en
Aktualizēts: 14.06.2019

Latvijas Bankas IKP prognoze 2019. gadam tiek koriģēta un pazemināta no 3.5% uz 2.9%, bet 2020. gadam netiek mainīta (3.1%). Negaidīti lēnā izaugsme 1. ceturksnī rāda, ka jau gada sākumā iekšzemes patērētāji kļuvuši piesardzīgāki un investoru riska apetīte sarukusi, un tas liek mazināt IKP prognozi. Vienlaikus kopumā redzējums par izaugsmi ietekmējošo faktoru attīstību tuvākajā nākotnē nav būtiski mainījies, tāpēc prognoze 2020. gadam nav mainīta.

1. attēls
IKP GADA PĀRMAIŅAS 
(salīdzināmajās cenās; sezonāli un ar kalendāro dienu skaitu izlīdzināti dati; 2019. un 2020. gads – Latvijas Bankas prognoze; %)

IKP

Lai gan kopējais ekonomiskā noskaņojuma rādītājs Latvijā kopš gada sākuma nedaudz pasliktinājies, tam nav spēcīga virzošā faktora un atsevišķās jomās reģistrētās noskaņojuma pārmaiņas svārstījušās ierastajā diapazonā.

Latvijas Bankas inflācijas prognoze netiek mainīta (2019. gadā – 2.9% un 2020. gadā – 2.5%). 2019. gada pirmajos četros mēnešos inflācija bija 2.9%, un salīdzinājumā ar 2018. gada decembri galveno faktoru ietekme uz inflācijas prognozi nav būtiski mainīta.

2. attēls
SPCI GADA PĀRMAIŅAS
(2018.–2020. gads – Latvijas Bankas prognoze; %)

SPCI gada pārmaiņas

Lai gan kopējais ekonomiskā noskaņojuma rādītājs Latvijā kopš gada sākuma nedaudz pasliktinājies, tam nav spēcīga virzošā faktora un atsevišķās jomās reģistrētās noskaņojuma pārmaiņas svārstījušās ierastajā diapazonā.

Latvijas Bankas inflācijas prognoze netiek mainīta (2019. gadā – 2.9% un 2020. gadā – 2.5%). 2019. gada pirmajos četros mēnešos inflācija bija 2.9%, un salīdzinājumā ar 2018. gada decembri galveno faktoru ietekme uz inflācijas prognozi nav būtiski mainīta.

Makroekonomisko prognožu tabula