Publicēts: 14.12.2022. Aktualizēts: 28.05.2024.

vertspapiru smilskaste lv

Dalība Latvijas kapitāla tirgū ir lieliska iespēja uzņēmuma attīstībai

Kapitāla tirgus sniedz būtiskas priekšrocības – tā ir iespēja iegūt labu reputāciju, sakārtotu korporatīvo pārvaldību, alternatīvu banku finansējumam, atpazīstamību, sakārtotu iekšējo finanšu pārvaldību, novērtējumu attiecībā uz sociālajiem un vides faktoriem (ESG), piesaistīt investorus, kā arī darbaspēku un nodrošināt darbības caurspīdīgumu.

Vērtspapīru smilškaste

Latvijas Banka sadarbībā ar partneriem izveidojusi Vērtspapīru smilškasti – atbalsta mehānismu uzņēmumiem, kas vēlas piesaistīt finansējumu Latvijas kapitāla tirgū. Atbalsta mehānisma ietvaros potenciālais emitents saņems ekspertu sagatavotu sākotnējo novērtējumu un ieteikumus, kas jāuzlabo, lai izietu Latvijas kapitāla tirgū. Atbalsta mehānismu var izmantot gan privāti uzņēmumi, gan arī valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības. Konsultācijām var pieteikties gan uzņēmumi, kas iecerējuši izlaist akcijas, gan tādi, kas vēlas piesaistīt finansējumu, izlaižot obligācijas.

Vērtspapīru smilškastes Darba grupā piedalās:

 • Latvijas Banka,
 • Nasdaq Riga,
 • AS "BDO Latvia",
 • AS "Citadele banka”,
 • AS "Luminor Bank",
 • AS "Redgate Capital",
 • AS "Signet Bank",
 • SIA "KPMG Baltics",
 • IPAS "INVL Asset Management",
 • Zvērinātu advokātu birojs Cobalt,
 • Zvērinātu advokātu birojs Ellex Kļaviņš,
 • Zvērinātu advokātu birojs Eversheds Shuterland Bitāns,
 • Zvērinātu advokātu birojs Sorainen,
 • Zvērinātu advokātu birojs Walless.

Sadarbības nodrošināšanai Darba grupa parakstījusi sadarbības līgumu.

Lai pieteiktos atbalsta mehānismam, aizpildi pieteikuma formu Latvijas Bankas tīmekļvietnē un iespēju robežās pievieno norādītos dokumentus.

Dokumenta veids Regulētais tirgus Alternatīvais tirgus
Apliecinājums par kompetentas pārvaldes institūcijas lēmumu vai nodomu par dalību atbalsta mehānismā + +
Brīvā formā sagatavota prezentācija/apraksts par:
 • uzņēmuma darbību
 • raksturojošajiem datiem
 • rādītājiem
 • sasniegtajiem mērķiem
 • nākotnes plāniem
 • nepieciešamā finansējuma apjomu un kādu mērķu īstenošanai tas nepieciešams
 • finanšu prognozēm
 • no kādiem avotiem plānots finansējumu piesaistīt
+ +
Sabiedrības statūti. Ja sabiedrībai ir kontrolētās sabiedrības (koncerns), arī šo meitas vai asociēto sabiedrību statūti + +
Sabiedrības revidētie gada pārskati par pēdējiem trīs finanšu gadiem, kas sagatavoti saskaņā ar IFRS standartiem (koncerna gadījumā gan mātessabiedrības gada pārskats, gan koncerna konsolidētais gada pārskats) +  
Sabiedrības revidētais gada pārskats par pēdējo finanšu gadu (vēlams iesniegt gada pārskatus par pēdējiem trīs finanšu gadiem)   +
Sabiedrības ārkārtas bilances, peļņas un zaudējumu aprēķina un naudas plūsmas pārskats par pēdējo ceturksni vai pusgadu + +
Aktuālā izziņa (EDS izdruka) par sabiedrības nodokļu nomaksas stāvokli (izziņa par nodokļu parādiem vai to neesamību) + +
Informācija par pēdējo trīs gadu laikā sabiedrības izmaksātajām dividendēm + +
Sabiedrības valdes un padomes nolikums (ja ir) + +
Sabiedrības dalībnieku vai akcionāru struktūra un informācija par patiesā labuma guvējiem. Sabiedrības akcionāru vai dalībnieku līgums (ja ir un ja pieļaujama iesniegšana) + +
Sabiedrības darbības stratēģija, korporatīvās pārvaldības politika vai pielīdzināms dokuments (ja ir) + +
Sabiedrības organizatoriskā struktūra un informācija par sabiedrībā nodarbināto darbinieku skaitu + +
Sabiedrības ESG ziņojums vai informācija, ka tāds tiks sagatavots + +
Informācija par sabiedrības būtiskajām parādsaistībām (laika periods: pēdējais pilnais pārskata gads un līdz dokumentu iesniegšanai; parādu/saistību apjoms: virs 10 000 eiro). Ja sabiedrības akcijas vai kapitāla daļas ir ieķīlātas, vai citādi apgrūtinātas, lūgums to norādīt + +
Informācija par sabiedrības iesaisti būtiskos pārkāpumu un/vai tiesas procesos kā atbildētājam/pusei + +
Informācija par spēkā esošiem sabiedrībai nelabvēlīgiem administratīvo vai tiesu iestāžu nolēmumiem un/vai informācija par uzliktajiem tiesiskajiem pienākumiem + +

Pēc tam Latvijas Banka 10 dienu laikā sniegs atbildi par uzņemšanu atbalsta mehānismā un lūgs sniegt papildu informāciju, ja tāda būs nepieciešama. Pēc tam ar uzņēmumu tiek slēgts sadarbības līgums.

30 dienu laikā no pēdējā dokumenta iesniegšanas brīža tiks sagatavots izvērtējums par potenciālā emitenta gatavību dalībai kapitāla tirgū. Ja viss norit veiksmīgi, uzņēmums saņem novērtējumu, kas dod iespēju veikt uzlabojumus un veiksmīgi iziet Latvijas kapitāla tirgū. Tāpat uzņēmumam var tikt izteikts saistošs piedāvājums – atbalsta mehānisma darba grupas dalībnieks vai tā pārstāvošais uzņēmums potenciālajam emitentam izsaka piedāvājumu par pakalpojumu, lai uzņēmums pabeigtu emisijas procesu, un uzņemas saistības darbam ar potenciālo emitentu.

Ja vēlies attīstīt sava uzņēmuma darbību, piesakies! Tā ir lieliska iespēja sadarboties ar vadošajiem jomas ekspertiem Latvijā un iegūt izpratni par savām iespējām Latvijas kapitāla tirgū!

Atbalsta mehānisma darbības shēma

 

 

Piesakies atbalsta mehānismam, aizpildot pieteikuma formu.

Papildu informācija

Jautājumu gadījumā sazinieties ar Latvijas Bankas pārstāvi:

Agnese Šķēle,
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.,
tel.: 67 022 658.

Iesaisties atbalsta mehānisma darba grupā

Ja vēlaties kļūt par atbalsta mehānisma darba grupas locekļiem un sniegt ieguldījumu Latvijas kapitāla tirgus attīstībā, aicinām sūtīt pieteikumu uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

E-pastā lūgums norādīt pārstāvēto institūciju, kā arī motivāciju piedalīties darba grupā. Mēs ar jums sazināsimies, lai vienotos par turpmākajām darbībām.


Vērtspapīru smilškaste