Kontakti

Latvijas Bankas kontaktinformācija un darba laiks.

Uzzināt vairāk

Sūdzību un iesniegumu pieņemšana

Ikvienam ir iespēja vērsties Latvijas Bankā ar iesniegumu, informācijas pieprasījumu vai pēc uzziņas.

Uzzināt vairāk

Trauksmes celšana

Trauksmes celšana ir iespēja veicināt likumīgu, godprātīgu, atklātu un pārredzamu organizāciju darbību publiskajā un privātajā sektorā, izmantojot tiesības brīvi paust savu viedokli.

Uzzināt vairāk

Ziņošana par pārkāpumiem finanšu sektorā

Ziņošanas kārtība par finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku pārkāpumiem. Ziņojuma veidlapa.

Uzzināt vairāk

Nelicencēti pakalpojuma sniedzēji

Kur vērsties, ja esi saskāries ar nelicencētu pakalpojumu sniedzējiem vai krāpniekiem.

Uzzināt vairāk

Pakalpojumi

Latvijas Bankas sniegtie pakalpojumi.

Uzzināt vairāk