Publicēts: 04.04.2015. Aktualizēts: 09.07.2024.

"Makroekonomisko Prognožu Pārskats" (ISSN 3044-7011) iznāk 2 reizes gadā. "Makroekonomisko Prognožu Pārskats" sniedz ieskatu Latvijas ekonomikas norisēs un ietver aktuālās Latvijas Bankas prognozes par galveno makroekonomisko rādītāju attīstību.

Pārskatā lasāms par šādiem tematiem:

 • globālās vides izaicinājumi un Latvijas tirdzniecības partnervalstu attīstība,
 • monetārā politika eirozonā,
 • finanšu nosacījumi Latvijā,
 • fiskālā politika Latvijā,
 • darba tirgus Latvijā,
 • Latvijas iekšzemes kopprodukts un inflācija,
 • Latvijas tautsaimniecības nozaru attīstība.

Izdevums pieejams tikai elektroniskā veidā.

2024

Marts

"Makroekonomisko Norišu Pārskats" (ISSN 1691–5933) iznāca 2 reizes gadā līdz 2023. gada beigām. No 2024. gada izdevums iznāk jaunā formātā ar nosaukumu "Makroekonomisko Prognožu Pārskats".

"Makroekonomisko Norišu Pārskatā", izmantojot Latvijas Bankas, Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes, Latvijas Republikas Finanšu ministrijas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datus, tika vērtētas:

 • ārējā sektora un eksporta,
 • finanšu tirgus,
 • iekšzemes pieprasījuma un piedāvājuma,
 • izmaksu un cenu,
 • kā arī maksājumu bilances norises.

Izdevumā tika sniegtas tautsaimniecības attīstības un inflācijas prognozes.

Izdevums pieejams tikai elektroniskā veidā.

2023

Septembris
Marts

2022

Septembris
Marts

2021

Septembris
Marts
Statistikas tabulas

2020

Septembris
Statistikas tabulas

2019

Decembris
Statistikas tabulas

Jūnijs
Statistikas tabulas

2018

Decembris
Jūnijs

2017

Decembris
Jūnijs

2016

Decembris
Jūnijs

2015

Decembris
Jūnijs

2014

Decembris (jaunākās izmaiņas IKP un inflācijas operatīvajās prognozēs)
Jūnijs
Marts
Janvāris

2013

Oktobris
Jūlijs
Aprīlis
Janvāris

2012

Oktobris
Jūlijs
Aprīlis
Janvāris

2011

Oktobris
Jūlijs
Aprīlis
Janvāris