Publicēts: 20.10.2010.

Datu publicēšanas kalendārā norādītie datumi plānoti saskaņā ar kalendāra sagatavošanas brīdī pieejamo informāciju. Paredzamais datu publicēšanas laiks – no plkst. 11.30 līdz plkst. 12.00.

Neparedzētu apstākļu gadījumā iespējamas novirzes no plānotajiem datumiem un laikiem.

 

2024. gada datu publicēšanas kalendārs

 

Datu kategorija / mēnesis 06.2024. 07.2024.  08.2024. 09.2024.
MFI bilances un monetārā statistika 27.
(05.2024.)
25.
(06.2024.)
28.
(07.2024.)
26.
(08.2024.)
Ārvalstu valūtu darījumi 27.
(05.2024.)
25.
(06.2024.)
28.
(07.2024.)
26.
(08.2024.)
Maksājumu bilance (mēneša) 13.
(04.2024.)
15.
(05.2024.)
13.
(06.2024.)
13.
(07.2024.)
Maksājumu bilance (ceturkšņa) 04.
(2024. g.
1. cet.)
    03.
(2024. g.
2. cet.)
Starptautisko investīciju bilance 04.
(2024. g.
1. cet.)
    03.
(2024. g.
2. cet.)
Ārējais parāds 04.
(2024. g.
1. cet.)
    03.
(2024. g.
2. cet.)
Tiešās investīcijas 04.
(2024. g.
1. cet.)
    03.
(2024. g.
2. cet.)
Starptautisko rezervju matrica (centrālā banka/valdība) 07./21.
(05.2024.)
05./19.
(06.2024.)
07./21.
(07.2024.)
06./20.
(08.2024.)
Maksājumu sistēmu statistika    
Latvijas Bankas starpbanku maksājumu sistēmu statistika 07.
(05.2024.)
06.
(06.2024.)
04.
(07.2024.)
06.
(08.2024.)
Latvijas maksājumu statistika (pusgada)     26.
(2024. g.
1. pusg.)
 
Nosūtīto kartei piesaistīto maksājumu statistika
(nedēļas)
05.
(20.05.–26.05.2024.)
12.
(27.05.–02.06.2024.)
19.
(03.06.–09.06.2024.)
26.
(10.06.–16.06.2024.)
03.
(17.06.–23.06.2024.)
10.
(24.06.–30.06.2024.)
17.
(01.07.–07.07.2024.)
24.
(08.07.–14.07.2024.)
31.
(15.07.–21.07.2024.)
07.
(22.07.–28.07.2024.)
14.
(29.07.–04.08.2024.)
21.
(05.08.–11.08.2024.)
28.
(12.08.–18.08.2024.)
04.
(19.08.–25.08.2024.)
11.
(26.08.–01.09.2024.)
18.
(02.09.–08.09.2024.)
25.
(09.09.–25.09.2024.)
Nosūtīto kartei piesaistīto maksājumu statistika
(mēneša)
12.
(05.2024.)
10.
(06.2024.)
14.
(07.2024.)
11.
(08.2024.)
Kredītu reģistra mēneša statistika 05.
(04.2024.)
05.
(05.2024.)
06.
(06.2024.)
06.
(07.2024.)
Procentu likmju statistika1    
Vidējās svērtās procentu likmes MFI darījumos 04.
(04.2024.)
03.
(05.2024.)
30.
(06.2024.)
  02.
(07.2024.)
Kredītu procentu likmes starpbanku tirgū 06.
(05.2024.)
04.
(06.2024.)
06.
(07.2024.)
05.
(08.2024.)
Finanšu konti  25.
(2024. g.
1. cet.)
    24.
(2024. g.
2. cet.)
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu statistika 20.
(04.2024.)
19.
(05.2024.)
15.
(06.2024.)
18.
(07.2024.)
SDIS dati
Reālais sektors2        
Finanšu sektors3
       
Banku sistēmas monetārie rādītāji 27.
(05.2024.)
25.
(06.2024.)
28.
(07.2024.)
26.
(08.2024.)
Latvijas Bankas monetārie rādītāji 14.
(05.2024.)
12.
(06.2024.)
14.
(07.2024.)
13.
(08.2024.)
Ārējais sektors4        
Uzraudzības statistika   
Banku publiskie ceturkšņa pārskati 14.
(2024. g.
1. cet.)
    16.
(2024. g.
2. cet.)
Apdrošinātāju publiskie ceturkšņa pārskati 14.
(2024. g.
1. cet.)
    16.
(2024. g.
2. cet.)
Kredītiestāžu finanšu un darbības rādītāji 14.
(2024. g.
1. cet.)
    06.
(2024. g.
2. cet.)
Apdrošinātāju finanšu un darbības rādītāji 14.
(2024. g.
1. cet.)
    09.
(2024. g.
2. cet.)
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un ieguldījumu fondu dati 17.
(2024. g.
1. cet.)
    16.
(2024. g.
2. cet.)
Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plānu finanšu un darbības rādītāji (2. līmenis) 17.
(2024. g.
1. cet.)
    16.
(2024. g.
2. cet.)
Privāto pensiju fondu un pensiju plānu finanšu un darbības rādītāji (3. līmenis) 17.
(2024. g.
1. cet.)
    16.
(2024. g.
2. cet.)
Finanšu stabilitātes rādītāji (SVF SDIS Plus) 14.
(2024. g.
1. cet.)
    16.
(2024. g.
2. cet.)
Krājaizdevu sabiedrību finanšu un darbības rādītāji (pusgada)       09.
(2024. g.
1. pusg.)
Ieguldījumu brokeru sabiedrību darbība (pusgada)       09.
(2024. g.
1. pusg.)
Maksājumu iestāžu un elektroniskās naudas iestāžu darbības rādītāji (pusgada)       16.
(2024. g.
1. pusg.)
Apdrošināšanas brokeru finanšu un darbības rādītāji (gada)        
Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku un alternatīvo ieguldījumu fondu dati (gada)        
Uzraudzības informācijas atklāšana   
Ieguldījumu brokeru sabiedrību uzraudzības informācijas atklāšana atbilstoši Regulas (ES) 2022/389 prasībām (gada)5 28.
(2023. g.
4. cet.)
     
Apdrošināšanas sabiedrību uzraudzības informācijas atklāšana atbilstoši Regulas (ES) 2015/2451 prasībām (gada)6   05.
(2023. g.
4. cet.)
   
Sistēmiski mazāk nozīmīgo kredītiestāžu uzraudzības informācijas atklāšana saskaņā ar Direktīvas 2013/36/EK prasībām (gada)7   31.
(2023. g.
4. cet.)
   

 

Dati par starpbanku tirgus procentu likmēm tiek publiskoti 4. darbdienā pēc 7., 15., 23. datuma un mēneša pēdējās dienas. Dati par iekšzemes nefinanšu sabiedrībām un privātpersonām izsniegto kredītu un no tiem piesaistīto noguldījumu procentu likmēm tiek publiskoti ne vēlāk kā līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša beigām. Iekšzemes nefinanšu sabiedrībām eiro izsniegto kredītu gada vidējā svērtā procentu likme tiek publiskota līdz pārskata gadam sekojošā gada janvāra beigām.

2 Datu kategorijas "Institucionālo sektoru bilances" publicēšanas datumi atbilst kalendārā iekļautās datu kategorijas "Finanšu konti" datu publicēšanas datumiem.

Datu kategorijas "Procentu likmes" publicēšanas datumi atbilst datu kategorijas "Galvenās procentu likmes" datu publicēšanas datumiem. Datu kategorijas "Parāda vērtspapīri" un "Citu finanšu sabiedrību pārskats" publicēšanas datumi atbilst kalendārā iekļautās datu kategorijas "Finanšu konti" datu publicēšanas datumiem.

Datu kategorijas "Maksājumu bilance" (ceturkšņa), "Starptautisko investīciju bilance" un "Ārējais parāds" publicēšanas datumi atbilst kalendārā iekļauto tāda paša nosaukuma datu kategoriju datu publicēšanas datumiem. Datu kategorijas "Rezerves aktīvi" publicēšanas datumi atbilst kalendārā iekļautās datu kategorijas "Starptautisko rezervju matrica (centrālā banka/valdība)" datu publicēšanas pirmajiem datumiem. Datu kategorijas "Starptautisko rezervju matrica" publicēšanas datumi atbilst kalendārā iekļautās datu kategorijas "Starptautisko rezervju matrica (Centrālā banka/Valdība)" datu publicēšanas otrajiem datumiem. Datu kategorijas "Valūtu kursi" dati (eiro atsauces kursi) tiek publicēti Eiropas Centrālās bankas interneta vietnē ap plkst. 17.00 un pārpublicēti Latvijas Bankas interneta vietnē. Eiro atsauces kursi tiek publicēti atbilstoši kalendāram, saskaņā ar kuru darbojas Eiropas Vienotā automatizētā reālā laika bruto norēķinu sistēma TARGET2, t.i., katru dienu, izņemot sestdienas un svētdienas, kā arī šādas svētku dienas: Jaungada diena (1. janvāris), Lielā Piektdiena, Pirmās Lieldienas, Darba svētki (1. maijs), Ziemassvētki (25. un 26. decembris).

5 Dati publicēti Latvijas Bankas tīmekļvietnes sadaļā "Darbības jomas/Uzraudzība".

6 Dati publicēti Latvijas Bankas tīmekļvietnes sadaļā "Darbības jomas/Uzraudzība".

7 Dati publicēti Latvijas Bankas tīmekļvietnes sadaļā "Darbības jomas/Uzraudzība".

* Gada finanšu konti un precizēta ceturkšņa finanšu kontu pilna datu laikrinda.