Vispārīgi par uzraudzību

Klātienes un neklātienes uzraudzības process, tā mērķi, prasības un risku vērtēšana.

Uzzināt vairāk

Uzraudzības maksa

Maksājumu un elektroniskās naudas iestāžu maksājumu apmērs, aprēķināšanas un veikšanas kārtība.

Uzzināt vairāk

Statistikas iesniegšana

Informācija par uzraudzības pārskatiem, kas tirgus dalībniekiem ir jāiesniedz Latvijas Bankai uzraudzības nodrošināšanai.

Uzzināt vairāk

Pienākums informēt vai saņemt saskaņojumu

Jomas, kurās noteikts informēt Latvijas Banku vai saņemt saskaņojumu no tās dažādu izmaiņu veikšanai.

Uzzināt vairāk

Publiski atklājamā informācija

Klientiem un citām ieinteresētajām pusēm atklājamās informācijas apjoms un publiskošanas termiņi.

Uzzināt vairāk

Uzraudzības statistika

Latvijas Bankas statistika par maksājumu iestādēm un elektroniskās naudas iestādēm.

Uzzināt vairāk

Darbības izbeigšana

Informācija par maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes darbības izbeigšanu.

Uzzināt vairāk