Publicēts: 09.04.2019. Aktualizēts: 09.07.2024.

Latvijas Bankas starpbanku sistēmu statistiku veido Latvijas Bankas uzturētajās starpbanku maksājumu sistēmās - Elektroniskā klīringa sistēma EKS un TARGET-Latvija apstrādāto maksājumu skaits un apjoms. Dati tiek apkopoti katra mēneša sākumā.

Latvijas maksājumu statistika ietver datus par maksāšanas līdzekļu skaitu, maksāšanas līdzekļu apjomu, transakciju skaitu termināļos, transakciju apjomu termināļos, kases transakcijas, grāmatojuma transakcijas, klientu kontu skaitu, karšu skaitu, termināļu, to tīklu un internetā pieejamās karšu un e-naudas pieņemšanas vietu skaitu. Latvijas Banka divas reizes gadā kopš 1998. gada apkopo maksājumu pakalpojumu sniedzēju klientu maksājumu statistiku, kas kopā ar Latvijas Bankas un Valsts kases maksājumu statistikas datiem ļauj novērtēt Latvijas klientu maksājumu statistiku kopumā.

 

Latvijas Bankas starpbanku maksājumu sistēmu statistika

Dati no 2014. gada janvāra līdz 2024. gada maijam (ieskaitot)

 

Statistiskos datus un to analīzi līdz 2008. gadam sk. "Monetārā Apskata" 4. numurā, Latvijas Bankas gada pārskatā.

Latvijas maksājumu statistika statistikas datubāzē INTS (dati sākot no 2022. gada 1. pusgada)


 

 

Latvijas maksājumu statistika eiro (dati no 1998. gada 1. pusgada līdz 2014. gada 1. pusgadam (ieskaitot)


Statistiskie dati

Latvijas Bankas interneta statistikas datubāze INTS, datu tabulas, datu arhīvi, infografikas, kā arī informācija par publicētajiem statistiskajiem datiem.

Uzzināt vairāk