Publicēts: 15.12.2022. Aktualizēts: 20.06.2024.

Saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumu apdrošināšanas līgumu nodošanas gadījumā, lai informētu apdrošinājuma ņēmējus, apdrošinātos un citas personas, kurām ir tiesības un pienākumi atbilstoši noslēgtajiem un nodotajiem apdrošināšanas līgumiem, apdrošinātājam pēc tam, kad saņemta atļauja nodot apdrošināšanas līgumus, ir pienākums iesniegt Latvijas Bankai sludinājumu publicēšanai Latvijas Bankas tīmekļvietnē.

Turpinājumā ir publicēti apdrošinātāju iesniegtie sludinājumi par apdrošināšanas līgumu nodošanu citam apdrošinātājam.

Nosaukums Sludinājums
Codan Forsikring A/S un Alm. Brand Forsikring A/S sludinājums
Foyer Santé S.A. un Foyer Global Health S.A. sludinājums
Aetna Health Insurance Company of Europe DAC un AWP Health & Life SA sludinājums
“INVL Life”, uždaroji akcinė draudimo bendrovė un UAB “SB draudimas”  sludinājums
Ark Life Assurance Company un Irish Life Assurance Plc sludinājums
Mandatum Life Insurance Company Limited sludinājums
Codan Forsikring A/S sludinājums
TT Club Mutual Insurance Limited un UK P&I Club NV sludinājums
Palatine Insurance Company Limited, Swiss Re Specialty Insurance (UK) Limited un
Swiss Re International SE sludinājums
sludinājums
Starr International (Europe) Limited un Starr Europe Insurance Limited sludinājums
Steamship Mutual Underwriting Association (Europe) Limited un
Steamship Mutual Underwriting Association Limited
sludinājums
QBE UK LIMITED un QBE EUROPE SA/NV sludinājums
The United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association (Europe) Limited un
UK P&I Club NV
sludinājums
ReAssure Limited un
Legal and General Assurance Society Limited
sludinājums
Sunderland Marine Insurance Company Limited sludinājums
Seesam Insurance AS sludinājums
Generali Versicherung Aktiengesellschaft sludinājums
“QBE Insurance (Europe) Limited”, “QBE Re (Europe) Limited” un
“QBE Europe SA/NV”
sludinājums
Hiscox Insurance Company Limited un Hiscox S.A. sludinājums
Belgische Maatschappij voor Luchtvaart Verzekeringen – Compagnie Belge d’Assurances Aviation NV/SA  Paziņojums apdrošinājuma ņēmējiem, adrošinātājiem un citām personām, kurām ir tiesības un saistības saskaņā ar apdrošināšanas līgumiem
ENG: Paziņojums apdrošinājuma ņēmējiem, adrošinātājiem un citām personām, kurām ir tiesības un saistības saskaņā ar apdrošināšanas līgumiem
Tokio Marine Europe SA sludinājums
AB “SEB gyvybės draudimas” sludinājums
AIG Europe Limited un AIG Europe S.A. sludinājums
Riverstone Insurance Limited un RiverStone Insurance (UK) Limited sludinājums
AXA Insurance UK plc un RiverStone Insurance (UK) Limited sludinājums
“InterRisk Vienna Insurance Group” AAS sludinājums par apdrošināšanas līgumu nodošanu
Somijā reģistrētās apdrošināšanas sabiedrības If P&C Insurance Company Ltd (If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) sludinājums 
Mandatum Life Insurance Baltic SE apvienošanās ar mātes uzņēmumu Mandatum Life Insurance Company Limited un
Mandatum Life Insurance Baltic SE apdrošināšanas portfeļa pārņemšanu
sludinājums par apvienošanos un apdrošināšanas portfeļa pārņemšanu
Bosworth Run-Off Limited, Brampton Insurance Company Limited, Knapton Insurance Limited, Marlon Insurance Company Limited, Mercantile Indemnity Company Limited and Unionamerica Insurance Company Limited
apdrošināšanas līgumu nodošanu “River Thames Insurance Company Limited”
sludinājums par apdrošināšanas līguma pārņemšanu
Chubb Insurance Company of Europe SE un
ACE European Group Limited
sludinājums
Phoenix Life Limited un ReAssure Limited sludinājums
ReAssure Life Limited un ReAssure Limited sludinājums
AVIVA ANNUITY UK LIMITED un
AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED
sludinājums
Atradius Credit Insurance N.V. sludinājums
AAS “Gjensidige Baltic” sludinājums