Publicēts: 13.02.2024.

Šajā sadaļā apkopota informācija par uzraudzības statistiskajiem datiem (pārskatiem), kas valūtu tirdzniecības sabiedrībām ir jāsniedz Latvijas Bankai.

Šie dati jāsniedz atbilstoši datu sniegšanas kalendāram.

Pārskata nosaukums Pārskata iesniegšanas sistēma Pārskata modulis DZS Iesniegšanas  termiņš Periodiskums Pārskata sagatave

Valūtu tirdzniecības darījumu pārskats (1. pielikums)

Nebanku statistikas informācijas sistēma

 

5 darba dienu laikā pēc katra kalendārā mēneša beigām

M

 

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riska raksturojums

Datu ziņošanas sistēma

AMLVTSKN

20. dienā

C

Pārskata XLSX formāta  sagatave

DZS – Datu ziņošanas sistēma
M – mēneša informācija
C – ceturkšņa informācija

Sagatavo un iesniedz valūtu tirdzniecības sabiedrības ar Latvijā izsniegtu darbības atļauju valūtu skaidrā naudā pirkšanai un pārdošanai.

Normatīvie noteikumi

Latvijas Bankas noteikumi Nr. 232 Statistisko datu par valūtu tirdzniecības darījumiem sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi.

Konsultācijas

stp.info@bank.lv

67022677 (metodoloģiskie jautājumi)

Sagatavo un iesniedz valūtu tirdzniecības sabiedrības ar Latvijā izsniegtu darbības atļauju valūtu skaidrā naudā pirkšanai un pārdošanai.

Pārskatu Excel veidnes aizpildīšanai ir pieejamas DZS (Datu ziņošanas sistēmā) tikai reģistrētajiem lietotājiem.

Normatīvie noteikumi

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 47. panta pirmās daļas 2. punkts.

Konsultācijas

stp.info@bank.lv;

67022677 (metodoloģiskie jautājumi)


Valūtu tirdzniecības sabiedrību uzraudzība

Uzraudzības process valūtu tirdzniecības sabiedrībām.

Uzzināt vairāk