Publicēts: 26.11.2022. Aktualizēts: 25.10.2023.

Jebkuram krājaizdevu sabiedrību noguldītājam – gan fiziskām, gan juridiskām personām – saskaņā Noguldījumu garantiju likumu tiek nodrošināta atlīdzības izmaksa par visu veidu noguldījumiem visās valūtās līdz 100 000 eiro katrā krājaizdevu sabiedrībā.

Saskaņā ar Noguldījumu garantiju likuma 3. pantā noteikto, noguldītāji garantēto atlīdzību var saņemt piecu gadu laikā no dienas, kad iestājusies noguldījumu nepieejamība krājaizdevu sabiedrībā. Pēc šī perioda noguldītāji, kuriem ir pieejama garantētā atlīdzība, bet nav to saņēmuši, zaudē tiesības saņemt garantēto atlīdzību.

Lai saņemtu garantēto atlīdzību, noguldītājiem pēc iepriekšēja pieraksta personīgi jāierodas Latvijas Bankā un, uzrādot pasi vai identifikācijas karti (ID karti), jāiesniedz pieteikums par garantētās atlīdzības izmaksu, kurā norādīts noguldītāja konta numurs tā izvēlētā kredītiestādē vai finanšu iestādē. Fiziskai personai, kura pārstāv krājaizdevu sabiedrības noguldītāju – juridisko personu, jāiesniedz dokumenti, kas apliecina juridiskās personas pārstāvību.

Krājaizdevu sabiedrības, kuru noguldītājiem ir iespējams pieteikties garantētās atlīdzības saņemšanai

14.07.2020. LABA Kooperatīvajai Krājaizdevu sabiedrībai ir iestājusies noguldījumu nepieejamība.

Saskaņā ar Noguldījumu garantiju likuma 3. panta ceturtajā daļā noteikto, tie šīs krājaizdevu sabiedrības noguldītāji, kuriem ir tiesības saņemt garantēto atlīdzību, bet kuri līdz 13.07.2025. nepieteiksies tās saņemšanai, ar 14.07.2025. zaudēs prasījuma tiesības pret Latvijas Noguldījumu garantiju fondu par garantētās atlīdzības izmaksu.

Papildu informācija likvidētās LABA Kooperatīvās Krājaizdevu sabiedrības noguldītājiem

14.09.2022. TIRZAS KOOPERATĪVAJAI KRĀJAIZDEVU SABIEDRĪBAI ir iestājusies noguldījumu nepieejamība.

Saskaņā ar Noguldījumu garantiju likuma 3. panta ceturtajā daļā noteikto, tie TIRZAS KOOPERATĪVĀS KRĀJAIZDEVU SABIEDRĪBAS noguldītāji, kuriem ir tiesības saņemt garantēto atlīdzību, bet kuri līdz 13.09.2027. nepieteiksies tās saņemšanai, ar 14.09.2027. zaudēs prasījuma tiesības pret Latvijas Noguldījumu garantiju fondu par garantētās atlīdzības izmaksu.