Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji

Valūtu tirdzniecības sabiedrības

Uzzināt vairāk

Tiesību akti AML jomā

Vienkopus informācija par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomu regulējošiem tiesību aktiem.

Tiesību akti ilgtspējas jomā

Vienuviet apkopoti ES un Latvijas ilgtspējas jomas tiesību akti un ieteikumi, kas attiecas uz finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem, toskait ES direktīvas un regulas, ES iestāžu vadlīnijas un ieteikumi, ES iestāžu apspriešanās dokumenti.

Uzzināt vairāk

XBRL taksonomijas

Informāciju par visiem izstrādātajiem XBRL pārskatiem.

Uzzināt vairāk