Publicēts: 29.06.2023.

Latvijas Bankas veikto pārbaužu rezultāti un labā prakse finanšu noziegumu novēršanas (AML) jomā.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas un sankciju riska novērtēšanas procesa, tai skaitā metodoloģijas, horizontālā pārbaude

pdf 01  Ziņojums par neklātienes horizontālās pārbaudes rezultātiem