Ceturkšņa dati

Kredītu reģistra statistikas datu kopsavilkums (aktualizēts 16.08.2021.)*

* Dati var atšķirties no tekstā norādītajiem, ņemot vērā, ka dalībniekiem ir iespēja labot iesniegtās ziņas.

Mēneša dati

 

Kredītiestāžu piešķirto un jaunizsniegto kredītu statistika (.xlsx faila lejupielāde)