Publicēts: 26.02.2019. Aktualizēts: 06.03.2023.

Kredītu reģistra statistikas datu kopsavilkums (aktualizēts 24.02.2023.)*

 

* Dati var atšķirties no tekstā norādītajiem, ņemot vērā, ka dalībniekiem ir iespēja labot iesniegtās ziņas.

Kredītiestāžu piešķirto un jaunizsniegto kredītu statistika (.xlsx faila lejupielāde)