Publicēts: 26.02.2019. Aktualizēts: 02.12.2022.

Ceturkšņa dati

Kredītu reģistra statistikas datu kopsavilkums (aktualizēts 23.11.2022.)*

* Dati var atšķirties no tekstā norādītajiem, ņemot vērā, ka dalībniekiem ir iespēja labot iesniegtās ziņas.

Mēneša dati

Kredītiestāžu piešķirto un jaunizsniegto kredītu statistika (.xlsx faila lejupielāde)