajai finanšu instrumentsabiedrību definīcijai, ir pienākums par savu pastāvēšanu informēt Latvijas Banku (e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.).

Tiesību akts

Statistisko datu par finanšu instrumentsabiedrību finansiālo stāvokli (FIS) sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi

Veidlapas un kodi

 • Bilances un ārpusbilances pārskata veidlapa (.docx)
 • Pārskata par vērtspapīrošanas veidu un iniciatoriem veidlapa (.docx)
 • Vērtspapīroto kredītu kvalitātes pārskata veidlapa (.docx)
 • Pārskatos izmantotie kodi (.docx)

Konsultācijas pa tālruni

67022256 (metodoloģiskie jautājumi saistībā ar vērtspapīroto kredītu kvalitāti)
67022568 (citi metodoloģiskie jautājumi un pārskatu iesniegšana)
67022412 (pārskatu iesniegšana)

 

 

Sagatavo un iesniedz Latvijā reģistrēta komercsabiedrība:

 • kas nav kredītiestāde, un ārvalstīs reģistrētas komercsabiedrības filiāle Latvijā,
 • kas nepieņem noguldījumus vai citus atmaksājamus līdzekļus no klientiem un nepiešķir aizdevumus,
 • kura saņem nebanku ārējos maksājumus,
 • kuru apjoms (pārrēķinot saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo attiecīgās valūtas kursu attiecīgajā darījuma datumā) ir vai pārsniedz 10 000 euro.

Tiesību akts

Statistisko datu par nebanku ārējiem maksājumiem sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi

Veidlapa

1-IB veidlapa (.docx)

Konsultācijas pa tālruni

67022299
67022581

 

Ieguldījumu brokeru sabiedrības

Pārskata nosaukums

Iesniegšanas termiņš

Periodiskums

Vērtspapīru ar ISIN kodu mēneša pārskats

7. darbdiena pēc mēneša beigām

M

Vērtspapīru bez ISIN kodu mēneša pārskats

7. darbdiena pēc mēneša beigām

M

1-IB Mēneša pārskats par kredītiestādē saņemtajiem ienākošajiem ārējiem maksājumiem

5. darbdiena pēc mēneša beigām

M

Sagatavo un iesniedz:

 • Latvijā reģistrēta kredītiestāde un citā valstī reģistrētas kredītiestādes filiāle Latvijā;
 • Ieguldījumu brokeru sabiedrība:
  • kurai saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem ir tiesības Latvijā sniegt ieguldījumu pakalpojumus;
  • kura ir saņēmusi licenci finanšu instrumentu turēšanai (ieguldījumu blakuspakalpojums).

Tiesību akts

Statistisko datu par vērtspapīriem sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi

Veidlapa

Vērstpapīru ar ISIN kodu mēneša pārskata veidlapa (.docx

Konsultācijas pa tālruni

67022763
67022573

Sagatavo un iesniedz:

 • Latvijā reģistrēta kredītiestāde un citā valstī reģistrētas kredītiestādes filiāle Latvijā;
 • Ieguldījumu brokeru sabiedrība:
  • kurai saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem ir tiesības Latvijā sniegt ieguldījumu pakalpojumus;
  • kura ir saņēmusi licenci finanšu instrumentu turēšanai (ieguldījumu blakuspakalpojums).

Tiesību akts

Statistisko datu par vērtspapīriem sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi

Veidlapa

Vērtspapīru bez ISIN koda mēneša pārskats (.docx)

Konsultācijas pa tālruni

67022763
67022573

Sagatavo un iesniedz Latvijā reģistrēta komercsabiedrība:

 • kas nav kredītiestāde, un ārvalstīs reģistrētas komercsabiedrības filiāle Latvijā,
 • kas nepieņem noguldījumus vai citus atmaksājamus līdzekļus no klientiem un nepiešķir aizdevumus,
 • kura saņem nebanku ārējos maksājumus,
 • kuru apjoms (pārrēķinot saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo attiecīgās valūtas kursu attiecīgajā darījuma datumā) ir vai pārsniedz 10 000 euro.

Tiesību akts

Statistisko datu par nebanku ārējiem maksājumiem sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi

Veidlapa

1-IB veidlapa (.docx)

Konsultācijas pa tālruni

67022299
67022581