Publicēts: 07.12.2022. Aktualizēts: 19.05.2023.

Lai veicinātu Latvijas Bankas uzraudzīto finanšu tirgus dalībnieku līdzdalību finanšu tirgus un tā dalībnieku darbības regulēšanas un uzraudzības, noregulējuma piemērošanas un kompensāciju izmaksas sistēmu nodrošināšanas jomā, Latvijas Banka izveidojusi konsultatīvu institūciju – konsultatīvo finanšu tirgus padomi.

Konsultatīvo finanšu tirgus padomi veido visu Latvijas Bankas uzraudzīto finanšu tirgus dalībnieku biedrību deleģētie pārstāvji un trīs Latvijas Bankas pārstāvji. Konsultatīvās finanšu tirgus padomes personālsastāvu apstiprina Latvijas Bankas prezidents.

Konsultatīvās finanšu tirgus padomes uzdevumi

 • sniegt priekšlikumus par Latvijas Bankas noteikumu projektiem,
 • sniegt viedokli par plānotajiem Latvijas Bankas nākamā gada izdevumiem finanšu tirgus un tā dalībnieku darbības regulēšanai un uzraudzībai, noregulējuma piemērošanai un kompensāciju izmaksas sistēmu nodrošināšanai, 
 • sniegt vērtējumu par kompensāciju izmaksas sistēmu līdzekļu uzkrāšanas un no tām veikto atlīdzību izmaksu rezultātiem.

vadītājs – Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš KAZĀKS;

locekļi:

 • Latvijas Apdrošinātāju asociācijas prezidents Jānis ABĀŠINS;
 • Nebanku finanšu pakalpojumu sniedzēju asociācijas valdes loceklis Andris ARHIPENKO;
 • Latvijas Profesionālo apdrošināšanas brokeru asociācijas valdes priekšsēdētājs Agris AUCE;
 • Latvijas Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētāja Sanita BAJĀRE;
 • Latvijas Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas iestāžu asociācijas valdes priekšsēdētājs Dmitrijs KAČANOVS;
 • Latvijas Kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību savienības valdes loceklis Artūrs KORBUTS;
 • Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijas valdes priekšsēdētājs Aigars KRŪMS;
 • Latvijas Privātā un riska kapitāla asociācijas valdes priekšsēdētāja Anita MATISONE;
 • Latvijas Bankas padomes locekle, Latvijas Bankas noregulējuma komitejas vadītāja Ilze POSUMA;
 • Latvijas Bankas prezidenta vietniece, Latvijas Bankas uzraudzības komitejas vadītāja Santa PURGAILE.

Konsultatīvās padomes sēde

Darba kārtība

1. Noteikumu projekts ''Noteikumi par būtiskas līdzdalības iegūšanu vai palielināšanu finanšu institūcijā''

Sēdes materiāli

Noteikumu projekts un anotācija

Sēdes protokols

Latvijas Bankas konsultatīvās finanšu tirgus padomes 10.05.2023. sēdes (aptaujas kārtība) protokols

Darba kārtība

1. Noteikumu projekts "Noteikumi par papildpensijas kapitāla aprēķināšanas kārtību"
2. Ziņojums par kompensācijas sistēmu darbību (Ierobežota pieejamība)

Sēdes materiāli

Noteikumu projekts "Noteikumi par papildpensijas kapitāla aprēķināšanas kārtību" un anotācija

Sēdes protokols

Latvijas Bankas konsultatīvās finanšu tirgus padomes 31.03.2023. sēdes (aptaujas kārtība) protokols