Publicēts: 15.03.2024. Aktualizēts: 05.06.2024.

Datu apmaiņā ar Latvijas Banku pakāpeniski tiek mazināta datu ziņošanas sistēmas (DZS) izmantošana datu sniegšanai, pārejot uz paaugstinātās drošības sistēmas un nebanku statistikas sistēmas izmantošanu. Tāpēc Latvijas Banka, pārskatot un no jauna izdodot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotos normatīvos noteikumus, nosaka, kura no divām minētajām sistēmām ir izmantojama, sniedzot datus Latvijas Bankai. Pārmaiņas skars arī datu sniegšanu saskaņā ar tieši piemērojamiem ES tiesību aktiem.

Lai nodrošinātu pārskatāmu informāciju par pārejas procesu, ir izveidots kopsavilkums, kurā tiks ietverti gan no jauna izdotie Latvijas Bankas noteikumi, gan tieši piemērojamie ES tiesību akti, kas nosaka datu sniegšanu, attiecīgi norādot sistēmu, kurā iesniedzami dati.

Šī informācija tiks aktualizēta pēc jaunu Latvijas Bankas noteikumu izdošanas vai pēc tam, kad tiks pieņemts lēmums par pārmaiņām datu sniegšanā saskaņā ar tieši piemērojamiem ES tiesību aktiem.

Tehniskais apraksts par iesniedzamo datu failu formātu un struktūru atrodams Latvijas Bankas tīmekļvietnes sadaļā "Tiesību akti" kopā ar attiecīgajiem Latvijas Bankas noteikumiem.

Tiesību akta numurs

Tiesību akta nosaukums

Pirmais datu sniegšanas periods (pirmās datu sniegšanas termiņš)

Datu iesniegšanai izmantojamā sistēma

Nr. 235 Noteikumi par finanšu tirgus dalībnieku maksājumu apmēru un šo maksājumu aprēķināšanas un veikšanas kārtību Sākot ar datiem par 2024. gada 1. ceturksni (līdz 2024. gada 15. aprīlim) Nebanku statistikas sistēma
Nr. 290 Informācijas par ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu darbību sniegšanas noteikumi Sākot ar datiem par 2025. gada 1. ceturksni (līdz 2025. gada 15. maijam)

Nebanku statistikas sistēma vai
paaugstinātas drošības sistēma

Tiesību akta numurs

Tiesību akta nosaukums

Pirmais datu sniegšanas periods (pirmās datu sniegšanas termiņš)

Datu iesniegšanai izmantojamā sistēma

Nr. 292 Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeru, citu dalībvalstu un ārvalstu apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeru filiāļu darbības pārskata sagatavošanas noteikumi Sākot ar datiem par 2025. gada 1. pusgadu (līdz 2025. gada 30. jūlijam) Nebanku statistikas sistēma

Tiesību akta numurs

Tiesību akta nosaukums / Pielikums

Pirmais datu sniegšanas periods (pirmās datu sniegšanas termiņš)

Datu iesniegšanai izmantojamā sistēma

Nr. 291 Maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes darbību regulējošo prasību un pārskatu sagatavošanas noteikumi

 

  1.–12. pielikums (ceturksnis) Sākot ar datiem par 2025. gada 1. ceturksni (līdz 2025. gada 20. aprīlim) Nebanku statistikas sistēma
1.–2. pielikums (pusgads) Sākot ar datiem par 2025. gada 1. pusgadu (līdz 2025. gada 20. jūlijam)

Centrālais vērtspapīru depozitārijs

Tiesību akta numurs

Tiesību akta nosaukums

Pirmais datu sniegšanas periods (pirmās datu sniegšanas termiņš)

Datu iesniegšanai izmantojamā sistēma

Nr. 235

Noteikumi par finanšu tirgus dalībnieku maksājumu apmēru un šo maksājumu aprēķināšanas un veikšanas kārtību

Sākot ar datiem par 2024. gada 1. ceturksni (līdz 2024. gada 10. aprīlim)

Nebanku statistikas sistēma

Nr. 298 Centrālo vērtspapīru depozitāriju uzraudzības pārskatu noteikumi Sākot ar datiem par 2024. gada 4. ceturksni (līdz 2025. gada 11. februārim) Paaugstinātas drošības sistēma

Ieguldījumu brokeru sabiedrība

Tiesību akta numurs

Tiesību akta nosaukums

Pirmais datu sniegšanas periods (pirmās datu sniegšanas termiņš)

Datu iesniegšanai izmantojamā sistēma

Nr. 235 Noteikumi par finanšu tirgus dalībnieku maksājumu apmēru un šo maksājumu aprēķināšanas un veikšanas kārtību Sākot ar datiem par 2024. gada 1. ceturksni (līdz 2024. gada 15. aprīlim) Nebanku statistikas sistēma
Nr. 290 Informācijas par ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu darbību sniegšanas noteikumi Sākot ar datiem par 2025. gada 1. ceturksni (līdz 2025. gada 15. maijam) Paaugstinātas drošības sistēma
Nr. 296 Ieguldītāju aizsardzības sistēmas dalībnieka finanšu instrumentu portfeļa pārskata noteikumi Sākot ar datiem par 2024. gada 3. ceturksni (līdz 2024. gada 20. oktobrim) Paaugstinātas drošības sistēma
Nr. 297 Ieguldītāju, kuriem ir tiesības uz kompensāciju, saraksta sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi Sagatavo un iesniedz ieguldītāju aizsardzības sistēmas dalībnieks, kuram konstatēta nespēja izpildīt saistības Paaugstinātas drošības sistēma

Regulētā tirgus organizētājs

Tiesību akta numurs

Tiesību akta nosaukums

Pirmais datu sniegšanas periods (pirmās datu sniegšanas termiņš)

Datu iesniegšanai izmantojamā sistēma

Nr. 235

Noteikumi par finanšu tirgus dalībnieku maksājumu apmēru un šo maksājumu aprēķināšanas un veikšanas kārtību

Sākot ar datiem par 2024. gada 1. ceturksni (līdz 2024. gada 10. aprīlim)

Nebanku statistikas sistēma

Tiesību akta numurs Tiesību akta nosaukums Pirmais datu sniegšanas periods (pirmās datu sniegšanas termiņš) Datu iesniegšanai izmantojamā sistēma
Nr. 290 Informācijas par ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu darbību sniegšanas noteikumi Sākot ar datiem par 2025. gada 1. ceturksni (līdz 2025. gada 15. maijam)

Paaugstinātas drošības sistēma

Nr. 296 Ieguldītāju aizsardzības sistēmas dalībnieka finanšu instrumentu portfeļa pārskata noteikumi Sākot ar datiem par 2024. gada 3. ceturksni (līdz 2024. gada 20. oktobrim) Paaugstinātas drošības sistēma
Nr. 297 Ieguldītāju, kuriem ir tiesības uz kompensāciju, saraksta sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi Sagatavo un iesniedz ieguldītāju aizsardzības sistēmas dalībnieks, kuram konstatēta nespēja izpildīt saistības Paaugstinātas drošības sistēma
Tiesību akta numurs Tiesību akta nosaukums Pirmais datu sniegšanas periods (pirmās datu sniegšanas termiņš) Datu iesniegšanai izmantojamā sistēma
Nr. 235 Noteikumi par finanšu tirgus dalībnieku maksājumu apmēru un šo maksājumu aprēķināšanas un veikšanas kārtību Sākot ar datiem par 2024. gada 1. ceturksni (līdz 2024. gada 10. aprīlim) Nebanku statistikas sistēma
Tiesību akta numurs Tiesību akta nosaukums Pirmais datu sniegšanas periods (pirmās datu sniegšanas termiņš) Datu iesniegšanai izmantojamā sistēma
Nr. 263 Pārskata par segtajiem noguldījumiem sagatavošanas un maksājumu noguldījumu garantiju fondā aprēķināšanas noteikumi Sākot ar datiem par 2024. gada 1. ceturksni (līdz 2024. gada 20. aprīlim) Nebanku statistikas sistēma

Tiesību akta numurs

Tiesību akta nosaukums / Pārskata nosaukums

Pirmais datu sniegšanas periods (pirmās datu sniegšanas termiņš)

Datu iesniegšanai izmantojamā sistēma

Nr. 259 Kredītiestāžu licencēšanas, atsevišķu atļauju izsniegšanas un informācijas sniegšanas noteikumi Sākot ar informāciju par stāvokli 2024. gada 31. decembrī (līdz 2025. gada 31. janvārim) Paaugstinātas drošības sistēma
Nr. 263 Pārskata par segtajiem noguldījumiem sagatavošanas un maksājumu noguldījumu garantiju fondā aprēķināšanas noteikumi Sākot ar datiem par 2024. gada 1. ceturksni (līdz 2024. gada 20. aprīlim) Paaugstinātas drošības sistēma
Nr. 282 Uzraudzības pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi           
Uzraudzības finanšu pārskati saskaņā ar noteikumu II nodaļu Sākot ar datiem par 2024. gada 2. ceturksni (līdz 2024. gada 11. augustam) Paaugstinātas drošības sistēma
Operacionālā riska pārskats par zaudējumiem saskaņā ar noteikumu III nodaļu Sākot ar datiem par 2024. gadu (līdz 2025. gada 12. februārim)
Pārskats par finansēšanas plāniem Sākot ar datiem par 2024. gadu (līdz 2025. gada 15. martam)
Ikdienas noguldījumu pārskats Sākot ar datiem par 2024. gada 31. martu (līdz 2024. gada 2. aprīlim)
Noguldījumu, kas piesaistīti noguldījumu platformās, pārskats Sākot ar datiem par 2025. gada 1. ceturksni (līdz 2025. gada 1. maijam)
Kredītiestādes bilancē atspoguļotie trešo personu līdzekļi un arestētie naudas līdzekļi Sākot ar datiem par 2025. gada 1. ceturksni (līdz 2025. gada 1. maijam)
Pārņemto nekustamo īpašumu pārskats Sākot ar datiem par 2024. gadu (līdz 2025. gada 15. februārim)
Pārskats par riska darījumiem ar personām, kas saistītas ar kredītiestādi Sākot ar datiem par 2024. gada 1. ceturksni (līdz 2024. gada 12. maijam)
Pārskats par saņemtajām sūdzībām Sākot ar datiem par 2024. gadu (līdz 2025. gada 1. februārim)
Nr. 290 Informācijas par ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu darbību sniegšanas noteikumi Sākot ar datiem par 2025. gada 1. ceturksni (līdz 2025. gada 15. maijam) Paaugstinātas drošības sistēma
Nr. 296 Ieguldītāju aizsardzības sistēmas dalībnieka finanšu instrumentu portfeļa pārskata noteikumi Sākot ar datiem par 2024. gada 3. ceturksni (līdz 2024. gada 20. oktobrim) Paaugstinātas drošības sistēma
Nr. 297 Ieguldītāju, kuriem ir tiesības uz kompensāciju, saraksta sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi Sagatavo un iesniedz ieguldītāju aizsardzības sistēmas dalībnieks, kuram konstatēta nespēja izpildīt saistības Paaugstinātas drošības sistēma
Nr. 301 Noteikumi par kārtību, kādā kredītiestāde sniedz Latvijas Bankai informāciju par klientiem un klientu veiktajiem darījumiem, sniedzamās informācijas apjomu un apkopošanas prasībām Sākot ar 2024. gada 2. augustu (pēc Latvijas Bankas pieprasījuma) Paaugstinātas drošības sistēma

Tiesību akta numurs

Tiesību akta nosaukums / Pielikums

Pirmais datu sniegšanas periods (pirmās datu sniegšanas termiņš)

Datu iesniegšanai izmantojamā sistēma

Nr. 291

Maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes darbību regulējošo prasību un pārskatu sagatavošanas noteikumi

 

 

  1.–12. pielikums (ceturksnis) Sākot ar datiem par 2025. gada 1. ceturksni (līdz 2025. gada 20. aprīlim)

Nebanku statistikas sistēma

1.–2. pielikums (pusgads) Sākot ar datiem par 2025. gada 1. pusgadu (līdz 2025. gada 20. jūlijam)

Tiesību akta numurs

Tiesību akta nosaukums

Pirmais datu sniegšanas periods (pirmās datu sniegšanas termiņš)

Datu iesniegšanai izmantojamā sistēma

Nr. 235

Noteikumi par finanšu tirgus dalībnieku maksājumu apmēru un šo maksājumu aprēķināšanas un veikšanas kārtību

Sākot ar datiem par 2024. gada 1. ceturksni (līdz 2024. gada 15. aprīlim)

Nebanku statistikas sistēma

Nr. 296 Ieguldītāju aizsardzības sistēmas dalībnieka finanšu instrumentu portfeļa pārskata noteikumi Sākot ar datiem par 2024. gada 3. ceturksni (līdz 2024. gada 20. oktobrim) Paaugstinātas drošības sistēma
Nr. 297 Ieguldītāju, kuriem ir tiesības uz kompensāciju, saraksta sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi Sagatavo un iesniedz ieguldītāju aizsardzības sistēmas dalībnieks, kuram konstatēta nespēja izpildīt saistības Paaugstinātas drošības sistēma