Latvijas Bankas veikto pārbaužu rezultāti un labā prakse finanšu noziegumu novēršanas (AML) jomā.


Vadlīnijas efektīvas sankciju riska pārvaldībā izmantojamās informācijas tehnoloģiju sistēmas izveidei un uzturēšanai

Pārbaude veikta: 2023.g.

Attiecas uz visiem tirgus dalībniekiem.

Uzzināt vairāk

Par NILLTPF un sankciju riska novērtēšanas procesu, tai skaitā metodoloģiju

Pārbaude veikta: 2023.g.

Attiecas uz visiem tirgus dalībniekiem.

Uzzināt vairāk