Publicēts: 30.08.2018

Lai saņemtu Kredītu reģistrā iekļautās ziņas, persona iesniedz Latvijas Bankai rakstisku pieteikumu papīra dokumenta vai elektroniskā dokumenta veidā.

Kredītu reģistrā iekļautās ziņas ir tiesīga saņemt persona (fiziskā persona vai juridiskās personas pārstāvis) par sevi. Persona Kredītu reģistrā var būt norādīta kā klients (ja persona ir saņēmusi kredītu pie Kredītu reģistra dalībnieka) vai klienta galvinieks (ja persona ir sniegusi galvojumu par kādas citas personas kredītu).

Personas vārdā ziņas ir tiesīgs saņemt arī tās aizgādnis vai pilnvarnieks.

Latvijas Banka personai Kredītu reģistrā iekļautās ziņas izsniedz:

 

- elektroniskā veidā

Fiziskā persona par sevi un juridiskās personas pārstāvis par pārstāvēto uzņēmumu elektroniskā veidā Kredītu reģistrā iekļautās ziņas var saņemt Kredītu reģistra elektroniskās apkalpošanas interneta vietnē https://manidati.kreg.lv, autentificējoties ar eParaksts rīkiem (eParaksts mobile, eParaksts eID vai eParaksts karti) vai kredītiestāžu drošās autentifikācijas līdzekļiem - internetbankām, kuras iekļautas vienotās pieteikšanās modulī.

Informācija par eParaksts rīkiem.

Kas nepieciešams, lai lietotu eParaksts eID.

Kādas darbības jāveic, lai sagatavotu datoru darbam ar eParaksts eID un eParaksts karti un lai pārlūkprogramma varētu nolasīt eID kartē iekļauto informāciju.

 

Kredītu reģistra vietnes kopskats

 

Lai saņemtu Kredītu reģistrā iekļautās ziņas par sevi, ir nepieciešami tikai 3 klikšķi.

 

1.Saņemt ziņas

sanemt zinas

 

2.Izvēlēties pieslēgšanās veidu un apliecināt identitāti

Pieslēguma iespējas Kredītu reģistram

 

3.Saņemt ziņas par sevi vai par pārstāvēto uzņēmumu

pieprasijums

Pārskatu par saistībām var apskatīt uz ekrāna vai lejupielādēt elektroniski parakstīta dokumenta veidā.

 

Kredītu reģistra elektroniskās apkalpošanas interneta vietne pieejama, izmantojot sekojošas pārlūkprogrammas:

 • Google Chrome (sākot ar 45. versiju)
 • Mozilla Firefox (sākot ar 38. versiju)
 • Opera (sākot ar 30. versiju)
 • Internet Explorer (sākot ar 10. versiju)
 • Microsoft Edge (sākot ar 12. versiju)
 • Safari (sākot ar 9. versiju).

Interneta vietne https://manidati.kreg.lv pieejama arī mobilajās ierīces (viedtālrunis, planšetdators), izmantojot sekojošas operētājsistēmas:

 • iOS (sākot ar 9. versiju)
 • Android (sākot ar 4.4 versiju).

- uz oficiālo elektronisko adresi

Latvijas Banka bez maksas izsniedz Kredītu reģistrā iekļautās ziņas uz personas oficiālo elektronisko adresi (e-adrese, video paskaidrojums, kas ir e-adrese).

Lai saņemtu Kredītu reģistrā iekļautās ziņas uz oficiālo e-adresi, persona iesniedz Latvijas Bankai rakstisku pieteikumu:

 • nosūtot šo pieteikumu, izmantojot oficiālo e-adresi;
 • elektroniskā veidā, nosūtot uz e-pasta adresi info@bank.lv;
 • papīra dokumenta veidā, nosūtot uz adresi K. Valdemāra ielā 2A, Rīga, LV-1050.

Aktivizēt oficiālo e-adresi iespējams Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, apliecinot savu identitāti ar eParaksts eID, eParaksts mobile vai eParaksts karti. Detalizēta informācija par e-adreses aktivizēšanu pieejama vietnē https://www.latvija.lv/lv/BUJEadrese un par minētajiem autentifikācijas rīkiem – vietnē https://www.eparaksts.lv/lv/Produkti/.

Latvijas Banka Kredītu reģistrā iekļautās ziņas elektroniski parakstīta dokumenta veidā uz oficiālo e-adresi nosūta vienas darbadienas laikā pēc personas rakstiska pieteikuma saņemšanas.

Fiziskās personas pieteikums

Juridiskās personas pieteikums

Pilnvarotās personas pieteikums uz e-adresi

- pasta sūtījuma veidā

(Persona sedz izmaksas par pasta pakalpojumiem)

Latvijas Banka personai izsniedz Kredītu reģistrā iekļautās ziņas ierakstīta pasta sūtījuma veidā uz pasta adresi ES vai EEZ valstī.

Lai pasta sūtījuma veidā saņemtu par sevi Kredītu reģistrā iekļautās ziņas, persona veic šādas darbības.

1. Iesniedz rakstisku pieteikumu papīra dokumenta vai elektroniskā dokumenta veidā.

Iesniedzot pieteikumu papīra dokumenta veidā, parakstam uz šā pieteikuma jābūt apliecinātam notariāli vai līdzvērtīgā veidā (atkarībā no valsts, kurā paraksta īstums tiek apliecināts).

Piemēram, Latvijā paraksta īstums uz dokumentiem apliecināms pie zvērinātiem notāriem vai bāriņtiesās, kuras darbojas novados (novadu pagastos vai novadu pilsētās), kuros nav zvērinātu notāru. Bāriņtiesa ir tiesīga apliecināt tikai tās darbības teritorijas iedzīvotāju paraksta īstumu uz dokumentiem.

Iesniedzot pieteikumu elektroniskā dokumenta veidā, pieteikums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu vai jāiesniedz, izmantojot oficiālo e-adresi vai valsts pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv.

Ja fiziskās personas vārdā pieteikumu paraksta viņas aizgādnis, Latvijas Bankai papildus iesniedzams lēmums par aizgādņa iecelšanu.

Ja fiziskās personas vārdā pieteikumu paraksta viņas pilnvarnieks, Latvijas Bankai papildus iesniedzama notariāli vai līdzvērtīgā veidā apliecināta pilnvara par tiesībām saņemt Kredītu reģistrā iekļautās ziņas. Pilnvaras apliecinājums nav nepieciešams, ja pilnvarnieks ir zvērināts advokāts un pilnvarai pievienots orderis.

Ja juridiskās personas vārdā pieteikumu paraksta tās pilnvarnieks, Latvijas Bankai papildus iesniedzama pilnvara par tiesībām saņemt Kredītu reģistrā iekļautās ziņas.

Persona pieteikumu iesniedz: 

  • papīra dokumenta veidā (ievērojot iepriekš minētos nosacījumus), nosūtot uz adresi K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050;
  • ar drošu elektronisko parakstu parakstīta dokumenta veidā, nosūtot uz e-pasta adresi info@bank.lv;

2. Samaksā Latvijas Bankai maksu par pasta pakalpojumiem saskaņā ar VAS ''Latvijas Pasts'' noteikto maksu par pasta pakalpojumu izmantošanu*, ieskaitot to Latvijas Bankas norēķinu kontā Latvijas Bankā Nr. LV51 LACB 0EUR 1750 5020 0 (BIC kods LACBLV2X).

Persona kā maksājuma mērķi norāda:

''Pasta pakalpojumi Kredītu reģistra pārskata par Vārdu Uzvārdu (piemēram, Jāni Kļaviņu) nosūtīšanai''.

* Maksas par pasta pakalpojumiem apmērs (saskaņā ar pasta pakalpojumu tarifiem; pilns pasta pakalpojumu tarifu saraksts pieejams: Pasta pakalpojumu cenrādis):

 • 1.71 eiro (A klases pasta sūtījums (ierakstīta vēstule) – 1.71 eiro), ja Kredītu reģistrā iekļautās ziņas tiek nosūtītas Latvijas teritorijā;
 • summa saskaņā ar Pasta pakalpojumu cenrādi, atbilstoši valstu grupai (A klases pasta sūtījums (ierakstīta vēstule)), ja Kredītu reģistrā iekļautās ziņas tiek nosūtītas ārpus Latvijas:
Maksa par pasta pakalpojumiem uz ES un EEZ valstīm pa valstu grupām
1. grupa 2. grupa 3. grupa 4. grupa
Lietuva Bulgārija Austrija Dānija
Igaunija Čehija Beļģija Gvadelupa
  Horvātija Francija Gviāna
  Kipra Grieķija Martinika
  Luksemburga Itālija Reinjona
  Malta Slovākija Gibraltārs
  Nīderlande Somija Islande
  Polija   Īrija
  Portugāle   Lihtenšteina
  Rumānija   Norvēģija
  Slovēnija    
  Spānija    
  Ungārija    
  Vācija    
  Zviedrija    
€ 3.93 € 4.30 € 4.41 € 4.85

Latvijas Banka Kredītu reģistrā iekļautās ziņas nosūta piecu darbadienu laikā pēc personas rakstiska pieteikuma un maksas par pasta pakalpojumiem saņemšanas.

Fiziskās personas pieteikums

Juridiskās personas pieteikums

- klātienē

Latvijas Banka bez maksas izsniedz personai Kredītu reģistrā iekļautās ziņas klātienē Latvijas Bankā vienas darbadienas laikā pēc rakstiska pieteikuma saņemšanas.

Ņemot vērā Ministru kabineta lēmumus par Covid-19 infekcijas ierobežošanu un nolūkā samazināt cilvēku plūsmu Latvijas Bankas klientu kasē, pieņemts lēmums no pirmdienas, 21.decembra, ierobežot Latvijas Bankas sniegtos pakalpojumus klātienē – kasē Rīgā, K.Valdemāra ielā 1B. 

 • !!! Kredītu reģistra izziņas līdz epidemioloģiskās situācijas normalizēšanai izsniegs tikai attālināti  elektroniski vai pasta sūtījuma veidā.

Lai klātienē saņemtu Kredītu reģistrā iekļautās ziņas:

  • fiziskā persona iesniedz rakstisku pieteikumu un uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību);

   fiziskās personas aizgādnis iesniedz rakstisku pieteikumu un uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību) un bāriņtiesas lēmumu par aizgādņa iecelšanu;

   fiziskās personas pilnvarnieks iesniedz rakstisku pieteikumu un uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību) un notariāli vai līdzvērtīgā veidā apliecinātu pilnvaru par tiesībām saņemt Kredītu reģistrā esošās ziņas. Pilnvaras apliecinājums nav nepieciešams, ja pilnvarnieks ir zvērināts advokāts un pilnvarai pievienots orderis;

 


Kredītu reģistrs

Ēka K. Valdemāra ielā 1B

Adrese:

K. Valdemāra iela 1B

Tālrunis:

67022300

E-pasts:

info@bank.lv

Darba laiks:

P, O, T, C 8.30—16.30, Pk. 8.30—15.30

Izmaiņas:

Latvijas Bankas klientu kases pakalpojumi ir ierobežoti. Sīkāku informāciju sk. pie pakalpojumiem sadaļā "Pakalpojumi"

Sabiedriskais transports:

Pieturas “Latvijas Nacionālais teātris" un "Z.A.Meierovica bulvāris"

Tramvajs: 5, 7, 9, 11
Trolejbuss: 5, 12, 25
Autobuss: 13, 30, 37, 41, 53, 57

Pakalpojumi:

Bankas ēkā ir iespējams patstāvīgi iekļūt ar ratiņkrēslu, ir uzbrauktuve.
Vajadzības gadījumā lūgums zvanīt – 67022300.

Par būtiskām pārmaiņām Latvijas Bankas pakalpojumu sniegšanā!

Klientu kase

Saņemot Latvijas Bankas pakalpojumus, Latvijas Banka ir tiesīga pieprasīt uzrādīt personu apliecinošu dokumentu - pasi vai personas apliecību (ID karti).

Kredītu reģistrs