Publicēts: 14.03.2015. Aktualizēts: 24.04.2024.

Latvijas Bankas gada pārskats (ISSN 1407-1797)* – nozīmīgākā publikācija par centrālās bankas darbību – tiek izdots kopš 1992. gada latviešu un angļu valodā.

Gada pārskatā ietverti Latvijas Bankas finanšu pārskati, informācija par Latvijas Bankas darbības jomām un tajās paveikto iepriekšējā gadā, kā arī raksturota ekonomiskā vide un monetārā politika iepriekšējā gadā.

2023

2022

2021

2020

2019

 


* (1996. gadā - ISBN 9984-9092-8-X, 1995. gadā - ISBN 9984-9092-4-7, 1994. gadā - ISBN 9984-9092-1-2, 1993. gadā - ISBN 9984-9040-0-8).