en

Ceturkšņa dati

Kredītu reģistra statistikas datu kopsavilkums (aktualizēts 24.02.2021.)*

* Dati var atšķirties no tekstā norādītajiem, ņemot vērā, ka dalībniekiem ir iespēja labot iesniegtās ziņas.

Mēneša dati