en

Zibsaišu reģistra lietotāji - kredītiestādes un maksājumu pakalpojumu sniedzēji - var piedāvāt saviem klientiem veikt maksājumus, izmantojot vienīgi saņēmēja mobilā tālruņa numuru.

Latvijas Bankas elektroniskās klīringa sistēmas EKS ietvaros Latvijas Banka piedāvā papildu servisu – Zibsaišu (IBAN) reģistru. Zibsaišu reģistrs nodrošina kredītiestāžu klientu kontu numuru un mobilā tālruņa numuru saišu glabāšanu. Papildus, zibsaišu reģistrs nodrošina arī citu klienta kontam piesaistītu identifikatoru (piemēram, e-pasta adrese, identifikācijas kartes numurs) glabāšanu un izmantošanu ērtai zibenīgu maksājumu veikšanai.

Vienam mobilā tālruņa numuram var tikt piesaistīts tikai viens konta numurs, savukārt viens konta numurs var tikt piesaistīts vairākiem mobilā tālruņa numuriem.

Banku klienti paši ar savas bankas starpniecību iekļauj savu mobilā tālruņa numuru Zibsaišu reģistrā, tādā veidā dodot iespēju citiem veikt viņiem maksājumus daudz ērtāk.

zibsaisu registrs iban banklv dec 2019 002

Zibsaišu reģistra lietotāju saraksts

 Nosaukums   BIC  Kontaktinformācija jautājumiem par personas datu aizsardzību   
 Adrese  E-pasts  Tālrunis
 AS Citadele banka  PARXLV22  Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010, Latvija  info@citadele.lv  +371 67010000
 Coop Pank AS  EKRDEE22  Narva mnt 4, 15014 Tallinn, Eesti (Estonia)  andmekaitse@cooppank.ee  +372 6690966

 

Jautājumi un atbildes par zibsaitēm

Kas ir maksājums uz tālruņa numuru?

Maksājums uz tālruņa numuru ir norēķinu veids, kas ar mobilās lietotnes palīdzību ļauj veikt pārskaitījumu arī tad, ja nav zināms saņēmēja norēķinu konta numurs. Veicot maksājumu, saņēmēja norēķinu konta numura vietā jānorāda saņēmēja tālruņa numurs. Ja naudas saņēmējs savu tālruņa numuru Zibsaišu reģistrā piesaistījis sava norēķinu konta numuram, iespējams veikt maksājumu. Nav jācenšas atcerēties vai pārrakstīt garo saņēmēja IBAN konta numuru. Atliek vien izvēlēties saņēmēju no tālruņa numuru saraksta vai ievadīt tālruņa numuru ar roku.

Kā nauda nonāk kontā, maksājot uz tālruņa numuru?

Tālruņa numuram ir piesaistīts norēķinu konta numurs, un šī zibsaite tiek reģistrēta Latvijas Bankas uzturētajā Zibsaišu reģistrā. Zibsaišu reģistra lietotāji ir kredītiestādes, kuras piedāvā saviem klientiem veikt maksājumus uz tālruņa numuru.

Kas ir zibsaite?

Zibsaite ir sasaiste starp klienta norēķinu konta IBAN numuru un viņa mobilā tālruņa numuru. Klientiem, kuri sava norēķinu konta numura un tālruņa numura sasaisti reģistrējuši Zibsaišu reģistrā, iespējams saņemt naudu, maksātājam norādot vienīgi tālruņa numuru.

Vai ir obligāti jāreģistrējas, lai maksātu uz tālruņa numuru?

Ar mobilās lietotnes palīdzību var maksāt uz tālruņa numuru arī tad, ja maksātājs nav reģistrējies. Tomēr saņēmējam gan jāreģistrē savs tālruņa numurs, tam piesaistot tā norēķinu konta numuru, kurā nonāks nauda.

Vai varu maksāt uz tālruņa numuru jebkuras bankas klientam?

Lai cilvēks varētu saņemt naudu norēķinu kontā no šādi veikta maksājuma, viņa bankai jāpievienojas Latvijas Bankas Zibsaišu reģistram, un klientam jāizveido zibsaite jeb saite starp viņa tālruņa un norēķinu konta numuru. Pašlaik šādu iespēju piedāvā vienīgi AS "Citadele banka", taču, līdzko pievienosies citas bankas, to klienti varēs nosūtīt un saņemt maksājumus uz tālruņa numuru, t.sk. arī no AS "Citadele banka" klientiem.

Vai varu vienam tālruņa numuram piesaistīt vairākus konta numurus?

Nē, vienam tālruņa numuram var būt zibsaite tikai ar vienu norēķinu konta numuru, citādi nebūs iespējams saprast, uz kuru norēķinu konta numuru maksājums jāveic.

Vai varu tālruņa numuram piesaistīt sava uzņēmuma konta numuru?

Pagaidām šis pakalpojums pieejams tikai fiziskajām personām, un tālruņa numuram var piesaistīt tikai savu – fiziskās personas – konta numuru. Gaidāms, ka nākotnē zibsaites varēs izmantot arī juridiskās personas.

Vai maksājumi uz tālruņa numuru ir droši?

Jā, tie ir tieši tikpat droši, cik maksājumi uz norēķinu konta numuru. Maksājumus veic, izmantojot bankas mobilo lietotni, un apstiprina ar pirksta nospiedumu, PIN kodu vai kodu no citas izmantotās autorizācijas ierīces. Arī mobilā tālruņa numura piesaisti norēķinu konta numuram var veikt tikai bankas mobilajā lietotnē. Tas padara reģistrāciju drošu un uzticamu. Latvijas Banka uztur Zibsaišu reģistru un glabā klientu tālruņa numura un norēķinu konta IBAN numura sasaisti. Šī sasaiste ir konfidenciāla, un informācija ir pieejama tikai Latvijas Bankai.

Vai maksājums uz tālruni ir zibmaksājums vai standarta maksājums?

Pagaidām, kamēr Latvijas Bankas Zibsaišu reģistram ir pievienojusies tikai AS "Citadele banka", maksājumi starp AS "Citadele banka" klientiem notiek kā zibmaksājumi – pārdesmit sekunžu laikā nauda nonāk saņēmēja kontā. Nākotnē, kad maksājums uz tālruņa numuru būs iespējams arī starp dažādām bankām, maksājuma izpildes ātrums būs atkarīgs no tā, vai starp attiecīgajām bankām tiek veikti zibmaksājumi.