Publicēts: 30.08.2018. Aktualizēts: 11.06.2024.

Kredītu reģistra pārskatu par saistībām vari saņemt vietnē manidati.kreg.lv

 Kredītu reģistrs Latvijas banka

 

Kredītu reģistrā pārskatu par saistībām ir tiesīga saņemt fiziskā vai juridiskā persona par sevi. Personas vārdā pārskatu ir tiesīgs saņemt arī tās pilnvarnieks vai aizgādnis.

Persona Kredītu reģistrā var būt norādīta kā klients (ja ir saņēmusi kredītu pie Kredītu reģistra dalībnieka) vai klienta galvinieks (ja ir sniegusi galvojumu par kādas citas personas kredītu).

Lai saņemtu Kredītu reģistra pārskatu par saistībām, persona iesniedz Latvijas Bankai rakstisku pieteikumu papīra dokumenta vai elektroniskā dokumenta veidā.

Citi veidi kā saņemt ziņas no Kredītu reģistra

Kredītu reģistra tīmekļvietnes adrese manidati.kreg.lv

Tīmekļvietnei var piekļūt, autentificējoties elektroniski.

Tīmekļvietnē Kredītu reģistra pārskatu var saņemt:

 • Fiziska persona par sevi
 • Juridiska persona par sevi
 • Par citu personu uz pilnvaras pamata *

* Papildus augšupielādējot dokumentu, kas apliecina tiesības saņemt Kredītu reģistra pārskatu:

 • par fizisko personu – notāra elektroniski apliecinātu pilnvaru vai notāra elektroniski apliecinātu tās kopiju
 • zvērināts advokāts – elektroniski parakstītu orderi un pilnvaru (pilnvaras vai tās kopijas apliecinājums nav nepieciešams)
 • par juridisko personu – pilnvaru
 • aizgādnis par fizisko personu – elektroniski parakstītu bāriņtiesas lēmumu par aizgādņa iecelšanu vai notariāli vai līdzvērtīgi elektroniski apliecinātu šā lēmuma kopiju

Kredītu reģistra pārskatu vietnē var lejupielādēt elektroniski parakstīta dokumenta veidā.

Latvijas Banka nosūta Kredītu reģistra pārskatu ierakstīta pasta sūtījuma veidā uz pasta adresi Latvijā vai citā ES vai EEZ valstī.

Kredītu reģistra pārskatu Latvijas Banka nosūta vienas darbadienas laikā pēc pieteikuma un maksas par pasta pakalpojumiem saņemšanas.

Saņemt Latvijā

Aizpildi pieteikumu fiziskai personai vai juridiskai personai

Nosūti pieteikumu Latvijas Bankai uz:

 • e-pastu krinfo@bank.lv vai
 • pasta adresi K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050

Samaksā par pasta pakalpojumiem:

 • 2.83 eiro*
 • veic pārskaitījumu uz Latvijas Bankas kontu Nr. LV51 LACB 0EUR 1750 5020 0
 • maksājuma mērķī norādi: "Pasta pakalpojumi Kredītu reģistra pārskata par Vārdu Uzvārdu (piemēram, Jāni Kļaviņu) nosūtīšanai"

* Ierakstīts pasta sūtījums – saskaņā ar pasta pakalpojumu tarifiem; pilns pasta pakalpojumu tarifu saraksts pieejams: Pasta pakalpojumu cenrādis

Saņemt citā ES vai EEZ valstī

Aizpildi pieteikumu

Nosūti Latvijas Bankai

 • parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu krinfo@bank.lv vai
 • izmantojot oficiālo e-adresi vai
 • parakstu uz pieteikuma apliecina pie notāra vai vēstniecībā un nosūta pa pastu uz K. Valdemāra ielu 2A, Rīga, Latvija, LV-1050

Samaksā par pasta pakalpojumiem

 • saskaņā ar cenrādi **
 • veic pārskaitījumu uz Latvijas Bankas kontu Nr. LV51 LACB 0EUR 1750 5020 0
 • maksājuma mērķī norādi: "Pasta pakalpojumi Kredītu reģistra pārskata par Vārdu Uzvārdu (piemēram, Jāni Kļaviņu) nosūtīšanai"

** Maksa eiro par pasta pakalpojumiem uz ES un EEZ valstīm pa valstu grupām

 1. grupa  3. grupa  5. grupa  7. grupa  8. grupa  9. grupa 11. grupa  13. grupa 14. grupa
 Čehija  Beļģija  Bulgārija  Francija  Gibraltārs  Luksemburga  Austrija  Īrija Islande
 Lietuva Igaunija   Horvātija  Grieķija  Gvadelupa  Vācija  Dānija  Somija Lihtenšteina
 Malta  Itālija   Kipra   Gviāna  Zviedrija     Norvēģija
 Portugāle  Nīderlande   Slovēnija  Martinika        
 Rumānija  Polija      Reinjona        
 Slovākija  Ungārija              
 Spānija                
€ 4.50 € 4.82 € 4.51 € 4.25 € 5.18 € 5.16 € 5.53 € 6.09 € 8.45

Oficiālajai e-adresei var piekļūt, autentificējoties portālā Latvija.lv ar eParaksts rīkiem

Pieteikumu aizpilda

* Papildus iesniedzot dokumentu, kas apliecina tiesības saņemt Kredītu reģistra pārskatu:

 • par fizisko personu – notāra elektroniski apliecinātu pilnvaru vai notāra elektroniski apliecinātu tās kopiju
 • zvērināts advokāts – elektroniski parakstītu orderi un pilnvaru (pilnvaras vai tās kopijas apliecinājums nav nepieciešams)
 • par juridisko personu – pilnvaru
 • aizgādnis par fizisko personu – elektroniski parakstītu bāriņtiesas lēmumu par aizgādņa iecelšanu vai notariāli vai līdzvērtīgi elektroniski apliecinātu šā lēmuma kopiju

Nosūta Latvijas Bankai

Latvijas Banka elektroniski parakstītu Kredītu reģistra pārskatu nosūta uz personas oficiālo e-adresi vienas darba dienas laikā.

Atgādinām, ka e-pasts nav oficiālā e-adrese!

Kredītu reģistra pārskatu klātienē izsniedz pēc iepriekšēja pieraksta gadījumos, ja personai nav iespējas pārskatu saņemt kādā no attālinātās ziņu saņemšanas veidiem.

Pierakstīties Kredītu reģistra pārskata saņemšanai klātienē var pa tālruni 67022497.

Lai klātienē saņemtu Kredītu reģistra pārskatu par saistībām:

 • fiziskā persona vai juridiskās personas pārstāvis uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību);
 • fiziskās personas pilnvarnieks uzrāda personu apliecinošu dokumentu un notāra apliecinātu pilnvaru;
 • zvērināts advokāts uzrāda personu apliecinošu dokumentu, orderi un pilnvaru (pilnvaras vai tās kopijas apliecinājums nav nepieciešams);
 • juridiskās personas pilnvarnieks uzrāda personu apliecinošu dokumentu un pilnvaru;
 • fiziskās personas aizgādnis uzrāda personu apliecinošu dokumentu un bāriņtiesas lēmuma oriģinālu par aizgādņa iecelšanu.

Ziņas klātienē tiek izsniegtas bez maksas nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā pēc rakstiska pieteikuma saņemšanas.

Kredītu reģistra ziņas klātienē Latvijas Banka izsniedz klientu kasēs:

Adrese Bezdelīgu iela 3, Rīga
Tālrunis 67022497
Darba laiks P, O, T, C   8.30–16.30
Piektdienās 8.30–15.30