Publicēts: 07.03.2019. Aktualizēts: 26.06.2024.

Latvijas Bankas naudas pārbaudes centra naudas laboratorijas speciālisti:

  • veic visas eiro un citu valūtu banknošu un monētu ar viltojumu pazīmēm pārbaudes,
  • sniedz atzinumu par konstatētajiem viltojumiem.

Par konstatētajiem viltojumiem tiek informēta Valsts policija, kas nodrošina izmeklēšanas darbības.

Pārbaude tiek veikta mēneša laikā un sniegta atbilde iesniedzējam (parasti atbilde tiek sniegta daudz īsākā termiņā).

Pārbaudē konstatējot naudas zīmes viltojumu, nodotās naudas zīmes tiek nodotas policijai un netiek izsniegtas atpakaļ. Latvijas Banka nemaina un neatlīdzina zaudējumus, kas radušies viltoto naudas zīmju dēļ.

Veicot attiecīgo darījumu, Latvijas Banka lūgs uzrādīt pasi vai personas apliecību (ID karti). Gadījumos, kad klients personu apliecinošu dokumentu kādu iemeslu dēļ atteiksies uzrādīt, darījums tiks atteikts.

Naudas zīmes ekspertīzei var nodot gan Latvijas Bankas klientu kasē, gan joprojām tuvākajā policijas iecirknī. Policijā iesniegtās naudas zīmes tiek sūtītas uz Latvijas Banku.