Publicēts: 26.11.2022. Aktualizēts: 02.07.2024.

Nacionālais noregulējuma fonds tiek izveidots katrā no Vienotā noregulējuma mehānisma dalībvalstīm. Latvijas Banka kā Latvijas noregulējuma iestāde nodrošina līdzekļu uzkrāšanu un pārvaldīšanu nacionālajā noregulējuma fondā. Šo fondu veido ieguldījumu brokeru sabiedrību iemaksas.

Mērķis

Līdzīgi kā Vienotā noregulējuma fonda mērķis, arī nacionālā noregulējuma fonda izveidošanas mērķis ir finansēt noregulējuma instrumentu izmantošanu ārkārtas (krīzes) situācijā, kad jāpiemēro noregulējuma darbība.

Iemaksas

Nacionālajā noregulējuma fondā reizi gadā iemaksu veic Latvijā reģistrēta ieguldījumu brokeru sabiedrība, kuras sākotnējais kapitāls ir vismaz 750 000 eiro.

Darbības pārskati

2023. gada Nacionālā noregulējuma fonda darbības pārskats