Publicēts: 05.02.2024.
 

 

Maksājumu bāzi un maksimālās likmes ietvaru nosaka Krājaizdevu sabiedrību likums, 26.³ pants, savukārt faktiskais  maksājumu apmērs konkrētajam gadam un šo maksājumu aprēķināšanas un veikšanas kārtība tiek noteikta ar Latvijas Bankas noteikumiem.

Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam tirgus dalībnieks maksājumu veic reizi ceturksnī.

Kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību uzraudzība

Uzraudzības process kooperatīvajām krājaizdevu sabiedrībām.

Uzzināt vairāk