Publicēts: 01.11.2023. Aktualizēts: 03.06.2024.

Par tematisko pārbaudi "Alternatīvo ieguldījumu fondu aktīvu vērtēšanas procesa atbilstība"

Pārbaude veikta 2022. gada martā - aprīlī.

Attiecas uz visiem alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem.

Uzzināt vairāk