Publicēts: 10.09.2020. Aktualizēts: 08.01.2023.

Adrese
K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050, Latvija

PVN reģistrācijas numurs
LV90000158236

Norēķinu rekvizīti
Latvijas Banka
Konts LV35 LACB 0EUR 1750 5010 0
BIC: LACBLV2X

Noguldījumu garantiju fonda rekvizīti
Latvijas Banka
Konts LV40LACB0000000022365

Dzīvības apdrošināto aizsardzības fonda rekvizīti
Latvijas Banka
Konts LV18LACB0000000022373

Pārējo apdrošināto aizsardzības fonda rekvizīti
Latvijas Banka
Konts LV93LACB0000000022381

Nacionālā noregulējuma fonda konta rekvizīti
Latvijas Banka
Konts LV40LACB0000000166022
BIC: LACBLV2X