Publicēts: 07.11.2023.

Šā gada 25. oktobrī norisinājās pasākumu cikla "Ilgtspējas brokastis ar Latvijas Banku" ceturtais pasākums, kurā piedalījās 113 finanšu tirgus dalībnieku pārstāvji – ilgtspējas jomas eksperti no dažādiem finanšu tirgus segmentiem. Lielo interesi veicināja pasākuma tēmas aktualitāte – ilgtspējas riski un to būtiskuma novērtējums tirgus dalībnieka risku pārvaldības kontekstā.

Pasākumā tika spriests par dubultā būtiskuma izvērtējumu, iespējamiem un esošiem ilgtspējas datu avotiem un metodēm risku novērtēšanā, ieteicamo minimālo ilgtspējas risku pārvaldības ietvaru, kā arī citiem praksē nozīmīgiem ilgtspējas risku aspektiem. Sadarbībā ar Finanšu nozares asociācijas pārstāvēm Irinu Kuzminu un Noru Pastori notika diskusija par piedāvātā ietvara atbilstību Latvijas finanšu tirgum, kā arī pašreizējiem un nākotnes izaicinājumiem ilgtspējas risku pārvaldīšanas jomā. Starp svarīgākajiem apspriestajiem problēmjautājumiem var atzīmēt proporcionalitātes principa atbilstošu piemērošanu ilgtspējas risku pārvaldīšanas uzraudzības ietvarā, būtiskās šo risku un to pārvaldīšanas metožu atšķirības starp dažādiem finanšu tirgus segmentiem, kā arī nepieciešamību veicināt gan finanšu sektora dalībnieku, gan to klientu kompetenču attīstību ilgtspējas jomā.

Ticamu un piemērotu ilgtspējas datu trūkums tika atkārtoti identificēts kā viens no būtiskākajiem šķēršļiem ilgtspējas risku pārvaldības ietvara ieviešanai praksē. Lai veicinātu finanšu tirgus dalībnieki izpratni un progresu šajā jomā, ilgtspējas datu pieejamības un izmantošanas aspektiem Latvijas Banka plāno pievērsties, veidojot ilgtspējas brokastu pasākumu ciklu arī nākamajā gadā.

Ceturtajās ilgtspējas brokastīs ar ekspertīzi ilgtspējas risku pārvaldības jautājumos dalījās:

  • SIA “PricewaterhouseCoopers” ilgtspējas pakalpojumu vadītāja Maija Orbidāne un vadības konsultāciju ilgtspējas pakalpojumu vadītāja Santa Roberta, runājot par tēmu “Riski kā kompass ilgtspējas vadībai” un akcentējot risku vadību kopējās ilgtspējas vadības kontekstā, un detalizēti daloties ar zināšanām un praktisko pieredzi finanšu uzņēmumu jomā;
  • SIA “KPMG Baltics” riska un atbilstības konsultāciju pakalpojumu vadītājs Edvards Grasis un  ESG un ilgtspējas vecākā konsultante Kristiāna Plāte runāja par tēmu “Ilgtspējas integrācija kredītiestāžu risku pārvaldībā – starptautiskā pieredze un prakse” un dalījās ar risku pārvaldības aspektiem, kas novērojami ārpus vienas valsts robežām;
  • Latvijas Bankas galvenais metodikas eksperts Arnis Jankovskis, runājot par “Ilgtspējas risku būtiskuma izvērtējumu un pārvaldīšanas pamatprincipiem”, īpašu uzmanību pievērsa uzraudzības aspektiem ilgtspējas risku integrēšanas jautājumos, kā arī uzsvēra pakāpeniskas un sistemātiskas risku vērtēšanas un integrēšanas nepieciešamību, ņemot vērā arvien pieaugošu un stingrāku normatīvo aktu ietvaru un pastiprinātu Eiropas uzraudzības iestāžu uzmanību.

Pasākuma cikla "Ilgtspējas brokastis ar Latvijas Banku" šī gada noslēguma pasākums plānots šā gada 6. decembrī un notiks vienlaikus ar Latvijas Ilgtspējīgas pārvaldības balvas 2023 pasniegšanas ceremoniju.

ilgtspejigas parvaldibas balva

Ilgtspējīgas pārvaldības balva 2023 izveidota ar nolūku stiprināt Latvijas korporatīvās pārvaldības kodeksa un ilgtspējības principu praktisku ieviešanu Latvijas uzņēmumos, veicināt uzņēmumu darbības efektivitāti un ilgtermiņa vērtības pieaugumu.

Ilgtspējas brokastis

07.11.2023.

Ilgtspējas brokastu dalībnieki uzzina, kā novērtēt ilgtspējas riskus

Šā gada 25. oktobrī norisinājās pasākumu cikla "Ilgtspējas...
23.10.2023.

"Ilgtspējas brokastīs" finanšu tirgus dalībniekus informēs par ilgtspējas risku pārvaldību

Pieaugot ilgtspējas jomas nozīmīgumam un ietekmei uz uzņēmumu...
28.06.2023.

Ilgtspējas brokastīs izglīto par informācijas atklāšanas prasībām un klientu vēlmēm ilgtspējas jomā

Lai palīdzētu Latvijas finanšu sektora dalībniekiem izprast...
28.04.2023.

Ilgtspējas brokastīs diskutē par ilgtspējas stratēģiju izstrādi

Šodien, 28. aprīlī, norisinājās otrās Latvijas Bankas rīkotās...
09.03.2023.

Ilgtspējas brokastis | 09.03.2023.

2023. gada 9. martā notika Latvijas Bankas organizētā ilgtspējas...

Citi jaunumi

27.11.2023.

Finanšu sektors vienojas turpināt pasākumus skaidrās naudas pieejamības nodrošināšanai

Latvijas Banka, Finanšu nozares asociācija un komercbankas ar...
27.11.2023.

Latvijā sākas "Tavas pensijas nedēļa"

Šodien sākas "Tavas pensijas nedēļa" – pasākumu un aktivitāšu...
27.11.2023.

Latvijas Banka izlaiž Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja jubilejai veltītu monētu

Trešdien, 29. novembrī, Latvijas Banka par godu Rīgas...
21.11.2023.

Iecere "Altum" pārveidot par banku

Īsumā Pirms "Altum" pārveidot par banku, ir jāveic ilgs...
16.11.2023.

Latvijas finanšu iestādēs būtiski uzlabotas iekšējās kontroles sistēmas, jāstiprina samērīga risku pārvaldība un vēlme uzņemties risku

Latvijas finanšu iestādēs pēdējo gadu laikā būtiski...
14.11.2023.

Par Latvijas Bankas darbu brīvdienā

Saistībā ar valsts svētkiem mainīts Latvijas Bankas darba laiks....
09.11.2023.

Latvijas Banka izlaiž zelta kolekcijas monētu "Zelta zirgi"

Trešdien, 15. novembrī, Latvijas Banka izlaidīs zelta monētu...
09.11.2023.

M. Kazāka ievadvārdi Latvijas Bankas tautsaimniecība konferencē

Dāmas un kungi! Sveicu jūs Latvijas Bankas gadskārtējā...
07.11.2023.

Ilgtspējas brokastu dalībnieki uzzina, kā novērtēt ilgtspējas riskus

Šā gada 25. oktobrī norisinājās pasākumu cikla "Ilgtspējas...
02.11.2023.

Latvijas Banka izsniedz SE "Capitalia" kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības atļauju

Latvijas Bankas uzraudzības komiteja 1. novembrī nolēma izsniegt SE...
31.10.2023.

Aktualizēts kritisko finanšu pakalpojumu pārvaldības regulējums

Latvijas Bankas padome, turpinot Latvijas finanšu sistēmas...
30.10.2023.

Latvijas Banka apstiprina AS "APF Holdings" prospekta papildinājumus

Latvijas Bankas uzraudzības komiteja 30. oktobrī ir apstiprinājusi...