Publicēts: 11.11.2010. Aktualizēts: 18.01.2023.

Latvijas eiro monētu nacionālās puses tēli 2004. gadā tika izvēlēti visas tautas ideju konkursā.

Uz 2 eiro monētas attēlota latviešu tautumeita. Sākotnēji šis attēls tika izmantots uz 1929. gadā kaltās 5 latu sudraba monētas. Uz monētas jostas lasāms uzraksts "DIEVS * SVĒTĪ * LATVIJU".

2 eiro LV

Uz 1 eiro monētas attēlota latviešu tautumeita. Sākotnēji šis attēls tika izmantots uz 1929. gadā kaltās 5 latu sudraba monētas.

1 eiro LV 232px

 Uz 10, 20 un 50 centu monētām attēlots Latvijas lielais valsts ģerbonis.

10, 20 un 50 centi LV 222px

 Uz 1, 2 un 5 centu monētām attēlots Latvijas mazais valsts ģerbonis.

1, 2 un 5 centi LV 187px