Publicēts: 20.10.2010. Aktualizēts: 03.10.2022.

Datu publicēšanas kalendārā norādītie datumi plānoti saskaņā ar kalendāra sagatavošanas brīdī pieejamo informāciju. Paredzamais datu publicēšanas laiks – no plkst. 11.30 līdz plkst. 12.00.
Neparedzētu apstākļu gadījumā iespējamas novirzes no plānotajiem datumiem un laikiem.

2022. gada datu publicēšanas kalendārs

Datu kategorija / mēnesis 10.2022. 11.2022. 12.2022. 01.2023. 02.2023.
MFI bilances un monetārā statistika 26.
(09.2022.)
28.
(10.2022.)
29.
(11.2022.)
27.
(12.2022.)
27.
(01.2023.)
Ārvalstu valūtu darījumi 26.
(09.2022.)
28.
(10.2022.)
29.
(11.2022.)
27.
(12.2022.)
27.
(01.2023.)
Maksājumu bilance (mēneša) 14.
(08.2022.)
11.
(09.2022.)
14.
(10.2022.)
13.
(11.2022.)
13.
(12.2022.)
Maksājumu bilance (ceturkšņa)     02.
(2022. g.
3. cet.)
   
Starptautisko investīciju bilance     02.
(2022. g.
3. cet.)
   
Ārējais parāds     02.
(2022. g.
3. cet.)
   
Tiešās investīcijas     02.
(2022. g.
3. cet.)
   
Starptautisko rezervju matrica (centrālā banka/valdība) 07./21.(09.2022.) 07./21.(10.2022.) 07./21.(11.2022.) 06./20.(12.2022.) 07./21.(01.2023.)
Maksājumu sistēmu statistika          
Latvijas Bankas starpbanku maksājumu sistēmu statistika 05.
(09.2022.)
04.
(10.2022.)
06.
(11.2022.)
06.
(12.2022.)
03.
(01.2023.)
Latvijas maksājumu statistika (pusgada)         27
(2022. g.
2. pusg.)
Nosūtīto kartei piesaistīto maksājumu statistika
(nedēļas)
05.
(19.09.–25.09.2022.)
12.
(26.09.–02.10.2022.)
19.
(03.10.–09.10.2022.)
26.
(10.10.–16.10.2022.)
02.
(17.10.–23.10.2022.)
09.
(24.10.–30.10.2022.)
16.
(31.10.–06.11.2022.)
23.
(07.11.–13.11.2022.)
30.
(14.11.–20.11.2022.)
07.
(21.11.–27.11.2022.)
14.
(28.11.–04.12.2022.)
21.
(05.12.–11.12.2022.)
28.
(12.12.–18.12.2022.)
04.
(19.12.–25.12.2022.)
11.
(26.12.2022.–01.01.2023.)
18.
(02.01.–08.01.2023.)
25.
(09.01.–15.01.2023.)
01.
(16.01.–22.01.2023.)
08.
(23.01.–29.01.2023.)
15.
(30.01.–05.02.2023.)
22.
(06.02.–12.02.2023.)
Nosūtīto kartei piesaistīto maksājumu statistika
(mēneša)
12.
(09.2022.)
16.
(10.2022.)
14.
(11.2022.)
11.
(12.2022.)
15.
(01.2023.)
Kredītu reģistra mēneša statistika 07.
(08.2022.)
08.
(09.2022.)
07.
(10.2022.)
06.
(11.2022.)
07.
(12.2022.)
Kredītu reģistra ceturkšņa statistika   11.
(2022. g.
3. cet.)
    10.
(2022. g.
4. cet.)
Procentu likmju statistika1          
Vidējās svērtās procentu likmes MFI darījumos 31.
(09.2022.)
30.
(10.2022.)
  02.
(11.2022.)
31.
(12.2022.)
 
Kredītu procentu likmes starpbanku tirgū 06.
(09.2022.)
04.
(10.2022.)
06.
(11.2022.)
05.
(12.2022.)
06.
(01.2023.)
Finanšu konti  24.
(pilna laikrinda*)
  27.
(2022. g.
3. cet.)
   
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu statistika 18.
(08.2022.)
17.
(09.2022.)
20.
(10.2022.)
20.
(11.2022.)
17.
(12.2022.)
Citu finanšu starpnieku, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus, statistika 03.
(2022. g.
2. cet.)
    03.
(2022. g.
3. cet.)
 
SDIS dati          
Reālais sektors2          
Finanšu sektors3
         
Banku sistēmas monetārie rādītāji 26.
(09.2022.)
28.
(10.2022.)
29.
(11.2022.)
27.
(12.2022.)
27.
(01.2023.)
Latvijas Bankas monetārie rādītāji 14.
(09.2022.)
14.
(10.2022.)
14.
(11.2022.)
13.
(12.2022.)
14.
(01.2023.)
Ārējais sektors4          

 

 

 
Dati par starpbanku tirgus procentu likmēm tiek publiskoti 4. darbdienā pēc 7., 15., 24. datuma un mēneša pēdējās dienas. Dati par iekšzemes nefinanšu sabiedrībām un privātpersonām izsniegto kredītu un no tiem piesaistīto noguldījumu procentu likmēm tiek publiskoti ne vēlāk kā līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša beigām. Iekšzemes nefinanšu sabiedrībām eiro izsniegto kredītu gada vidējā svērtā procentu likme tiek publiskota līdz pārskata gadam sekojošā gada janvāra beigām.
Datu kategorijas "Institucionālo sektoru bilances" publicēšanas datumi atbilst kalendārā iekļautās datu kategorijas "Finanšu konti" datu publicēšanas datumiem.
Datu kategorijas "Procentu likmes" publicēšanas datumi atbilst datu kategorijas "Galvenās procentu likmes" datu publicēšanas datumiem. Datu kategorijas "Parāda vērtspapīri" un "Citu finanšu sabiedrību pārskats" publicēšanas datumi atbilst kalendārā iekļautās datu kategorijas "Finanšu konti" datu publicēšanas datumiem.
Datu kategorijas "Maksājumu bilance" (ceturkšņa), "Starptautisko investīciju bilance" un "Ārējais parāds" publicēšanas datumi atbilst kalendārā iekļauto tāda paša nosaukuma datu kategoriju datu publicēšanas datumiem. Datu kategorijas "Rezerves aktīvi" publicēšanas datumi atbilst kalendārā iekļautās datu kategorijas "Starptautisko rezervju matrica (centrālā banka/valdība)" datu publicēšanas pirmajiem datumiem. Datu kategorijas "Starptautisko rezervju matrica" publicēšanas datumi atbilst kalendārā iekļautās datu kategorijas "Starptautisko rezervju matrica (Centrālā banka/Valdība)" datu publicēšanas otrajiem datumiem. Datu kategorijas "Valūtu kursi" dati (eiro atsauces kursi) tiek publicēti Eiropas Centrālās bankas interneta vietnē ap plkst. 17.00 un pārpublicēti Latvijas Bankas interneta vietnē. Eiro atsauces kursi tiek publicēti atbilstoši kalendāram, saskaņā ar kuru darbojas Eiropas Vienotā automatizētā reālā laika bruto norēķinu sistēma TARGET2, t.i., katru dienu, izņemot sestdienas un svētdienas, kā arī šādas svētku dienas: Jaungada diena (1. janvāris), Lielā Piektdiena, Pirmās Lieldienas, Darba svētki (1. maijs), Ziemassvētki (25. un 26. decembris).
* Gada finanšu konti un precizēta ceturkšņa finanšu kontu pilna datu laikrinda.