Kredītu reģistra dalībnieki

Kredītu reģistra dalībnieku saraksts.

Uzzināt vairāk

Ziņu saņemšanas iespējas

Ziņas no kredītu reģistra var saņemt vietnē manidati.kreg.lv, pa pastu vai klātienē.

Uzzināt vairāk

Normatīvie akti

LR likumi un Latvijas Bankas noteikumi, kas regulē Kredītu reģistra darbību.

Uzzināt vairāk

Fakti un skaitļi

Kredītu reģistra ikmēneša un ceturkšņa statistika.

Uzzināt vairāk

Jaunajiem dalībniekiem

Nosacījumi un kārtība, lai kļūtu par Kredītu reģistra dalībnieku.

Uzzināt vairāk