1. Informācija par iesniedzēju

2. Īss finanšu inovācijas, kuru plānots testēt, apraksts

3. Īss inovācijas piemērotības kritērijiem apraksts

Paskaidrojiet, kā jūsu inovācija veido ievērojami atšķirīgu piedāvājumu Latvijas finanšu pakalpojumu tirgū. Jūsu atbildē jāietver: kāpēc jūsu ideja ir inovatīva Latvijas mērogā un kas ir jūsu tirgus konkurenti.

Paskaidrojiet, kā jūsu ideja sniedz labumu patērētājiem (tieši vai ar paaugstinātas konkurences palīdzību). Jūsu atbildē jāietver: kā šī ideja var dot labumu patērētājiem tieši vai netieši. Var iekļaut arī kopsavilkumu par riskiem, kurus jūsu ideja var radīt klientiem (gan patērētājiem, gan uzņēmumiem), kā arī pasākumus, kā jūs mazinātu smilškastē identificētos riskus.

Paskaidrojiet, kāpēc Jums produkts jāpārbauda Regulatīvajā smilškastē ar reāliem klientiem. Jūsu atbildē jāietver: testa mērķis(-i); kāpēc Jums jāveic testi dzīvā vidē; kāpēc Jūs nevarat uzsākt vai turpināt produkta attīstību bez smilškastes izmantošanas; kādi smilškastes rīki vai Latvijas Bankas atbalsts, Jūsuprāt, varētu būt nepieciešams pārbaudei.

Paskaidrojiet, kādā gatavības stadijā ir jūsu inovatīvais produkts, vai tas ir projekta stadijā vai arī tas ir izstrādāts un gatavs risinājums. Daļējas izstrādes stadijā norādiet, kādi papildu darbi būtu veicami, lai produktu pabeigtu.

Paskaidrojiet, vai un kā, jūsuprāt, jūsu ideja ir regulēta darbība finanšu pakalpojumu jomā vai arī tā ir atbalsta funkcija citiem finanšu pakalpojumiem. Atbildē vajadzētu apsvērt, vai un kā jūsu ideja ietilpst normatīvajā regulējumā. Ja uzskatāt, ka esat ārpus regulējuma perimetra, lūdzu, izskaidrojiet savu viedokli.

Paskaidrojiet, kā jūsu ideja būs vērsta uz Latvijas finanšu un pakalpojumu tirgu un pakalpojumu izmantotājiem, kas neizslēdz iespēju pakalpojumu piedāvāt arī pārējās Eiropas Savienības valstīs.