Publicēts: 13.02.2024. Aktualizēts: 14.02.2024.
 

Maksājumu bāzi un maksimālo likmes ietvaru nosaka Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likums, 26.⁴ pants., savukārt, faktiskais likmes maksājumu apmērskonkrētajam gadam un šo maksājumu aprēķināšanas un veikšanas kārtībatiek noteikta ar Latvijas Bankas noteikumiem.

Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam tirgus dalībnieks maksājumu veic reizi ceturksnī.


 

Valūtu tirdzniecības sabiedrību uzraudzība

Uzraudzības process valūtu tirdzniecības sabiedrībām.

Uzzināt vairāk