en

Zibsaišu reģistra lietotāji - kredītiestādes un maksājumu pakalpojumu sniedzēji - var piedāvāt saviem klientiem veikt maksājumus, izmantojot vienīgi saņēmēja mobilā tālruņa numuru.

Latvijas Bankas elektroniskās klīringa sistēmas EKS ietvaros Latvijas Banka piedāvā papildu servisu – Zibsaišu (IBAN) reģistru.

Vienam mobilā tālruņa numuram var tikt piesaistīts tikai viens konta numurs, savukārt viens konta numurs var tikt piesaistīts vairākiem mobilā tālruņa numuriem.

Banku klienti paši ar savas bankas starpniecību iekļauj savu mobilā tālruņa numuru Zibsaišu reģistrā, tādā veidā dodot iespēju citiem veikt viņiem maksājumus daudz ērtāk.

zibsaisu registrs iban bank lv jun 2019