Publicēts: 07.11.2023.

Šā gada 25. oktobrī norisinājās pasākumu cikla "Ilgtspējas brokastis ar Latvijas Banku" ceturtais pasākums, kurā piedalījās 113 finanšu tirgus dalībnieku pārstāvji – ilgtspējas jomas eksperti no dažādiem finanšu tirgus segmentiem. Lielo interesi veicināja pasākuma tēmas aktualitāte – ilgtspējas riski un to būtiskuma novērtējums tirgus dalībnieka risku pārvaldības kontekstā.

Pasākumā tika spriests par dubultā būtiskuma izvērtējumu, iespējamiem un esošiem ilgtspējas datu avotiem un metodēm risku novērtēšanā, ieteicamo minimālo ilgtspējas risku pārvaldības ietvaru, kā arī citiem praksē nozīmīgiem ilgtspējas risku aspektiem. Sadarbībā ar Finanšu nozares asociācijas pārstāvēm Irinu Kuzminu un Noru Pastori notika diskusija par piedāvātā ietvara atbilstību Latvijas finanšu tirgum, kā arī pašreizējiem un nākotnes izaicinājumiem ilgtspējas risku pārvaldīšanas jomā. Starp svarīgākajiem apspriestajiem problēmjautājumiem var atzīmēt proporcionalitātes principa atbilstošu piemērošanu ilgtspējas risku pārvaldīšanas uzraudzības ietvarā, būtiskās šo risku un to pārvaldīšanas metožu atšķirības starp dažādiem finanšu tirgus segmentiem, kā arī nepieciešamību veicināt gan finanšu sektora dalībnieku, gan to klientu kompetenču attīstību ilgtspējas jomā.

Ticamu un piemērotu ilgtspējas datu trūkums tika atkārtoti identificēts kā viens no būtiskākajiem šķēršļiem ilgtspējas risku pārvaldības ietvara ieviešanai praksē. Lai veicinātu finanšu tirgus dalībnieki izpratni un progresu šajā jomā, ilgtspējas datu pieejamības un izmantošanas aspektiem Latvijas Banka plāno pievērsties, veidojot ilgtspējas brokastu pasākumu ciklu arī nākamajā gadā.

Ceturtajās ilgtspējas brokastīs ar ekspertīzi ilgtspējas risku pārvaldības jautājumos dalījās:

  • SIA “PricewaterhouseCoopers” ilgtspējas pakalpojumu vadītāja Maija Orbidāne un vadības konsultāciju ilgtspējas pakalpojumu vadītāja Santa Roberta, runājot par tēmu “Riski kā kompass ilgtspējas vadībai” un akcentējot risku vadību kopējās ilgtspējas vadības kontekstā, un detalizēti daloties ar zināšanām un praktisko pieredzi finanšu uzņēmumu jomā;
  • SIA “KPMG Baltics” riska un atbilstības konsultāciju pakalpojumu vadītājs Edvards Grasis un  ESG un ilgtspējas vecākā konsultante Kristiāna Plāte runāja par tēmu “Ilgtspējas integrācija kredītiestāžu risku pārvaldībā – starptautiskā pieredze un prakse” un dalījās ar risku pārvaldības aspektiem, kas novērojami ārpus vienas valsts robežām;
  • Latvijas Bankas galvenais metodikas eksperts Arnis Jankovskis, runājot par “Ilgtspējas risku būtiskuma izvērtējumu un pārvaldīšanas pamatprincipiem”, īpašu uzmanību pievērsa uzraudzības aspektiem ilgtspējas risku integrēšanas jautājumos, kā arī uzsvēra pakāpeniskas un sistemātiskas risku vērtēšanas un integrēšanas nepieciešamību, ņemot vērā arvien pieaugošu un stingrāku normatīvo aktu ietvaru un pastiprinātu Eiropas uzraudzības iestāžu uzmanību.

Pasākuma cikla "Ilgtspējas brokastis ar Latvijas Banku" šī gada noslēguma pasākums plānots šā gada 6. decembrī un notiks vienlaikus ar Latvijas Ilgtspējīgas pārvaldības balvas 2023 pasniegšanas ceremoniju.

ilgtspejigas parvaldibas balva

Ilgtspējīgas pārvaldības balva 2023 izveidota ar nolūku stiprināt Latvijas korporatīvās pārvaldības kodeksa un ilgtspējības principu praktisku ieviešanu Latvijas uzņēmumos, veicināt uzņēmumu darbības efektivitāti un ilgtermiņa vērtības pieaugumu.

Ilgtspējas brokastis

28.03.2024.

Ilgtspējas brokastīs informē par klimata pārmaiņu ietekmi uz finanšu sektoru

Šodien, 28. martā, norisinājās pērn aizsāktā cikla...
07.11.2023.

Ilgtspējas brokastu dalībnieki uzzina, kā novērtēt ilgtspējas riskus

Šā gada 25. oktobrī norisinājās pasākumu cikla "Ilgtspējas...
23.10.2023.

"Ilgtspējas brokastīs" finanšu tirgus dalībniekus informēs par ilgtspējas risku pārvaldību

Pieaugot ilgtspējas jomas nozīmīgumam un ietekmei uz uzņēmumu...
28.06.2023.

Ilgtspējas brokastīs izglīto par informācijas atklāšanas prasībām un klientu vēlmēm ilgtspējas jomā

Lai palīdzētu Latvijas finanšu sektora dalībniekiem izprast...
28.04.2023.

Ilgtspējas brokastīs diskutē par ilgtspējas stratēģiju izstrādi

Šodien, 28. aprīlī, norisinājās otrās Latvijas Bankas rīkotās...
09.03.2023.

Ilgtspējas brokastis | 09.03.2023.

2023. gada 9. martā notika Latvijas Bankas organizētā ilgtspējas...

Citi jaunumi

18.04.2024.

Uzraudzības eksperti papildina zināšanas par finanšu noziegumu riskiem kriptoaktīvu pakalpojumu jomā

17. un 18. aprīlī Latvijas Bankas Naudas atmazgāšanas novēršanas...
18.04.2024.

Latvijas gada monēta 2023 – Zvaigžņu putekļi

Gadskārtējā sabiedrības aptaujā par "Latvijas gada monētu 2023"...
11.04.2024.

Latvijas Banka anulē kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības "ŠĶILBĒNI'' licenci

Latvijas Bankas uzraudzības komiteja 10. aprīlī pieņēma...
10.04.2024.

Latvijas Banka izlaiž kolekcijas monētu "Pāri laikiem"

Otrdien, 16. aprīlī, Latvijas Banka izlaidīs kolekcijas...
09.04.2024.

Iedzīvotāji un uzņēmēji maksājumus no valsts turpmāk saņems zibenīgi

Līdztekus jau 2 gadus nodrošinātajiem ienākošajiem...
08.04.2024.

2023. gadā audzis Latvijas kapitāla tirgus apgrozījums

Latvijas kapitāla tirgū 2023. gadā tirdzniecībai bija...
05.04.2024.

Latvijas Banka piemēro sodu Baltic International Bank SE bijušajām amatpersonām

Latvijas Bankas uzraudzības komiteja lēmusi piemērot Baltic...
05.04.2024.

Latvijas apdrošināšanas sektora rādītāji 2023. gada 4. ceturksnī

Latvijas apdrošināšanas sektora rādītājiPDF
04.04.2024.

Noliktavas telpu nomas piedāvājumu atlases procedūras sludinājums

Latvijas Banka no 2024. gada 1. maija uz 12 mēnešiem vēlas nomāt...
04.04.2024.

Seminārs par Vienotās ziņošanas sistēmas izmaksu un guvumu papildu novērtējuma aptaujas rezultātiem

Latvijas Banka informē, ka Eiropas Centrālā banka ir apkopojusi...
03.04.2024.

Eiro viltojumu skaits saglabājas zemā līmenī, arī Latvijā

Publiskota jaunākā eirozonas statistika par eiro viltojumu skaitu...
03.04.2024.

Likuma līmenī stiprināsim skaidrās naudas lomu

Skaidrās naudas pieejamībai Latvijas Banka īpašu vērību...