Publicēts: 03.04.2014. Aktualizēts: 26.04.2023.

Pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas tika veikta naudas reforma, atjaunojot arī nacionālo valūtu. No 1993. gada 5. marta pagaidu naudu – Latvijas rubļus apgrozībā pakāpeniski aizstāja lati. Lati bija Latvijas Republikas nacionālā valūta līdz 2014. gadā Latvija pievienojās Eiropas Savienības vienotajai valūtai – eiro. Latus pret eiro pēc Eiropas Savienības Padomes noteiktā maiņas kursa – 0,702804 lati par vienu eiro – var apmainīt Latvijas Bankas klientu kasē.

Iespiestas 1992. gadā Giesecke & Devrient GmbH (Vācija); 5 latu banknote iespiesta atkārtoti 1996., 2001., 2006., 2007. un 2009. gadā, 10 latu banknote - 2000. un 2008. gadā, 20 latu banknote - 2004., 2007. un 2009. gadā, 100 latu banknote 2007. gadā, 500 latu banknote - 2008. gadā.
Mākslinieki Imants Žodžiks, Valdis Ošiņš.

5 latu banknote

Izmēri: 130x65 mm
Krāsa: zaļa

Ls 5 - averss
Ls 5 - reverss

Ls 5 - averss
Ls 5 - reverss

Naudas zīmes priekšpuse (averss)
Uz ornamentāla saulīšu motīva fona attēlots ozols un stilizēta ozola lapa (caurskata zīme). 2006., 2007. un 2009. gada banknotei virs tās - reljefā spiedumā divi nominālvērtības uzraksti 5. Augšdaļā uzraksts LATVIJAS BANKAS NAUDAS ZĪME (divu krāsu iespiedumā), zem tā sērijas numurs (sarkanā krāsā). Lejasdaļā uzraksti: PIECI LATI (divu krāsu iespiedumā), LATVIJAS BANKA, tās prezidenta paraksta faksimils un sērijas numurs (melnā krāsā). Pa labi vertikāla ornamentāla josla ar Lielvārdes jostas motīvu un skaitli 5 augšdaļā. Uz ornamentālās joslas slīpā leņķī pret gaismu salasāms nominālvērtības uzraksts. Pa kreisi uz balta pamata reljefs punkts zaļā (zīme neredzīgajiem) un ūdenszīme. Zem tās horizontāla josla (2001., 2006., 2007. un 2009. gada 5 latu banknotei - horizontāla zaļu, smalku līniju veidota josla) ar tonālu pāreju un skaitli 5, kuru veido mikroburtu rakstā izpildīts nominālvērtības uzraksts. 2006., 2007. un 2009. gada banknotei skaitlis iespiests ar speciālo krāsu, kas atkarībā no apskates leņķa rada krāsu maiņas optisko efektu. 2001., 2006., 2007. un 2009. gada 5 latu banknotei pa kreisi no skaitļa 5 - vertikāla josla, uz kuras reljefā spiedumā četrreiz atkārtojas skaitlis 5 ar atšķirīgu tonalitāti dažādos skata leņķos.

Naudas zīmes aizmugure (reverss)
Uz sprēslīcas motīva fona - kokā griezta saulītes ornamenta attēls. No tā pa kreisi 1992. gada 5 latu banknotei - papīrā iestrādāta vertikāla metalizēta josla (1996., 2001., 2006., 2007. un 2009. gada 5 latu banknotei platāka metalizēta josla ar nominālvērtības uzrakstu un hologrammu), pa labi - stilizēta ozola lapa. Augšdaļā uzraksts PIECI LATI un skaitlis 5. Lejasdaļā skaitlis 5 un uzraksts LATVIJAS BANKAS NAUDAS ZĪME (divu krāsu iespiedumā). No sprēslīcas motīva pa kreisi - vertikāla josla, kuru veido skaitļi 5, ar diagonālām tonālām pārejām. Gar tās ārmalu uz balta pamata vertikāls uzraksts © LATVIJAS BANKA 1992. Pa labi uz balta pamata Latvijas lielā valsts ģerboņa grafisks attēls, zem tā gadskaitlis 1992, 1996, 2001, 2006, 2007 vai 2009. Virs ģerboņa - ūdenszīme.

Ūdenszīme - latviešu tautumeitas profils.

10 latu banknote

Izmēri: 130x65 mm
Krāsa: violeta

Ls 10 - averss
Ls 10 - reverss

Ls 10 - averss
Ls 10 - reverss

Ls 10 - averss
Ls 10 - reverss

Naudas zīmes priekšpuse (averss)
Uz ornamentāla fona attēlota Daugavas ainava un stilizēta ozola lapa (caurskata zīme). 2008. gada banknotei virs tās - reljefā spiedumā divi nominālvērtības uzraksti 10.
Augšdaļā uzraksts LATVIJAS BANKAS NAUDAS ZĪME (divu krāsu iespiedumā), zem tā sērijas numurs (sarkanā krāsā). Lejasdaļā uzraksti: DESMIT LATU (divu krāsu iespiedumā), LATVIJAS BANKA, tās prezidenta paraksta faksimils un sērijas numurs (melnā krāsā). Labajā daļā vertikāla ornamentāla josla ar Lielvārdes jostas motīvu un skaitli 10. Kreisajā daļā uz balta pamata vertikālā kārtojumā divi punkti (violetā krāsā ar reljefu - zīme neredzīgajiem) un ūdenszīme. Zem tās horizontāla josla ar tonālu pāreju (2000. un 2008. gada 10 latu banknotei - smalku horizontālu līniju veidota josla) un skaitli 10. 2008. gada banknotei skaitlis iespiests ar speciālo krāsu, kas atkarībā no apskates leņķa rada krāsu maiņas optisko efektu. 2000. un 2008. gada 10 latu banknotei uz horizontālās joslas atrodas reljefa vertikāla josla ar četrreiz atkārtotu dažādas tonalitātes nominālu 10.

Naudas zīmes aizmugure (reverss)
Uz saktas ornamenta fragmentu fona bronzā veidotas stopa šķēršu saktas attēls. No tā pa kreisi papīrā iestrādāta vertikāla metalizēta josla, pa labi - stilizēta ozola lapa (2000. un 2008. gada 10 latu banknotei platāka metalizēta josla ar uzrakstiem Ls 10 un hologrammām). Augšdaļā uzraksts DESMIT LATU un skaitlis 10. Lejasdaļā skaitlis 10 un uzraksts LATVIJAS BANKAS NAUDAS ZĪME (divu krāsu iespiedumā). No saktas ornamentu lauka pa kreisi - vertikāla josla ar diagonālām tonālām pārejām. Gar tās ārmalu uz balta pamata vertikāls uzraksts © LATVIJAS BANKA 1992. Naudas zīmes labajā pusē uz balta pamata Latvijas lielā valsts ģerboņa grafisks attēls, zem tā gadskaitlis 1992, 2000 vai 2008. Virs ģerboņa - ūdenszīme.

Ūdenszīme - latviešu tautumeitas profils.

20 latu banknote

Izmēri: 130x65 mm
Krāsa: brūna

Ls 20 - averss
Ls 20 - reverss

Ls 20 - averss
Ls 20 - reverss

Ls 20 - averss
Ls 20 - reverss

Ls 20 - averss
Ls 20 - reverss

Naudas zīmes priekšpuse (averss)
Uz dreļļu auduma rakstu fona attēlota senas latviešu sētas daļa un stilizēta ozola lapa (caurskata zīme), 2004., 2007. un 2009. gada banknotei virs tās - iedobta zīme - divi nominālvērtības uzraksti Ls 20. Augšdaļā uzraksts LATVIJAS BANKAS NAUDAS ZĪME (divu krāsu iespiedumā), zem tā sērijas numurs (sarkanā krāsā). Lejasdaļā uzraksti: DIVDESMIT LATU, LATVIJAS BANKA, tās prezidenta paraksta faksimils un sērijas numurs (melnā krāsā). Pa labi vertikāla ornamentāla josla ar Lielvārdes jostas motīvu un skaitli 20 augšdaļā. Pa kreisi uz balta pamata horizontālā kārtojumā divi reljefi punkti brūnā krāsā (zīme neredzīgajiem) un ūdenszīme. Zem tās horizontāla josla ar skaitli 20. 2004., 2007. un 2009. gada 20 latu banknotei skaitlis iespiests ar speciālo krāsu, kura atkarībā no apskates leņķa rada krāsu maiņas optisko efektu. 2004., 2007. un 2009. gada banknotei uz horizontālās joslas atrodas reljefa vertikāla dažādas tonalitātes josla ar četrreiz atkārtotu dažādas tonalitātes skaitli 20.

Naudas zīmes aizmugure (reverss)
Dreļļu auduma rakstu motīvs. No tā pa kreisi - papīrā iestrādāta vertikāla metalizēta josla (2004., 2007. un 2009. gada banknotei - metalizēta hologramma ar uzrakstiem Ls 20), pa labi - stilizēta ozola lapa. Augšdaļā uzraksts DIVDESMIT LATU (divu krāsu iespiedumā) un skaitlis 20. Lejasdaļā skaitlis 20 un uzraksts LATVIJAS BANKAS NAUDAS ZĪME (divu krāsu iespiedumā). No dreļļu auduma rakstu motīva pa kreisi - vertikāla josla, kuru veido skaitļi 20, ar diagonālām tonālām pārejām. Gar tās ārmalu uz balta pamata vertikāls uzraksts © LATVIJAS BANKA 1992. Pa labi uz balta pamata Latvijas lielā valsts ģerboņa grafisks attēls, zem tā gadskaitlis 1992, 2004, 2007 vai 2009. Virs ģerboņa - ūdenszīme.

Ūdenszīme - latviešu tautumeitas profils.

50 latu banknote

Izmēri: 130x65 mm
Krāsa: zila

Ls 50 - averss
Ls 50 - reverss

Naudas zīmes priekšpuse (averss)
Uz viduslaiku Rīgas nocietinājumu plāna fona attēlots sens buru kuģis sānskatā un stilizēta ozola lapa (caurskata zīme). Augšdaļā uzraksts LATVIJAS BANKAS NAUDAS ZĪME (divu krāsu iespiedumā), zem tā sērijas numurs (sarkanā krāsā). Lejasdaļā uzraksti: PIECDESMIT LATU (divu krāsu iespiedumā), LATVIJAS BANKA, tās prezidenta paraksta faksimils un sērijas numurs (melnā krāsā). Labajā daļā vertikāla ornamentāla josla ar Lielvārdes jostas motīvu un skaitli 50. Kreisajā daļā uz balta pamata trijstūra kārtojumā trīs punkti (zilā krāsā ar reljefu - zīme neredzīgajiem) un ūdenszīme. Zem tās horizontāla josla ar tonālu pāreju un skaitli 50.
Naudas zīmes aizmugure (reverss)
Uz viduslaiku Rīgas pilsētas plāna fona vēsturiskais Rīgas mazais ģerbonis (divas sakrustotas atslēgas ar krustu virs tām). No tā pa kreisi - papīrā iestrādāta vertikāla metalizēta josla, pa labi - stilizēta ozola lapa. Augšdaļā uzraksts PIECDESMIT LATU un skaitlis 50. Lejasdaļā skaitlis 50 un uzraksts LATVIJAS BANKAS NAUDAS ZĪME (divu krāsu iespiedumā). No pilsētas plāna pa kreisi vertikāla josla ar diagonālām tonālām pārejām. Gar tās ārmalu uz balta pamata vertikāls uzraksts © LATVIJAS BANKA 1992. Naudas zīmes labajā pusē uz balta pamata Latvijas lielā valsts ģerboņa grafisks attēls, zem tā gadskaitlis 1992. Virs ģerboņa - ūdenszīme.
Ūdenszīme - latviešu tautumeitas profils.

100 latu banknote

Izmēri: 130 x 65 mm.
Krāsa: sarkana


Jaunais Ls 100 - video

Naudas zīmes priekšpuse (averss)
Uz latvju rakstu fona Krišjāņa Barona portrets un stilizēta ozola lapa (caurskata zīme). 2007. gada banknotei pa kreisi no portreta banknotes aversā iestrādāta vertikāla caurspīdīga josla, kas pārklāj caurskata zīmi un virs tās naudas zīmes augšējā trešdaļā izcirsto caurskata lodziņu, kurā uz gaiša fona redzams sarkans saules pusloks, bet uz tumša fona – četrās rindās ar nobīdi vietoti uzraksti "Ls". Starp caurskata zīmi un caurskata lodziņu atrodas sudrabots saules pusloks. Augšdaļā uzraksts LATVIJAS BANKAS NAUDAS ZĪME. Lejasdaļā uzraksti: SIMT LATU (divu krāsu iespiedumā), LATVIJAS BANKA, tās prezidenta paraksta faksimils un sērijas numurs (melnā krāsā). Labajā daļā vertikāla ornamentāla josla ar Lielvārdes jostas motīvu un skaitli 100. Kreisajā daļā uz balta pamata diagonālā kārtojumā divi punkti (sarkanā krāsā ar reljefu – zīme neredzīgajiem); 2007. gada banknotei pa kreisi no tiem – sērijas numurs sarkanā krāsā; zemāk – ūdenszīme. Zem tās horizontāla josla ar tonālu pāreju un skaitli 100, 2007. gada banknotei – horizontāla josla ar skaitļiem 100 pelēcīgi brūnā krāsā un ar lielāku skaitli 100 sarkanbrūnā krāsā, kas, banknoti pagrozot, maina krāsu uz pelēcīgi zaļganbrūnu, bet siltuma iedarbībā maina tonalitāti.

Naudas zīmes aizmugure (reverss)
Lielvārdes jostas rakstu salikums. No tā pa kreisi – papīrā iestrādāta vertikāla metalizēta josla ar hologrammu "Ls" un caurskatā – nominālvērtības uzrakstiem "Ls 100", pa labi – stilizēta ozola lapa. Augšdaļā uzraksts SIMT LATU (divu krāsu iespiedumā) un skaitlis 100. Lejasdaļā skaitlis 100 un uzraksts LATVIJAS BANKAS NAUDAS ZĪME (divu krāsu iespiedumā). No rakstu salikuma pa kreisi – vertikāla josla ar slīpi vietotiem skaitļiem 100 un diagonālām tonālām pārejām. Gar tās ārmalu uz balta pamata vertikāls uzraksts © LATVIJAS BANKA 1992. Naudas zīmes labajā pusē uz balta pamata Latvijas lielā valsts ģerboņa grafisks attēls, zem tā gadskaitlis 1992 vai 2007. Virs ģerboņa – ūdenszīme.

Ūdenszīme - latviešu tautumeitas profils.

500 latu banknote

Izmēri: 130x65mm
Krāsa: zeltaina

Ls 500 - averss
Ls 500 - reverss

Ls 500 - balts

Naudas zīmes priekšpuse (averss)
Uz bronzas vainadziņa rakstu fona latviešu tautumeitas portreta cilnis profilā un stilizēta ozola lapa (caurskata zīme). 2008. gada banknotei pa kreisi no portreta ciļņa banknotes aversā iestrādāta vertikāla caurspīdīga josla, kas pārklāj caurskata zīmi un virs tās naudas zīmes augšējā trešdaļā izcirsto ģerboņa vairoga veida caurskata lodziņu, kurā uz gaiša fona redzamas puslokā izkārtotas trīs zvaigznes, bet uz tumša fona - četrās rindās ar nobīdi vietoti uzraksti "Ls". Augšdaļā uzraksts LATVIJAS BANKAS NAUDAS ZĪME (divu krāsu iespiedumā), zem tā sērijas numurs (sarkanā krāsā). Lejasdaļā uzraksti: PIECSIMT LATU (krāsu maiņas optiskā efekta iespiedumā), LATVIJAS BANKA, tās prezidenta paraksta faksimils un sērijas numurs (melnā krāsā). Labajā daļā vertikāla ornamentāla josla ar Lielvārdes jostas motīvu un skaitli 500 augšdaļā. Uz ornamentālās joslas slīpā leņķī pret gaismu salasāms nominālvērtības uzraksts. Pa kreisi uz balta pamata vertikālā kārtojumā trīs punkti (zeltaini brūnā krāsā ar reljefu - zīme neredzīgajiem); 2008. gada banknotei pa kreisi no tiem - sērijas numurs sarkanā krāsā; zemāk - ūdenszīme. Zem tās horizontāla josla ar tonālu pāreju un skaitli 500, kuru veido mikroburtu rakstā izpildīts nominālvērtības uzraksts. 2008. gada banknotei - horizontāla josla ar skaitļiem 500 pelēcīgi brūnā krāsā un ar lielāku skaitli 500 tumši pelēkbrūnā krāsā, kas, banknoti pagrozot, maina krāsu, bet siltuma iedarbībā maina tonalitāti.

Naudas zīmes aizmugure (reverss)
Bronzas vainadziņa rakstu salikums. To šķērso papīrā iestrādāta vertikāla metalizēta josla (2008. gada 500 latu banknotei - platāka metalizēta josla ar nominālvērtības uzrakstu un hologrammu), pa labi - stilizēta ozola lapa. Augšdaļā uzraksts PIECSIMT LATU un skaitlis 500. Lejasdaļā skaitlis 500 un uzraksts LATVIJAS BANKAS NAUDAS ZĪME (divu krāsu iespiedumā). No rakstu salikuma pa kreisi - vertikāla josla, ko veido skaitļi 500, ar diagonālām tonālām pārejām. Gar tās ārmalu uz balta pamata vertikāls uzraksts © LATVIJAS BANKA 1992. Pa labi uz balta pamata Latvijas lielā valsts ģerboņa grafisks attēls, zem tā gadskaitlis 1992 vai 2008. Virs ģerboņa - ūdenszīme.

Ūdenszīme - latviešu tautumeitas profils.

1 santīms

Izmēri: diametrs - 15.65 mm, svars - 1.60 g
Materiāls: kaparota dzelzs
Mākslinieki Gunārs Lūsis un Jānis Strupulis.

1 s - averss1 s - reverss

Monētas priekšpuse (averss)
Centrā Latvijas mazā valsts ģerboņa attēls. Tam apkārt lokveidā uzraksts LATVIJAS REPUBLIKA • 1992, 1997, 2003, 2005, 2007 vai 2008.

Monētas aizmugure (reverss)
Centrā skaitlis 1, apakšā puslokā uzraksts SANTĪMS. Skaitļa labajā un kreisajā pusē etnogrāfiska saulīte. Monētas augšpusē no saulītes līdz saulītei pieci pusloki (darba cēliena simbols).

Monētas josta - gluda.

2 santīmi

Izmēri: diametrs - 17.00 mm, svars - 1.90 g
Materiāls: kaparota dzelzs
Mākslinieki Gunārs Lūsis un Jānis Strupulis.

2 s - averss2 s - reverss


Monētas priekšpuse (averss)
Centrā Latvijas mazā valsts ģerboņa attēls. Tam apkārt lokveidā uzraksts LATVIJAS REPUBLIKA • 1992, 2000, 2006, 2007 vai 2009.

Monētas aizmugure (reverss)
Centrā skaitlis 2, apakšā puslokā uzraksts SANTĪMI. Skaitļa labajā un kreisajā pusē etnogrāfiska saulīte. Monētas augšpusē no saulītes līdz saulītei pieci pusloki (darba cēliena simbols).

Monētas josta - gluda.

5 santīmi

Izmēri: diametrs - 18.50 mm, svars - 2.50 g
Materiāls: vara, niķeļa un cinka sakausējums
Mākslinieki Gunārs Lūsis un Jānis Strupulis.

5 s - averss5 s - reverss


Monētas priekšpuse (averss)
Centrā Latvijas mazā valsts ģerboņa attēls. Tam apkārt lokveidā uzraksts LATVIJAS REPUBLIKA • 1992, 2006, 2007 vai 2009.

Monētas aizmugure (reverss)
Centrā skaitlis 5, apakšā puslokā uzraksts SANTĪMI. Skaitļa labajā un kreisajā pusē etnogrāfiska saulīte. Monētas augšpusē no saulītes līdz saulītei pieci pusloki (darba cēliena simbols).

Monētas josta - gluda.

10 santīmu

Izmēri: diametrs - 19.90 mm, svars - 3.25 g
Materiāls: vara, niķeļa un cinka sakausējums
Mākslinieki Gunārs Lūsis un Jānis Strupulis.

10 s - averss10 s - reverss

Monētas priekšpuse (averss)
Centrā Latvijas mazā valsts ģerboņa attēls. Tam apkārt lokveidā uzraksts LATVIJAS REPUBLIKA • 1992 vai 2008.

Monētas aizmugure (reverss)
Centrā skaitlis 10, apakšā puslokā uzraksts SANTĪMU. Skaitļa labajā un kreisajā pusē etnogrāfiska saulīte. Monētas augšpusē no saulītes līdz saulītei pieci pusloki (darba cēliena simbols).

Monētas josta - gluda.

20 santīmu

Izmēri: diametrs - 21.50 mm, svars - 4.00 g
Materiāls: vara, niķeļa un cinka sakausējums
Mākslinieki Gunārs Lūsis un Jānis Strupulis.

20 s - averss20 s - reverss


Monētas priekšpuse (averss)
Centrā Latvijas mazā valsts ģerboņa attēls. Tam apkārt lokveidā uzraksts LATVIJAS REPUBLIKA • 1992, 2007 vai 2009.

Monētas aizmugure (reverss)
Centrā skaitlis 20, apakšā puslokā uzraksts SANTĪMU. Skaitļa labajā un kreisajā pusē etnogrāfiska saulīte. Monētas augšpusē no saulītes līdz saulītei pieci pusloki (darba cēliena simbols).

Monētas josta - gluda.

50 santīmu

Izmēri: diametrs - 18.80 mm, svars - 3.50 g
Materiāls: vara un niķeļa sakausējums
Mākslinieki Gunārs Lūsis un Jānis Strupulis.

50 s - averss50 s - reverss


Monētas priekšpuse (averss)
Centrā Latvijas mazā valsts ģerboņa attēls. Tam apkārt lokveidā uzraksts LATVIJAS REPUBLIKA • 1992, 2007 vai 2009.

Monētas aizmugure (reverss)
Augšpusē attēlots priedes stāds (Latvijas mežu bagātības simbols). Zem horizontālās dalījuma līnijas skaitlis 50, apakšā puslokā uzraksts SANTĪMU.

Monētas josta -vertikāli rievota.

1 lats

Lasis
Stārķis
Skudra
 
Sēne
Sprīdītis
Pētera baznīcas gailis
 
Kliņģeris
Jāņu vainags
Čiekurs
 
Pūcessakta
Sniegavīrs
Ūdensroze
 
Skursteņslauķis
Nameja gredzens
 
Krupis
Pakavs
Pakavs
 
Alus_kauss
1_ls_pks_2011_rev
1_Ls_Ezis_rev
 
1_Ls_Zvanins_rev
1_Ls_Kokle_rev
Paritates_lats_rev
 

2 lati

2 lati 2 lati 2 lati

10 latu

AverssReverss

Izmēri: diametrs - 36.07 mm, svars - 25.175 g
Materiāls: sudrabs, 925. raudze
Kalums: augstākais (proof)
Kalta 1993. g. Rahapaja Oy (Somija)
Mākslinieki: A. Krūklis (grafiskais dizains), E. Grīnfelds (plastiskais veidojums).

Monētas priekšpuse (averss)
Centrā Latvijas lielā valsts ģerboņa attēls. Monētas augšā puslokā uzraksts LATVIJAS, apakšā - REPUBLIKA.

Monētas aizmugure (reverss)
Monētas lauks horizontāli dalīts divās daļās. Lejas daļā pa labi skaitlis 10, zem tā uzraksts LATU, pa kreisi puslokā gadskaitļi 1918-1993. Augšdaļā uz septiņām horizontālām svītrām attēlots etnogrāfisks raksts.

Monētas josta
Divi uzraksti LATVIJAS VALSTS 75 GADI, atdalīti ar rombveida punktiem.

Ar Latvijas Bankas prezidenta 1997. gada maija rīkojumu Latvijas Republikas 75 gadu jubilejas Ls 100, Ls 10 un Ls 2 monētām ar latviešu etnogrāfisko rakstu elementiem noteikts apgrozības monētu statuss.

100 latu

100 latu 100 latu