Publicēts: 30.08.2018 Aktualizēts: 08.10.2021

Lai saņemtu Kredītu reģistra pārskatu par saistībām, persona iesniedz Latvijas Bankai rakstisku pieteikumu papīra dokumenta vai elektroniskā dokumenta veidā.

Kredītu reģistrā iekļautās ziņas ir tiesīga saņemt persona (fiziskā persona vai juridiskās personas pārstāvis) par sevi. Persona Kredītu reģistrā var būt norādīta kā klients (ja persona ir saņēmusi kredītu pie Kredītu reģistra dalībnieka) vai klienta galvinieks (ja persona ir sniegusi galvojumu par kādas citas personas kredītu).

Personas vārdā ziņas ir tiesīgs saņemt arī tās aizgādnis vai pilnvarnieks.

Latvijas Banka personai Kredītu reģistrā iekļautās ziņas izsniedz:

 

- Kredītu reģistra tīmekļvietnē

Kredītu reģistra elektroniskās apkalpošana tīmekļvietnē https://manidati.kreg.lv (autentificējoties ar eParaksts rīkiem vai kredītiestāžu drošās autentifikācijas līdzekļiem - internetbankām, kuras iekļautas vienotās pieteikšanās modulī) Kredītu reģistra pārskatu var saņemt:

 • Fiziskā persona par sevi 
 • Juridiskās personas pārstāvis par pārstāvēto uzņēmumu
 • Aizgādnis vai pilnvarnieks par citu personu

Lai saņemtu ziņas par citu personu, aizgādnis vai pilnvarnieks Kredītu reģistra tīmekļvietnē augšupielādē dokumentu, kas apliecina tiesības saņemt Kredītu reģistrā iekļautās ziņas:

 • fiziskās personas aizgādnis – ar drošu elektronisko parakstu parakstītu bāriņtiesas lēmumu par aizgādņa iecelšanu vai notariāli vai līdzvērtīgā veidā ar drošu elektronisko parakstu apliecinātu šā lēmuma kopiju;
 • fiziskās personas pilnvarnieks – notariāli vai līdzvērtīgā veidā ar drošu elektronisko parakstu apliecinātu pilnvaru vai notariāli vai līdzvērtīgā veidā ar drošu elektronisko parakstu apliecinātu šīs pilnvaras kopiju (pilnvaras vai tās kopijas apliecinājums nav nepieciešams, ja pilnvarnieks ir zvērināts advokāts un pilnvarai pievienots orderis);
 • juridiskās personas pilnvarnieks – pilnvaru.

Pārskats par saistībām Kredītu reģistra elektroniskās apaklpošanas tīmekļvietnē pieejams lejupielādei elektroniski parakstīta dokumenta veidā.

 

Kredītu reģistra elektroniskās apkalpošanas tīmekļvietne pieejama, izmantojot sekojošas pārlūkprogrammas:

 • Google Chrome (sākot ar 45. versiju)
 • Mozilla Firefox (sākot ar 38. versiju)
 • Opera (sākot ar 30. versiju)
 • Internet Explorer (sākot ar 10. versiju)
 • Microsoft Edge (sākot ar 12. versiju)
 • Safari (sākot ar 9. versiju).

Tīmekļvietne pieejama arī mobilajās ierīces (viedtālrunis, planšetdators), izmantojot sekojošas operētājsistēmas:

 • iOS (sākot ar 9. versiju)
 • Android (sākot ar 4.4 versiju).

- uz oficiālo elektronisko adresi

Latvijas Banka bez maksas izsniedz Kredītu reģistrā iekļautās ziņas uz personas oficiālo elektronisko adresi (e-adrese; video paskaidrojums, kas ir e-adrese).

Lai saņemtu Kredītu reģistrā iekļautās ziņas uz oficiālo e-adresi, persona iesniedz Latvijas Bankai rakstisku pieteikumu:

 • nosūtot šo pieteikumu, izmantojot oficiālo e-adresi;
 • elektroniskā veidā, nosūtot uz e-pasta adresi krinfo@bank.lv;
 • papīra dokumenta veidā, nosūtot uz adresi K. Valdemāra ielā 2A, Rīga, LV-1050.

Ja pieteikumu personas vārdā paraksta tās aizgādnis vai pilnvarnieks, Latvijas Bankai papildus iesniedz šādus dokumentus:

 • fiziskās personas aizgādnis – lēmumu par aizgādņa iecelšanu vai notariāli vai līdzvērtīgā veidā apliecinātu šā lēmuma kopiju. Ja pieteikumu iesniedz elektroniskā dokumenta veidā, bāriņtiesas lēmumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu vai šā lēmuma kopijai jābūt notariāli vai līdzvērtīgā veidā apliecinātai ar drošu elektronisko parakstu;
 • fiziskās personas pilnvarnieks – notariāli vai līdzvērtīgā veidā apliecinātu pilnvara par tiesībām saņemt Kredītu reģistrā iekļautās ziņas vai notariāli vai līdzvērtīgā veidā apliecinātu šīs pilnvaras kopiju. Ja pieteikumu iesniedz elektroniskā dokumenta veidā, pilnvarai vai šīs pilnvaras kopijai jābūt notariāli vai līdzvērtīgā veidā apliecinātai ar drošu elektronisko parakstu. Pilnvaras vai tās kopijas apliecinājums nav nepieciešams, ja pilnvarnieks ir zvērināts advokāts un pilnvarai pievienots orderis;
 • juridiskās personas pilnvarnieks – pilnvaru par tiesībām saņemt Kredītu reģistrā iekļautās ziņas.

Aktivizēt oficiālo e-adresi iespējams Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, apliecinot savu identitāti ar eParaksts eID, eParaksts mobile vai eParaksts karti. Detalizēta informācija par e-adreses aktivizēšanu pieejama vietnē https://www.latvija.lv/lv/BUJEadrese un par minētajiem autentifikācijas rīkiem – vietnē https://www.eparaksts.lv/lv/Produkti/.

Latvijas Banka Kredītu reģistrā iekļautās ziņas elektroniski parakstīta dokumenta veidā uz oficiālo e-adresi nosūta vienas darbadienas laikā pēc personas rakstiska pieteikuma saņemšanas.

Fiziskās personas pieteikums

Juridiskās personas pieteikums

Pilnvarotās personas pieteikums uz e-adresi

- pasta sūtījuma veidā

(Persona sedz izmaksas par pasta pakalpojumiem)

Latvijas Banka personai izsniedz Kredītu reģistrā iekļautās ziņas ierakstīta pasta sūtījuma veidā uz pasta adresi ES vai EEZ valstī.

Lai saņemtu par sevi Kredītu reģistrā iekļautās ziņas, persona veic šādas darbības.

1. Ziņu saņemšanai uz pasta adresi Latvijā iesniedz rakstisku pieteikumu:

 • papīra dokumenta veidā, nosūtot uz adresi K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050;
 • elektroniskā dokumenta veidā, nosūtot uz e-pasta adresi krinfo@bank.lv.

Ja pieteikumu personas vārdā paraksta tās aizgādnis vai pilnvarnieks, Latvijas Bankai papildus iesniedz šādus dokumentus:

 • fiziskās personas aizgādnis – lēmumu par aizgādņa iecelšanu vai notariāli vai līdzvērtīgā veidā apliecinātu šā lēmuma kopiju. Ja pieteikumu iesniedz elektroniskā dokumenta veidā, bāriņtiesas lēmumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu vai šā lēmuma kopijai jābūt notariāli vai līdzvērtīgā veidā apliecinātai ar drošu elektronisko parakstu;
 • fiziskās personas pilnvarnieks – notariāli vai līdzvērtīgā veidā apliecinātu pilnvaru par tiesībām saņemt Kredītu reģistrā iekļautās ziņas vai notariāli vai līdzvērtīgā veidā apliecinātu šīs pilnvaras kopiju. Ja pieteikumu iesniedz elektroniskā dokumenta veidā, pilnvarai vai šīs pilnvaras kopijai jābūt notariāli vai līdzvērtīgā veidā apliecinātai ar drošu elektronisko parakstu. Pilnvaras vai tās kopijas apliecinājums nav nepieciešams, ja pilnvarnieks ir zvērināts advokāts un pilnvarai pievienots orderis;
 • juridiskās personas pilnvarnieks – pilnvaru par tiesībām saņemt Kredītu reģistrā iekļautās ziņas.

Ziņu saņemšanai uz pasta adresi citā ES vai EEZ valstī paraksta īstums uz rakstiskā pieteikuma apliecināms notariāli vai līdzvērtīgā veidā (atkarībā no valsts, kurā paraksta īstums tiek apliecināts). Paraksta īstums nav jāapliecina, ja šis rakstiskais pieteikums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai iesniegts, izmantojot personas oficiālo elektronisko adresi.

Fiziskās personas pieteikums

Juridiskās personas pieteikums

2. Samaksā Latvijas Bankai maksu par pasta pakalpojumiem saskaņā ar VAS ''Latvijas Pasts'' noteikto maksu par pasta pakalpojumu izmantošanu*, ieskaitot to Latvijas Bankas norēķinu kontā Latvijas Bankā Nr. LV51 LACB 0EUR 1750 5020 0 (BIC kods LACBLV2X).

Persona kā maksājuma mērķi norāda:

''Pasta pakalpojumi Kredītu reģistra pārskata par Vārdu Uzvārdu (piemēram, Jāni Kļaviņu) nosūtīšanai''.

* Maksas par pasta pakalpojumiem apmērs (saskaņā ar pasta pakalpojumu tarifiem; pilns pasta pakalpojumu tarifu saraksts pieejams: Pasta pakalpojumu cenrādis):

 • 1.71 eiro (A klases pasta sūtījums (ierakstīta vēstule) – 1.71 eiro), ja Kredītu reģistrā iekļautās ziņas tiek nosūtītas Latvijas teritorijā;
 • summa saskaņā ar Pasta pakalpojumu cenrādi, atbilstoši valstu grupai (A klases pasta sūtījums (ierakstīta vēstule)), ja Kredītu reģistrā iekļautās ziņas tiek nosūtītas ārpus Latvijas:
Maksa par pasta pakalpojumiem uz ES un EEZ valstīm pa valstu grupām
1. grupa 2. grupa 3. grupa 4. grupa
Lietuva Bulgārija Austrija Dānija
Igaunija Čehija Beļģija Gvadelupa
  Horvātija Francija Gviāna
  Kipra Grieķija Martinika
  Luksemburga Itālija Reinjona
  Malta Slovākija Gibraltārs
  Nīderlande Somija Islande
  Polija   Īrija
  Portugāle   Lihtenšteina
  Rumānija   Norvēģija
  Slovēnija    
  Spānija    
  Ungārija    
  Vācija    
  Zviedrija    
€ 3.93 € 4.30 € 4.41 € 4.85

Latvijas Banka Kredītu reģistrā iekļautās ziņas nosūta vienas darbadienu laikā pēc personas rakstiska pieteikuma un maksas par pasta pakalpojumiem saņemšanas.

- klātienē pēc iepriekšēja pieraksta

!!! Pakalpojums klātienē pašlaik tiek sniegts tikai personām ar sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Latvijas Banka Kredītu reģistra pārskatu par saistībām klātienē izsniedz pēc iepriekšēja pieraksta gadījumos, ja personai nav iespējas pārskatu saņemt kādā no attālinātās ziņu saņemšanas veidiemKredītu reģistra elektroniskās apkalpošanas tīmekļvietnē, ierakstīta pasta sūtījuma veidā vai uz oficiālo elektronisko adresi.

Pierakstīties Kredītu reģistra pārskata saņemšanai klātienē var pa tālruni 67022497.

Ziņas klātienē tiek izsniegtas bez maksas nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā pēc rakstiska pieteikuma saņemšanas.

Lai klātienē saņemtu Kredītu reģistra pārskatu par saistībām:

 • fiziskā persona vai juridiskās personas pārstāvis iesniedz rakstisku pieteikumu un uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību);
 • fiziskās personas aizgādnis iesniedz rakstisku pieteikumu un uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību) un bāriņtiesas lēmumu par aizgādņa iecelšanu;
 • fiziskās personas pilnvarnieks iesniedz rakstisku pieteikumu un uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību) un notariāli vai līdzvērtīgā veidā apliecinātu pilnvaru par tiesībām saņemt Kredītu reģistrā esošās ziņas. Pilnvaras apliecinājums nav nepieciešams, ja pilnvarnieks ir zvērināts advokāts un pilnvarai pievienots orderis;
 • juridiskās personas pilnvarnieks iesniedz rakstisku pieteikumu un uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību) un pilnvaru par tiesībām saņemt Kredītu reģistrā esošās ziņas.

 

Kredītu reģistra ziņas klātienē Latvijas Banka izsniedz 1. stāva klientu kasēs:

K. Valdemāra iela 1B, RīgaSkatīt kartē Adrese K. Valdemāra iela 1B, Rīga
Tālrunis 67022497
Darba laiks

P, O, T, C   8.30-16.30,
piektdienās 8.30-15.30

 

Pieteikumu veidlapas Kredītu reģistra ziņu saņemšanai klātienē

Fiziskās personas rezidenta pieteikums
Fizsikās personas nerezidenta pieteikums
Fiziskās personas pilnvarnieka vai aizgādņa pieteikums
Juridiskās personas pārstāvja vai pilnvarnieka pieteikums


Kredītu reģistrs

Ēka K. Valdemāra ielā 1B

Adrese:

K. Valdemāra iela 1B

Tālrunis:

67022300

E-pasts:

info@bank.lv

Darba laiks:

P, O, T, C 8.30—16.30, Pk. 8.30—15.30

Izmaiņas:

Latvijas Bankas klientu kases un Kredītu reģistra pakalpojumus klātienē ēkā K. Valdemāra ielā 1B turpinās sniegt tikai ar iepriekšēju pierakstu pa tālruni 67022369 vakcinētām vai pārslimojušām personām (kuras to var apliecināt, uzrādot derīgu sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas ar Covid-19 sertifikātu).

Sabiedriskais transports:

Pieturas “Latvijas Nacionālais teātris" un "Z.A.Meierovica bulvāris"

Tramvajs: 5, 7, 9, 11
Trolejbuss: 5, 12, 25
Autobuss: 13, 30, 37, 41, 53, 57

Pakalpojumi:

Bankas ēkā ir iespējams patstāvīgi iekļūt ar ratiņkrēslu, ir uzbrauktuve.
Vajadzības gadījumā lūgums zvanīt – 67022300.

Par Latvijas Bankas pakalpojumu saņemšanu (21.10.2021.)