Publicēts: 28.11.2022.

Viens no Latvijas Bankas darbības virzieniem ir FinTech atbalsts un finanšu sistēmas inovāciju veicināšana. Sadarbībā ar citām valsts iestādēm Latvijas Bankas mērķis ir radīt FinTech draudzīgu vidi, kas veicinātu inovatīvus finanšu pakalpojumus Latvijā un piesaistītu jaunus uzņēmumus šo pakalpojumu sniegšanai.

Ar FinTech saprotam tehnoloģijās balstītu finanšu inovāciju, kura dod iespēju radīt jaunu biznesa modeli vai tā piemērošanas veidu, jaunu procesu vai pakalpojumu, kas maina līdzšinējo pieeju. Inovācijai jābūt vērstai uz konkurences veicināšanu un kvalitatīvāka, efektīvāka, ātrāka un modernāka pakalpojuma nodrošināšanu Latvijas klientiem.

Mūsu mērķi

  • veicināt FinTech vides attīstību;
  • sniegt atbalstu jauniem un esošiem finanšu uzņēmumiem;
  • radīt inovatīvu un draudzīgu vidi finanšu pakalpojumu sektorā,
  • nodrošināt regulāciju un patērētāju aizsardzību,
  • identificēt un izvērtēt dalībnieku riskus un definēt uzraudzības pasākumus,
  • pilnveidot regulējumu.

Latvijas Banka piedāvā

  • konsultācijas Inovāciju centrā,
  • iespēju testēt inovatīvu finanšu pakalpojumu Regulatīvajā smilškastē.

Latvijas Bankas kompetencē ir finanšu sektora uzraudzības jautājumi. Tādēļ vienlaikus ar konsultācijām par FinTech vai pieteikumu dalībai Regulatīvajā smilšukastē aicinām apsvērt jautājumus par godīgu komercpraksi, patērētāju tiesību aizsardzību, personu datu pārvaldīšanu un ar uzņēmējdarbības veidu saistītajiem nodokļiem, kas ir Valsts ieņēmumu dienesta, Patērētāju tiesību aizsardzības centra vai Datu valsts inspekcijas kompetencē.

Jaunuzņēmumu atbalstu dažādās programmās piedāvā arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, kā arī tirgus dalībnieku izveidotās asociācijas – Latvijas Finanšu nozares asociācija, Latvijas Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas iestāžu asociācija, Latvijas Jaunuzņēmumu asociācija "Startin.LV", FinTech Latvija Asociācija un citas.