Publicēts: 29.06.2022. Aktualizēts: 20.06.2023.

"Finanšu Stabilitātes Pārskats" (ISSN 1691-1199; elektroniskajam izdevumam - ISSN 2500-9710) iznāk reizi gadā (1. izdevums - 2003. gada decembrī, līdz 2007. gadam izdevums iznāca divas reizes gadā) latviešu un angļu valodā. Šajā pārskatā analizēta un novērtēta Latvijas makrofinansiālā vide, kredītiestāžu un nebanku finanšu sektora attīstība un riski un sistēmiski nozīmīgas maksājumu un norēķinu sistēmas.

Sākot ar 2006. gada 1. numuru, izdevums pieejams tikai elektroniskā veidā.

Pārskata mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par Latvijas finanšu sistēmas attīstību un pievērst uzmanību sistēmiskajiem riskiem, kas varētu apdraudēt Latvijas finanšu sistēmas stabilitāti.

2023

2022

2021

2020

2019

2018