Publicēts: 02.12.2019. Aktualizēts: 27.09.2023.

Saņem Latvijas Bankas sniegtos pakalpojumus, nedodoties uz banku!

Saņem Kredītu reģistrā iekļautās ziņas

Kredītu reģistra pārskatu par saistībām vari saņemt vietnē manidati.kreg.lv.

Par citām Kredītu reģistra pārskata saņemšanas iespējām uzzināsi šeit: Kredītu reģistra ziņu saņemšana.

Iegādājies numismātikas produktus

Latvijas Bankas numismātikas produktus – kolekcijas un piemiņas monētas, kā arī monētu komplektus – iegādājies vietnē e-monetas.lv. Pirkumus iespējams saņemt ar kurjerpastu.

Apmaini bojātas naudas zīmes

Latvijas Banka bez maksas maina bojātas eiro un lata naudas zīmes. Tās var nogādāt Latvijas Bankā, arī izmantojot kurjerpastu. Tās kopā ar aizpildītu iesniegumu nosūtāmas uz adresi:

Vienotais naudas pārbaudes centrs
Latvijas Banka
K. Valdemāra ielā 2A
Rīgā, LV-1050.

Apmaiņai derīgo naudas zīmju vērtību saņemsi savā norēķinu kontā kredītiestādē. Apmaiņai nederīgas banknotes un monētas atpakaļ netiek izsniegtas.

Uzzini vairāk par bojātu naudas zīmju apmaiņas nosacījumiem.

Nodod naudu ekspertīzei

Viltotas un aizdomīgas eiro un citu valūtu naudas zīmes iesniedz tuvākajā policijas iecirknī. Policijas darbinieki aizdomīgās naudas zīmes nosūtīs Latvijas Bankas vienotajam naudas pārbaudes centram. Aizdomīgas naudas zīmes kopā ar aizpildītu iesniegumu iespējams arī nosūtīt ar kurjerpastu uz adresi:

Vienotais naudas pārbaudes centrs
Latvijas Banka
K. Valdemāra ielā 2A
Rīgā, LV-1050.

Īsto un apmaiņai derīgo eiro un lata naudas zīmju vērtību saņemsi savā norēķinu kontā kredītiestādē. Latvijas Banka nemaina un neatlīdzina zaudējumus, kas radušies viltoto naudas zīmju dēļ.

Uzzini vairāk par eiro naudas zīmju pretviltošanas elementiem.