Publicēts: 10.09.2020.

Adrese
K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050, Latvija

PVN reģistrācijas numurs
LV90000158236

Norēķinu rekvizīti

Latvijas Banka

Konts LV35 LACB 0EUR 1750 5010 0

BIC: LACBLV2X