Informācija par Baltic International Bank SE

Rūpējoties par Latvijas finanšu sektora stabilitāti un bankas klientu interešu aizsardzību, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 12. decembrī pieņēma lēmumu apturēt finanšu pakalpojumu sniegšanu Baltic International Bank SE. Garantētās atlīdzības izmaksas bankas noguldītājiem sāktas 22. decembrī.

Uzzināt vairāk

Informācija bijušo banku klientiem

  • AS "PNB Banka"
  • AS ABLV Bank
  • AS "Trasta komercbanka"
  • AS "Latvijas Krājbanka"
Uzzināt vairāk

Informācija bijušo krājaizdevu sabiedrību klientiem

Krājaizdevu sabiedrības, kuru noguldītājiem iespējams pieteikties garantētās atlīdzības saņemšanai:

  • Pūņu Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
  • LABA Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība,
  • Tirzas kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība.
Uzzināt vairāk

Patērētāja pamatkonta pakalpojums

Pamatkonts ir maksājumu konta veids, kas nodrošina patērētājam piekļuvi maksājumu kontam ar pamatfunkcijām. Pamatkonts ieviests, lai ikvienam iedzīvotājam būtu nodrošināta izmantot maksājumu kontu.

Uzzināt vairāk

Paziņojumi par reorganizāciju vai likvidāciju

Eiropas Savienības dalībvalstu uzraudzības iestāžu paziņojumi par tirgus dalībnieku reorganizācijas pasākumiem vai likvidāciju.

Uzzināt vairāk

Apdrošināšanas līgumu nodošana

Eiropas Savienības dalībvalstu apdrošinātāju sludinājumi par apdrošināšanas līgumu nodošanu.

Uzzināt vairāk

Kritiskie finanšu pakalpojumi

Par kritiskajiem finanšu pakalpojumiem un ieteikumiem, kas jāņem vēra, lai pasargātu savu naudu krīzes situācijā.

Uzzināt vairāk