en
Aktualizēts: 04.03.2020

Ceturkšņa dati

Kredītu reģistra statistikas datu kopsavilkums (aktualizēts 07.02.2020.)*

* Dati var atšķirties no tekstā norādītajiem, ņemot vērā, ka dalībniekiem ir iespēja labot iesniegtās ziņas.

Mēneša dati