Ceturkšņa dati

Kredītu reģistra statistikas datu kopsavilkums (aktualizēts 17.11.2021.)*

* Dati var atšķirties no tekstā norādītajiem, ņemot vērā, ka dalībniekiem ir iespēja labot iesniegtās ziņas.

Mēneša dati

Kredītiestāžu piešķirto un jaunizsniegto kredītu statistika (.xlsx faila lejupielāde)