Publicēts: 03.04.2019. Aktualizēts: 15.06.2023.

Latvijas Bankas izstrādātais un uzturētais Zibsaišu reģistrs dod iespēju tā lietotājiem piedāvāt saviem klientiem ērtāku un ātrāku zibmaksājumu un citu maksājumu veikšanu, tā sagatavošanā norādot tikai saņēmēja mobilā tālruņa numuru.

SABIEDRĪBAI

 • Zibsaišu reģistrs nodrošina kredītiestāžu klientu kontu numuru un mobilā tālruņa saišu izveidošanu un glabāšanu.
 • Kredītiestāžu klienti paši ar savas kredītiestādes starpniecību iekļauj savu mobilā tālruņa numuru Zibsaišu reģistrā, tādā veidā dodot iespēju citiem veikt viņiem maksājumus uz tālruņa numuru

KREDĪTIESTĀDĒM

 • Zema mēneša maksa
 • Plašs izstrādes rīku atbalsts, izstrādātāji atvērti pārmaiņām, kā jaunu identifikatoru izstrāde un saišu izveidošana ar citiem IBAN reģistriem
 • Atvērti standarti, un internets kā komunikāciju vide
 • Var tikt lietots arī iekšbankas maksājumiem
 • Atbalsts 24/7/365 – bez brīvdienām, pieejams arī angļu valodā
 • Pieejams visiem SEPA telpā

Zibsaisu registrs infografika 2023

Piedalās: 

citadele logo 80px (LV) |  swedbank 80p (LV, EE) | coop pank 80p (EE) | seb logo 80px 002 (LV, EE) |lhv logo(EE)

 

zibsaites skaitlos lv 900x150 002

  

Kas ir Zibsaišu reģistrs?

Zibsaišu reģistrs ir datu bāze, kas satur informāciju par Zibsaišu reģistra lietotāja – kredītiestādes klientu konta numuru un mobilā tālruņa numuru (nākotnē pēc nepieciešamības arī citu identifikatoru, piemēram, e-pasta adresi).

Kādas priekšrocības dod Zibsaišu reģistrs saviem lietotājiem?

Zibsaišu reģistrā iekļauto datu izmantošana ļauj Zibsaišu reģistra lietotājiem nodrošināt saviem klientiem iespēju iniciēt maksājumu, saņēmēja konta numura vietā norādot vien saņēmēja mobilo tālruņa numuru.

Kurš var kļūt par Zibsaišu reģistra lietotāju?

Par Zibsaišu reģistra lietotāju var kļūt kredītiestāde, kas sasniedzama, izmantojot SEPA prasībām atbilstošu maksājumu sistēmu, un ir reģistrēta Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ) vai reģistrēta ārpus  tās un darbojas, izmantojot EEZ reģistrētu filiāli.

Vai Zibsaišu reģistra lietotājs var Zibsaišu reģistrā iesniegt datus par citas iestādes klientiem?

Zibsaišu reģistra lietotājs var iesniegt iekļaušanai Zibsaišu reģistrā informāciju par:

 • tā grupā ietilpstošas kredītiestādes klientiem;
 • tādas iestādes klientiem, kura sasniedzama caur Zibsaišu reģistra lietotāju vai tā grupā ietilpstošu kredītiestādi, izmantojot SEPA prasībām atbilstošu maksājumu sistēmu.

Cik maksā Zibsaišu reģistra lietošana?

EKS dalībniekiem Zibsaišu reģistra lietošana ir bezmaksas, citi lietotāji maksā EUR 80.00 (+PVN) mēnesī. Ja Zibsaišu reģistra lietotājs iesniedz informāciju par citas iestādes klientiem, tas maksā EUR 80.00 (+PVN) mēnesī par katru šādu iestādi.

Kā iestāde var sākt lietot Zibsaišu reģistru?

Zibsaišu reģistra lietotāja kandidāts izpilda šādas prasības:

 • nosūta e-pastu uz zibsaite@bank.lv, izsakot vēlmi uzsākt Zibsaišu reģistra lietošanu;
 • paraksta līgumu;
 • sagatavot savu informācijas tehnoloģiju infrastruktūru, kas nepieciešama Zibsaišu reģistra lietošanai, kā arī nodrošina tās drošību;
 • nokārto testus;
 • iesniedz veidlapas lietotāja reģistrācijai Zibsaišu reģistrā.

Kādā veidā notiek informācijas apmaiņa starp Zibsaišu reģistru un lietotāju?

Zibsaišu reģistra darbība balstās uz XML ziņojumu apmaiņu starp Zibsaišu reģistru un Zibsaišu reģistra lietotājiem, izmantojot tīmekļa pakalpi – speciālu lietojumprogrammu un failu apmaiņas servisu. Daļa no ziņojumiem tiek elektroniski parakstīta.

 

 Nosaukums   BIC  Kontaktinformācija jautājumiem par personas datu aizsardzību   
 E-pasts  Tālrunis
 AS Citadele banka  PARXLV22  info@citadele.lv  +371 67010000
 Coop Pank AS  EKRDEE22  andmekaitse@cooppank.ee  +372 6690966
 Swedbank AS  HABALV22  info@swedbank.lv   +371 67444444
 Swedbank AS (Igaunija)  HABAEE2X  andmekaitse@swedbank.ee   
SEB banka AS  UNLALV22  personasdati@seb.lv   +371 67779988
 AS SEB Pank  EEUHEE2X   andmekaitse@seb.ee   +372 6655100
 LHV Pank  LHVBEE22  compliance@lhv.ee  

Kas ir maksājums uz mobilā tālruņa numuru?

Maksājums uz mobilā tālruņa numuru ar mobilās lietotnes palīdzību ļauj veikt pārskaitījumu arī tad, ja nav zināms saņēmēja norēķinu konta numurs. Veicot maksājumu, saņēmēja norēķinu konta numura vietā jānorāda saņēmēja mobilā tālruņa numurs. Maksājumu iespējams veikt, ja naudas saņēmējs savu mobilā tālruņa numuru Zibsaišu reģistrā piesaistījis sava norēķinu konta numuram. Nav jācenšas atcerēties vai pārrakstīt garo saņēmēja konta numuru. Atliek vien izvēlēties saņēmēju no tālruņa numuru saraksta vai ievadīt tālruņa numuru ar roku.

Kā nauda nonāk kontā, maksājot uz mobilā tālruņa numuru?

Mobilā tālruņa numuram ir piesaistīts norēķinu konta numurs, un šī zibsaite tiek reģistrēta Latvijas Bankas uzturētajā Zibsaišu reģistrā. Zibsaišu reģistra lietotāji ir kredītiestādes, kuras piedāvā saviem klientiem veikt maksājumus uz mobilā tālruņa numuru.

Kas ir zibsaite?

Zibsaite ir sasaiste starp klienta norēķinu konta numuru un viņa mobilā tālruņa numuru. Klientiem, kuri sava norēķinu konta numura un mobilā tālruņa numura sasaisti reģistrējuši Zibsaišu reģistrā, iespējams saņemt naudu, maksātājam norādot vienīgi mobilā tālruņa numuru. 

Vai var maksāt uz mobilā tālruņa numuru jebkuras bankas klientam?

Lai klients varētu saņemt naudu norēķinu kontā no šādi veikta maksājuma, viņa bankai jāpievienojas Latvijas Bankas Zibsaišu reģistram un jāreģistrē zibsaite jeb saite starp klienta mobilā tālruņa un norēķinu konta numuru. Visticamāk, klientam savā bankas lietotnē jānorāda kuram konta numuram piesaistīt tālruņa numuru.

Vai varu vienam mobilā tālruņa numuram piesaistīt vairākus norēķinu konta numurus?

Nē, vienam mobilā tālruņa numuram var būt zibsaite tikai ar vienu norēķinu konta numuru. Citādi nebūs iespējams saprast, uz kuru norēķinu konta numuru maksājums jāveic.

Vai varu mobilā tālruņa numuram piesaistīt sava uzņēmuma konta numuru?

Pagaidām bankas šo pakalpojumu piedāvā tikai fiziskajām personām, un mobilā tālruņa numuram var piesaistīt tikai savu – fiziskās personas – konta numuru. Gaidāms, ka nākotnē bankas piedāvās iespēju zibsaites izmantot arī juridiskām personām.

Vai maksājumi uz mobilā tālruņa numuru ir droši?

Jā, tie ir tieši tikpat droši, cik maksājumi uz norēķinu konta numuru. Maksājumus veic, izmantojot bankas mobilo lietotni, un apstiprina ar pirksta nospiedumu, PIN kodu vai kodu no citas izmantotās autorizācijas ierīces. Arī mobilā tālruņa numura piesaisti norēķinu konta numuram var veikt tikai bankas mobilajā lietotnē. Tas padara zibsaites reģistrāciju drošu un uzticamu. Latvijas Banka uztur Zibsaišu reģistru un glabā klientu mobilā tālruņa numura un norēķinu konta numura zibsaiti. Zibsaite ir konfidenciāla, un informācija ir pieejama tikai Latvijas Bankai.

Vai maksājums uz mobilā tālruņa numuru ir zibmaksājums vai standarta maksājums?

Maksājuma izpildes ātrums atkarīgs no tā, vai starp attiecīgajām bankām tiek veikti zibmaksājumi.