Publicēts: 26.11.2022. Aktualizēts: 09.07.2024.

2022. gadā Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) izstrādāja Latvijas finanšu sektora ilgtspējas ceļakarti, lai skaidrotu finanšu sektora uzrauga ekspektācijas par finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku nostāju un rīcību ilgtspējas risku identificēšanas un pārvaldības jomā.

Ceļakartes mērķis ir veicināt vienotu izpratni par finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem noteikti veicamajiem soļiem ilgtspējas risku identificēšanas un pārvaldības jomā.

Ceļakartē iekļautie soļi palīdzēs attīstīt normatīvo regulējumu ilgtspējas jomā un sekmēs sākto darbu ilgtspējas risku iekļaušanai finanšu tirgus dalībnieku ikgadējos risku novērtēšanas procesos.

Latvijas finanšu un kapitāla tirgus uzraugs uz ilgtspēju raugās tās plašākajā definīcijā, kas iekļauj visus trīs ilgtspējas faktorus – vides, sociālos un pārvaldības –, kas pazīstami ar apzīmējumu ESG. Līdz ar to uzraugs ar ilgtspējas riskiem saista gan vides, gan sociālos, gan pārvaldības notikumus vai apstākļus, kuriem, ja tādi iestājas, ir vai var būt būtiska negatīva ietekme uz uzņēmuma aktīviem, finanšu un peļņas situāciju vai reputāciju.

 

 

Tiesību akti ilgtspējas jomā

Latvijas Banka vienuviet apkopojusi informāciju par Eiropas Savienības un Latvijas tiesību aktiem ilgtspējas jomā. Informācija publicēta Latvijas Bankas tīmekļvietnes sadaļā Tiesību akti.

Jaunumi

Ilgtspējas brokastis

28.03.2024.

Ilgtspējas brokastīs informē par klimata pārmaiņu ietekmi uz finanšu sektoru

Šodien, 28. martā, norisinājās pērn aizsāktā cikla...
07.11.2023.

Ilgtspējas brokastu dalībnieki uzzina, kā novērtēt ilgtspējas riskus

Šā gada 25. oktobrī norisinājās pasākumu cikla "Ilgtspējas...
23.10.2023.

"Ilgtspējas brokastīs" finanšu tirgus dalībniekus informēs par ilgtspējas risku pārvaldību

Pieaugot ilgtspējas jomas nozīmīgumam un ietekmei uz uzņēmumu...
28.06.2023.

Ilgtspējas brokastīs izglīto par informācijas atklāšanas prasībām un klientu vēlmēm ilgtspējas jomā

Lai palīdzētu Latvijas finanšu sektora dalībniekiem izprast...
28.04.2023.

Ilgtspējas brokastīs diskutē par ilgtspējas stratēģiju izstrādi

Šodien, 28. aprīlī, norisinājās otrās Latvijas Bankas rīkotās...
09.03.2023.

Ilgtspējas brokastis | 09.03.2023.

2023. gada 9. martā notika Latvijas Bankas organizētā ilgtspējas...
Uzraudzība