Publicēts: 30.04.2019. Aktualizēts: 06.06.2024.

Latvijas Bankas kontaktpersonas trauksmes celšanas jautājumos:

Igors Fleitmanis
Latvijas Bankas Darbības risku vadības pārvaldes vadītājs
Tālrunis 67022470
E-pasta adrese: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Ludmila Miltene
Latvijas Bankas Darbības risku vadības pārvaldes vadītāja vietniece
Tālrunis 67022825,
E-pasta adrese: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Trauksmes celšana:

 • iespēja ikvienam veicināt likumīgu, godprātīgu, atklātu un pārredzamu iestādes darbību;
 • ziņošana par iespējamu noziedzīgu nodarījumu, administratīvu pārkāpumu vai citu Eiropas Savienības, Eiropas Centrālās bankas vai Latvijas tiesību normu pārkāpumu vai saistošo ētikas vai profesionālo normu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm.

Par trauksmes celšanu nav uzskatāma:

 • apzināti nepatiesu ziņu sniegšana;
 • valsts noslēpumu saturošas informācijas izpaušana;
 • ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu;
 • zvērināta advokāta un klienta, ārsta un pacienta saziņas konfidencialitātes pārkāpšana;
 • tiesnešu apspriedes noslēpuma un neizpaužamu, slēgtajās tiesas sēdēs iegūtu ziņu izpaušana;
 • informācijas izpaušana par speciālo izmeklēšanas darbību veikšanu, kā arī tās rezultātā iegūtu ziņu izpaušana;
 • informācijas izpaušana par konsultēšanos ar darbinieku pārstāvjiem vai arodbiedrībām, kā arī darba koplīguma pusēm, ciktāl tiek skarta darba koplīguma noslēgšanai vai grozīšanai nepieciešamā informācija.

Fiziskā persona, kas sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu, vai esot praksē, un kurai šīs informācijas sniegšanas dēļ varētu tikt radītas nelabvēlīgas sekas.

Trauksmes cēlējs nav juridiska persona vai persona, kas informē par pārkāpumu anonīmi, vai izmantojot pseidonīmu.

Fiziskā persona var iesniegt trauksmes cēlēja ziņojumu Latvijas Bankai par tās kompetencē esošajiem jautājumiem šādā kārtībā:

 • vēršoties pie Latvijas Bankas kontaktpersonām trauksmes celšanas jautājumos:
  • aizpildot trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu un nosūtot uz e-pasta adresi trauksme@bank.lv;
  • aizpildot trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu un iesniedzot iesniegumu Latvijas Bankas kontaktpersonām papīra dokumenta veidā, elektroniskā veidā vai izsakot mutiski klātienē (vēršoties pie Latvijas Bankas kontaktpersonām) un norādot, kas tas ir trauksmes cēlēja ziņojums;
  • elektroniski bez droša elektroniskā paraksta valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv vai tīmekļvietnē www.trauksmescelejs.lv, ja ziņojumu iesniedz un personas identitāti pārbauda, izmantojot tiešsaistes formas, kuras pieejamas portālā un tīmekļvietnē.
 • vēršoties citā kompetentajā institūcijā, iesniedzot iesniegumu kompetentās institūcijas kontaktpersonām trauksmes celšanas jautājumos.

Kompetentā institūcija ir publiskas personas institūcija, kas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei ir pilnībā vai daļēji atbildīga par tā jautājuma risināšanu, par kuru ziņo trauksmes cēlējs, vai institūcija, kas īsteno uzraudzību vai kontroli jautājumā, par kuru ziņo trauksmes cēlējs, izmeklēšanas iestāde vai prokuratūra — atbilstoši to kompetencei, ja iespējamais pārkāpums ir noziedzīgs nodarījums vai likumpārkāpums.

Kompetento institūciju kontaktpersonu saraksts trauksmes celšanas jautājumos atrodams www.trauksmescelejs.lv

Pēc tam kad personas iesniegums atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu, iesniedzēja personas dati tiek pseidonimizēti.

Trauksmes cēlēja personas datiem, ziņojumam un tam pievienotajiem rakstveida vai lietiskajiem pierādījumiem, kā arī trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas materiāliem ir ierobežotas pieejamības informācijas statuss.

Ikvienai personai (institūcijai), kas saņēmusi trauksmes cēlēja ziņojumu vai veic jebkādas darbības ar to, ir pienākums nodrošināt trauksmes cēlēja personas datu pienācīgu aizsardzību. Trauksmes cēlēja personas datus var nodot tikai personām (institūcijām), kurām tie nepieciešami trauksmes cēlēja ziņojuma vai uz tā pamata ierosinātas pārkāpuma lietas izskatīšanai vai trauksmes cēlēja vai viņa radinieku aizsardzībai. Vairāk par trauksmes cēlēja aizsardzību lasi trauksmescelejs.lv mājaslapas aizsardzības sadaļā.

Pie iestādes kontaktpersonām var vērsties, lai saņemtu konsultācijas par iespēju celt trauksmi un uzzinātu par sava ziņojuma izskatīšanas gaitu.