Publicēts: 26.02.2019. Aktualizēts: 04.06.2024.

Kredītu reģistra statistikā tiek atspoguļotas Kredītu reģistra dalībnieku iekļautās ziņas, t.sk. - attiecīgās dalībnieku grupās tiek atspoguļotas arī ierobežoto dalībnieku iekļautās ziņas.

Statistiskie dati

Latvijas Bankas interneta statistikas datubāze INTS, datu tabulas, datu arhīvi, infografikas, kā arī informācija par publicētajiem statistiskajiem datiem.

Uzzināt vairāk