Publicēts: 01.08.2018. Aktualizēts: 19.04.2024.

Datu izplatīšanas standarti nodrošina piekļuvi starptautiski salīdzināmiem, uzticamiem, savlaicīgiem un kvalitatīviem statistikas datiem. Kopš 2018. gada augusta Latvija pilnībā nodrošina speciālā datu izplatīšanas standarta Plus vadlīniju prasības.

1995. gadā Starptautiskais Valūtas fonds (SVF) izveidoja speciālo datu izplatīšanas standartu (SDIS), lai nodrošinātu piekļuvi starptautiski salīdzināmiem, uzticamiem, savlaicīgiem un kvalitatīviem statistikas datiem par starptautiskajiem kapitāla tirgiem.

Vienlaikus virknei valstu bija nepieciešama palīdzība SDIS prasību īstenošanā, tāpēc 1997. gadā SVF izveidoja vispārējo datu izplatīšanas sistēmu (VDIS) ar samazinātām prasībām, kas vēlāk (2015. gadā) tika aizstāta ar e-VDIS, galveno uzmanību veltot uzraudzībai svarīgu datu izplatīšanai.

2012. gadā pēc finanšu un ekonomiskās krīzes SVF papildināja SDIS ar statistikas datu kategorijām par finanšu un makroekonomikas riska rādītājiem un pārveidoja to par SDIS Plus.

Latvija ir SDIS dalībniece kopš 1996. gada. 2017. gada februārī Latvijas Republikas Ministru kabinets atbalstīja Latvijas pievienošanās uzsākšanu SDIS Plus, un kopš 2018. gada augusta Latvija pilnībā nodrošina SDIS Plus vadlīniju prasības.

Pievienošanās SDIS Plus:

  • norāda uz to, ka Latvija publisko augstas kvalitātes statistikas datus par iedzīvotājiem un finanšu, tautsaimniecības, fiskālo un ārējo sektoru atbilstoši starptautiskajiem datu publiskošanas standartiem,
  • ir pozitīvs signāls potenciālajiem investoriem un kredītreitingu aģentūrām,
  • statistikas jomā nostiprina ne tikai Latvijas, bet arī Ekonomikas un monetārās savienības un Eiropas Savienības pozīciju pasaulē.

2017. gadā Latvijas Banka pārņēma koordinatora lomu, lai nodrošinātu Latvijas pievienošanās iniciatīvu. Latvijas Banka, Centrālā statistikas pārvalde un Valsts kase ir apņēmušās sagatavot un publiskot noteiktas statistikas datu kategorijas. Centrālā statistikas pārvalde uztur valsts datu apkopojuma lapu  (National Summary Data Page) (pieejama tikai angļu valodā), kurā vienkopus pieejama informācija par statistikas datu kategorijām un atbildīgajām institūcijām Latvijā, kā arī saites uz datiem, t.sk. mašīnlasāmā formātā, un skaidrojošajiem aprakstiem.

SVF kopš 2006. gada veic regulāru datu izplatīšanas uzraudzību un publicē gada novērtējuma ziņojumus (pieejami tikai angļu valodā) par katru dalībvalsti.

Latvijas un citu dalībvalstu statistikas dati, skaidrojošie apraksti, gada novērtējuma ziņojumi, kā arī papildus informācija ir pieejama SVF Datu izplatīšanas standartu biļetena interneta vietnē.

 

Informācija statistikas lietotājiem

Informācija, kas palīdz labāk izprast statistiskos datus, kā arī, iepazīstoties ar statistikas programmām, uzzināt par Latvijas Bankas plānotajiem darbiem statistikas jomā un sagatavoto statistikas klāstu.

Uzzināt vairāk