en

Latvijas Bankas izstrādātais un uzturētais Zibsaišu reģistrs dod iespēju tā lietotājiem piedāvāt saviem klientiem vēl ērtāku un ātrāku zibmaksājumu un citu maksājumu veikšanu, tā sagatavošanā norādot tikai saņēmēja mobilā tālruņa numuru.

zibsaisu registrs 800 002

 

Piedalās: 

citadele logo 80px   swedbank 80p  coop pank 80p  seb logo 80px 002

  

Par Zibsaišu reģistru

Zibsaišu reģistrs nodrošina kredītiestāžu klientu kontu numuru un mobilā tālruņa numuru saišu glabāšanu. Papildus, zibsaišu reģistrs nodrošina arī citu klienta kontam piesaistītu identifikatoru (piemēram, e-pasta adrese, identifikācijas kartes numurs) glabāšanu un izmantošanu ērtai zibenīgu maksājumu veikšanai.

Vienam mobilā tālruņa numuram var tikt piesaistīts tikai viens konta numurs, savukārt viens konta numurs var tikt piesaistīts vairākiem mobilā tālruņa numuriem.

Banku klienti paši ar savas bankas starpniecību iekļauj savu mobilā tālruņa numuru Zibsaišu reģistrā, tādā veidā dodot iespēju citiem veikt viņiem maksājumus daudz ērtāk.

zibsaisu registrs iban banklv marts 2020 garais

Informācija Zibsaišu reģistra lietotājiem

Latvijas Bankas Zibsaišu reģistra lietošanas kārtība

Zibsaišu reģistra funkcionālais apraksts

Statisko datu reģistrācijas veidlapa

Statisko datu reģistrācijas veidlapa parakstīšanai ar elektronisko parakstu

Datu pārziņa veidlapa

Datu pārziņa veidlapa parakstīšanai ar elektronisko parakstu

 

Jautājumi un atbildes Zibsaišu reģistra lietotājiem

Kas ir Zibsaišu reģistrs?

Zibsaišu reģistrs ir datu bāze, kas satur informāciju par Zibsaišu reģistra lietotāja klientu kontu IBAN numuru un tā identifikatoru, piemēram, mobilā tālruņa numuru.

Kādas priekšrocības dod Zibsaišu reģistrs saviem lietotājiem?

Zibsaišu reģistrā iekļauto datu izmantošana ļauj Zibsaišu reģistra lietotājiem nodrošināt saviem klientiem iespēju iniciēt maksājumu, konta IBAN numura vietā norādot vien saņēmēja mobilo tālruņa numuru.

Kurš var kļūt par Zibsaišu reģistra lietotāju?

Par Zibsaišu reģistra lietotāju var kļūt kredītiestāde, kas sasniedzama, izmantojot SEPA prasībām atbilstošu maksājumu sistēmu un ir reģistrēta Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ) vai reģistrēta ārpus EEZ un darbojas, izmantojot EEZ reģistrētu filiāli.

Vai Zibsaišu reģistra lietotājs var Zibsaišu reģistrā iesniegt datus par citas iestādes klientiem?

Zibsaišu reģistra lietotājs var iesniegt iekļaušanai Zibsaišu reģistrā informāciju par:

  • tā grupā ietilpstošas kredītiestādes klientiem;
  • tādas iestādes klientiem, kura sasniedzama caur Zibsaišu reģistra lietotāju vai tā grupā ietilpstošu kredītiestādi, izmantojot SEPA prasībām atbilstošu maksājumu sistēmu.

Cik maksā Zibsaišu reģistra lietošana?

EKS dalībniekiem Zibsaišu reģistra lietošana ir bezmaksas, citi lietotāji maksā EUR 80.00 (+PVN) mēnesī. Ja Zibsaišu reģistra lietotājs iesniedz informāciju par citas iestādes klientiem, tas maksā EUR 80.00 (+PVN) mēnesī par katru šādu iestādi.

Kā iestāde var sākt lietot Zibsaišu reģistru?

Zibsaišu reģistra lietotāja kandidāts izpilda šādas prasības:

  • nosūta e-pastu uz info@bank.lv, izsakot vēlmi uzsākt Zibsaišu reģistra lietošanu;
  • paraksta līgumu;
  • instalē, administrē, apkalpo un pārrauga informācijas tehnoloģiju infrastruktūru, kas nepieciešama Zibsaišu reģistra lietošanai, kā arī nodrošina tās drošību;
  • nokārto testus;
  • iesniedz veidlapas lietotāja reģistrācijai Zibsaišu reģistrā.

Kādā veidā notiek informācijas apmaiņa starp Zibsaišu reģistru un lietotāju?

Zibsaišu reģistra darbība balstās uz XML ziņojumu apmaiņu starp Zibsaišu reģistru un Zibsaišu reģistra lietotājiem, izmantojot tīmekļa pakalpi un failu apmaiņas servisu. Daļa no ziņojumiem tiek elektroniski parakstīta.

Zibsaišu reģistra lietotāju saraksts

 

 Nosaukums   BIC  Kontaktinformācija jautājumiem par personas datu aizsardzību   
 Adrese  E-pasts  Tālrunis
 AS Citadele banka  PARXLV22  Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010, Latvija  info@citadele.lv  +371 67010000
 Coop Pank AS  EKRDEE22  Narva mnt 4, 15014 Tallinn, Eesti (Estonia)  andmekaitse@cooppank.ee  +372 6690966
 Swedbank AS  HABALV22  Balasta dambis 15, Rīga, LV-1048, Latvija  info@swedbank.lv   +371 67444444
 Swedbank AS (Igaunija)  HABAEE2X  Liivalaia 8, 15040 Tallinn, Estonia  andmekaitse@swedbank.ee   +372 6310 310
SEB banka AS  UNLALV22  Valdlauči, Meistaru iela 1, Ķekavas nov., Ķekavas pag., LV-1076  personasdati@seb.lv   +371 67779988
 AS SEB Pank  EEUHEE2X   Tornimäe 2, 15010 Tallinn, Estonia  andmekaitse@seb.ee   +372 6655100

Jautājumi un atbildes par zibsaitēm

Kas ir maksājums uz tālruņa numuru?

Maksājums uz tālruņa numuru ir norēķinu veids, kas ar mobilās lietotnes palīdzību ļauj veikt pārskaitījumu arī tad, ja nav zināms saņēmēja norēķinu konta numurs. Veicot maksājumu, saņēmēja norēķinu konta numura vietā jānorāda saņēmēja tālruņa numurs. Ja naudas saņēmējs savu tālruņa numuru Zibsaišu reģistrā piesaistījis sava norēķinu konta numuram, iespējams veikt maksājumu. Nav jācenšas atcerēties vai pārrakstīt garo saņēmēja IBAN konta numuru. Atliek vien izvēlēties saņēmēju no tālruņa numuru saraksta vai ievadīt tālruņa numuru ar roku.

Kā nauda nonāk kontā, maksājot uz tālruņa numuru?

Tālruņa numuram ir piesaistīts norēķinu konta numurs, un šī zibsaite tiek reģistrēta Latvijas Bankas uzturētajā Zibsaišu reģistrā. Zibsaišu reģistra lietotāji ir kredītiestādes, kuras piedāvā saviem klientiem veikt maksājumus uz tālruņa numuru.

Kas ir zibsaite?

Zibsaite ir sasaiste starp klienta norēķinu konta IBAN numuru un viņa mobilā tālruņa numuru. Klientiem, kuri sava norēķinu konta numura un tālruņa numura sasaisti reģistrējuši Zibsaišu reģistrā, iespējams saņemt naudu, maksātājam norādot vienīgi tālruņa numuru. Vairāk par Zibsaišu reģistru var uzzināt šeit.

Vai obligāti jāreģistrējas, lai maksātu uz tālruņa numuru?

Ar mobilās lietotnes palīdzību var maksāt uz tālruņa numuru arī tad, ja maksātājs nav reģistrējies. Tomēr saņēmējam gan jāreģistrē savs tālruņa numurs, tam piesaistot tā norēķinu konta numuru, kurā nonāks nauda.

Vai var maksāt uz tālruņa numuru jebkuras bankas klientam?

Lai cilvēks varētu saņemt naudu norēķinu kontā no šādi veikta maksājuma, viņa bankai jāpievienojas Latvijas Bankas Zibsaišu reģistram, un klientam jāizveido zibsaite jeb saite starp viņa tālruņa un norēķinu konta numuru. 

Vai varu vienam tālruņa numuram piesaistīt vairākus norēķinu konta numurus?

Nē, vienam tālruņa numuram var būt zibsaite tikai ar vienu norēķinu konta numuru, citādi nebūs iespējams saprast, uz kuru norēķinu konta numuru maksājums jāveic.

Vai varu tālruņa numuram piesaistīt sava uzņēmuma konta numuru?

Pagaidām šis pakalpojums pieejams tikai fiziskajām personām, un tālruņa numuram var piesaistīt tikai savu – fiziskās personas – konta numuru. Gaidāms, ka nākotnē zibsaites varēs izmantot arī juridiskās personas.

Vai maksājumi uz tālruņa numuru ir droši?

Jā, tie ir tieši tikpat droši, cik maksājumi uz norēķinu konta numuru. Maksājumus veic, izmantojot bankas mobilo lietotni, un apstiprina ar pirksta nospiedumu, PIN kodu vai kodu no citas izmantotās autorizācijas ierīces. Arī mobilā tālruņa numura piesaisti norēķinu konta numuram var veikt tikai bankas mobilajā lietotnē. Tas padara reģistrāciju drošu un uzticamu. Latvijas Banka uztur Zibsaišu reģistru un glabā klientu tālruņa numura un norēķinu konta IBAN numura sasaisti. Šī sasaiste ir konfidenciāla, un informācija ir pieejama tikai Latvijas Bankai.

Vai maksājums uz tālruņa numuru ir zibmaksājums vai standarta maksājums?

 Maksājuma izpildes ātrums atkarīgs no tā, vai starp attiecīgajām bankām tiek veikti zibmaksājumi.