Publicēts: 09.01.2024.

Uz nākotni vērstas informācijas integrācija 9. SFPS modeļos

Pārbaude veikta: 2023. gada 2.ceturksnī.

Attiecas uz: visām kredītiestādēm un to filiālēm.

Uzzināt vairāk

Horizontālā aktivitāte: iekšējā audita un darbības atbilstības kontroles funkcijas novērtējums kredītiestādēs

Pārbaude veikta: 2023. gada 3. ceturksnī.

Attiecas uz: mazāk nozīmīgajām kredītiestādēm.

Uzzināt vairāk

Ieteikumi par stratēģijas dokumenta tvērumu un kvalitāti, stratēģijas noteikšanas un tās pārvaldības procesu

Latvijas Banka ir sagatavojusi stratēģijas dokumenta ieteikumus kredītiestādēm, kurā izklāsta būtiskāko attiecībā uz stratēģijas dokumenta tvērumu un kvalitāti, kā arī stratēģijas noteikšanas un tās pārvaldības procesu.

Uzzināt vairāk

Par zaudējumiem riska darījumiem, kas nodrošināti ar nekustamo īpašumu

Pārbaude veikta: 2023. gada 2. un 3. ceturksnī.

Attiecas uz: visām kredītiestādēm.

Horizontālā datu kvalitātes pārbaude.

Uzzināt vairāk

Uzrauga gaidas par dažādības praksi kredītiestādes valdē un padomē

Latvijas Banka ir apkopojusi informāciju par aktuālo situāciju un labo praksi Latvijas kredītiestāžu sektorā, kā arī sniedz ieteikumus un informē par uzrauga gaidām dažādības politikas īstenošanas jomā.

Attiecas uz visām kredītiestādēm.

Uzzināt vairāk