Publicēts: 28.06.2023.

Lai palīdzētu Latvijas finanšu sektora dalībniekiem izprast būtiskākās  informācijas atklāšanas prasības ilgtspējas jomā, Latvijas Banka sagatavojusi skaidrojošus ieteikumus. 28. jūnijā Latvijas Banka rīkoja trešās ilgtspējas brokastis finanšu nozares pārstāvjiem un iepazīstināja ar galvenajām prasībām attiecībā uz informācijas atklāšanu ilgtspējas jomā un ieteikumiem klientu vēlmju ilgtspējas jomā noskaidrošanai.

Eiropas Savienības (ES) finanšu sektora dalībniekiem ir pienākums atklāt informāciju atbilstoši 2019. gada 27. novembra Regulas (ES) 2019/2088 par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē prasībām (SFDR). Lai Latvijas finanšu tirgus dalībnieki labāk izprastu regulējuma ilgtspējas jomā prasību ietvaru, Latvijas Banka ir sagatavojusi ieteikumus informācijas atklāšanai ieguldītājiem, iekļaujot strukturētu prasību ietvaru prasību un to savstarpējo sakarību labākai izpratnei un skaidrojot finanšu tirgus dalībniekiem un finanšu konsultantiem, uz kādiem to piedāvātajiem produktiem attiecas SFDR prasības, kāda informācija ir jāatklāj un kādā veidā.

Informācija, kas jāatklāj atbilstoši SFDR prasībām, ir paredzēta ieguldītājiem. Tāpēc finanšu tirgus dalībniekiem un finanšu konsultantiem jānodrošina, ka informācija ir atklāta pieejamā un viegli atrodamā veidā un noformulēta klientiem saprotamā valodā.

Latvijas Bankas ieteikumi sniedz detalizētu ieskatu, kāda informācija finanšu tirgus dalībniekiem un finanšu konsultantiem jāatklāj par sevi, piemēram, jāpublicē informācija par stratēģiju vai politiku attiecībā uz ilgtspējas riskiem. Tāpat tirgus dalībniekiem jāpārskata mārketinga materiāli par finanšu produktiem, lai nodrošinātu, ka tie nav pretrunā saskaņā ar SFDR prasībām publicētajai informācijai.

Arvien vairāk ieguldītāju pieņem lēmumus par savu līdzekļu ieguldīšanu, izvērtējot ne tikai finansiālo atdevi, bet arī ilgtspējas faktorus. Pēc Latvijas Bankas pasūtījuma veiktajā Latvijas iedzīvotāju aptaujā 71% aptaujāto atzina, ka viņiem ir svarīgi nenodarīt kaitējumu sabiedrībai un planētai ar saviem ieguldījumiem, kā arī 11% aptaujāto atzina, ka viņiem, izvēloties veikt finanšu ieguldījumus, ir svarīga veikto ieguldījumu ietekme uz planētu (klimatu un vidi), un tikpat daudziem svarīga ir veikto ieguldījumu ietekme uz sabiedrību.

Arī ieguldījumu jomā ir izstrādāti jauni Eiropas līmeņa normatīvie dokumenti, kas jāievēro ieguldījumu pakalpojumu sniedzējiem un apdrošināšanas ieguldījumu produktu izplatītājiem, konsultējot klientus un rekomendējot viņiem savus finanšu produktus. Šāda regulējuma mērķis ir veicināt ieguldījumus ilgtspējīgos finanšu produktos un mazināt zaļmaldināšanas riskus.

Sektorālās tieši piemērojamās regulas un ES uzraudzības iestāžu dokumenti nosaka pienākumu ieguldījumu pakalpojumu sniedzējiem un apdrošināšanas ieguldījumu produktu izplatītājiem produktu pārdošanas procesā skaidrot klientiem ilgtspējīgu ieguldījumu jēdzienus, noskaidrot klientu ilgtspējas vēlmes, izvēlēties atbilstošus ilgtspējīgu ieguldījumu produktus un rekomendēt tos klientiem, ja tie atbilst arī citām klienta vajadzībām. Šīs prasības secīgi papildina jau pašlaik spēkā esošos tirgus dalībnieku pienākumus produktu pārvaldības jomā, to ietvaros veicot klientu piemērotības novērtējumu.

Latvijas Banka sagatavojusi ieteikumus, kas palīdzēs finanšu tirgus dalībniekiem izprast, kā piemērojamas ES tiesību aktu prasības, kas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējiem un apdrošināšanas ieguldījumu produktu izplatītājiem nosaka pienākumu produktu pārdošanas procesā noskaidrot klientu vēlmes ilgtspējas jomā.

Latvijas Bankas eksperti šodien ilgtspējas brokastu dalībniekiem nodrošināja arī praktiskas nodarbības par to, kā noskaidrot klienta vēlmes ieguldījumu jomā, tostarp attiecībā uz ilgtspējas faktoriem. Pasākuma dalībnieki tika iepazīstināti arī ar Latvijas Bankas pasūtītās aptaujas rezultātiem par to, kā iedzīvotāji vērtē ilgtspējas aspektus un kas viņiem ir svarīgs, ieguldot savus līdzekļus.

Ilgtspējas brokastis ir Latvijas Bankas rīkots pasākumu cikls, kura laikā finanšu tirgus sektora dalībnieki tiek izglītoti par dažādiem praktiskiem ar ilgtspēju saistītiem jautājumiem.

Ilgtspējas brokastis

28.03.2024.

Ilgtspējas brokastīs informē par klimata pārmaiņu ietekmi uz finanšu sektoru

Šodien, 28. martā, norisinājās pērn aizsāktā cikla...
07.11.2023.

Ilgtspējas brokastu dalībnieki uzzina, kā novērtēt ilgtspējas riskus

Šā gada 25. oktobrī norisinājās pasākumu cikla "Ilgtspējas...
23.10.2023.

"Ilgtspējas brokastīs" finanšu tirgus dalībniekus informēs par ilgtspējas risku pārvaldību

Pieaugot ilgtspējas jomas nozīmīgumam un ietekmei uz uzņēmumu...
28.06.2023.

Ilgtspējas brokastīs izglīto par informācijas atklāšanas prasībām un klientu vēlmēm ilgtspējas jomā

Lai palīdzētu Latvijas finanšu sektora dalībniekiem izprast...
28.04.2023.

Ilgtspējas brokastīs diskutē par ilgtspējas stratēģiju izstrādi

Šodien, 28. aprīlī, norisinājās otrās Latvijas Bankas rīkotās...
09.03.2023.

Ilgtspējas brokastis | 09.03.2023.

2023. gada 9. martā notika Latvijas Bankas organizētā ilgtspējas...

Citi jaunumi

24.05.2024.

Zemgales reģiona uzņēmējus interesē komercbanku konkurences un finanšu pakalpojumu attīstības jautājumi

Piektdien, 24. maijā, Latvijas Bankas pārstāvji Jelgavā...
24.05.2024.

FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā

Finanšu izlūkošanas dienests (FID) un nacionālais projekta...
22.05.2024.

Latvijas Banka aicina uz semināru "Inovācijas un mākslīgais intelekts finanšu sektorā: šodien un pēc desmitgades"

Otrdien, 4. jūnijā, Latvijas Banka aicina finanšu tirgus...
17.05.2024.

Latvijas Banka iesniegusi tiesā Pūņu Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības maksātnespējas pieteikumu

Latvijas Banka ir iesniegusi Kurzemes rajona tiesā Pūņu...
16.05.2024.

AS INDEXO Banka saņem licenci kredītiestādes darbībai

Pēc Latvijas Bankas kā finanšu sektora uzraudzības iestādes...
14.05.2024.

Studenti aicināti iesniegt darbus studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursā

Baltijas valstu augstskolu studenti līdz 31. maijam aicināti...
09.05.2024.

Latvijas Banka ar pašvaldību vadītājiem un uzņēmējiem pārrunās finanšu pakalpojumu pieejamību reģionos

Latvijas Banka tiksies ar Latvijas reģionu pašvaldību vadību un...
09.05.2024.

Latvijas Banka sagatavojusi priekšlikumus valsts fondēto pensiju sistēmas pilnveidei

Latvijas Banka ir izstrādājusi un atbildīgajām –...
02.05.2024.

Latvijas Banka izstrādājusi vadlīnijas efektīvākai sankciju riska pārvaldībai

Latvijas Banka ir izstrādājusi "Vadlīnijas efektīvas sankciju...
24.04.2024.

Par Latvijas Bankas darbības rezultātiem 2023. gadā

Latvijas Bankas padome ir apstiprinājusi Latvijas Bankas...
23.04.2024.

Brīdinām par Latvijas Bankas vārdā veiktām krāpnieku aktivitātēm

Latvijas Banka brīdina par krāpniekiem, kuri zvana pa tālruni...
23.04.2024.

Par Latvijas Bankas darbu svētku laikā

Maija svētku laikā mainīts Latvijas Bankas darba laiks. Kā...