en

Ceturkšņa dati

Kredītu reģistra statistikas datu kopsavilkums (aktualizēts 12.11.2020.)*

 

* Dati var atšķirties no tekstā norādītajiem, ņemot vērā, ka dalībniekiem ir iespēja labot iesniegtās ziņas.

Mēneša dati