Publicēts: 11.11.2010. Aktualizēts: 14.02.2023.

2002. gada 1. janvārī apgrozībā laida eiro monētas - eiro un centus.

 • Pavisam ir astoņas dažādas monētas - 1, 2, 5, 10, 20 un 50 centu un 1 un 2 eiro monētas. Vienā eiro ir 100 centu.
 • Monētas ar lielāko nominālvērtību - 1 eiro un 2 eiro - ir divkrāsainas (sudraba un dzeltenā krāsā). Vidējās nominālvērtības monētas - 10, 20 un 50 centu - ir dzeltenā krāsā, bet zemākās nominālvērtības monētas - 1, 2 un 5 centi - ir vara krāsā.
 • Katra nomināla monēta ir atšķirīgā lielumā.
 • 1 centa monēta ir mazākā un 2 eiro monēta ir lielākā.
 • Eiro monētām ir kopīgā puse un puse ar attiecīgās valsts veidoto simboliku. Pusē ar attiecīgās valsts veidoto simboliku ir norāde uz emitentvalsti.
 • Eiro monētu kopējo dizainu izstrādāja beļģu mākslinieks Liks Lijkss (Luc Luycx).

Eiro monētas

Lēmumu par to, ka eiro monētām būs vienāds kopīgā puse un ka ikviena Ekonomikas un monetārās savienības valsts pati varēs izvēlēties dizainu monētas otrajai pusei, pieņēma 1996. gadā. Visas Eiropas Savienības (ES) valstis, izņemot Dāniju, piedalījās grafiskā dizaina konkursā, katra iesniedzot 3 dizaina variantus eiro monētu komplektam. Žūrijā darbojās ES un tās dalībvalstu valdību ierēdņi, mākslas un numismātikas eksperti, kā arī tika veikta sabiedriskās domas aptauja.

Monētu kopīgās puses dizainā dažādos veidos attēlota ES karte, kurai dinamisku fonu veido ES simbolizējošo zvaigžņu dažādie izkārtojumi. Trīs mazāko nominālu monētas (1, 2 un 5 centi) parāda Eiropu pasaulē. 10, 20 un 50 centi simbolizē ES kā tautu savienību. 1 un 2 eiro parāda Eiropu kā pasaules daļu bez robežām.

Monētu diametrs ir šāds:

 • € 2 - 25.75 mm
 • € 1 - 23.25 mm
 • 50 centu - 24.25 mm
 • 20 centu - 22.25 mm
 • 10 centu - 19.75 mm
 • 5 centu - 21.25 mm
 • 2 centu - 18.75 mm
 • 1 centa - 16.25 mm

Visas eiro monētas ir likumīgs maksāšanas līdzeklis visās eiro zonas valstīs.