Vienotais noregulējuma mehānisms

Latvija ir Vienotā noregulējuma mehānisma dalībvalsts. Noregulējuma mehānisms attiecināms uz visām Latvijā reģistrētām kredītiestādēm un tām ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kurām sākotnējais kapitāls ir vismaz 750 000 eiro.

Uzzināt vairāk

Kad notiek noregulējums?

Noregulējuma darbību veic, kad noregulējuma iestāde konstatē, ka par maksātnespējīgu kļūstoša banka nevar sākt maksātnespējas procedūru, nekaitējot sabiedrības interesēm un neradot finansiālu nestabilitāti.

Uzzināt vairāk

Vienotais noregulējuma fonds

Eiropas Banku savienībā ietilpstošo dalībvalstu kredītiestāžu iemaksu veidots fonds, kuru paredzēts izmantot krīzes situācijā finanšu grūtībās nonākušu kredītiestāžu noregulējumam.

Uzzināt vairāk

Nacionālais noregulējuma fonds

Latvijas Banka kā Latvijas noregulējuma iestāde nodrošina līdzekļu uzkrāšanu un pārvaldīšanu nacionālajā noregulējuma fondā. Šo fondu veido ieguldījumu brokeru sabiedrību iemaksas.

Uzzināt vairāk

Noregulējuma un kompensāciju sistēmas prioritātes

Latvijas Banka noteikusi noregulējuma un kompensāciju sistēmas prioritātes 2024.-2026. gadam, un atbilstoši tām apstiprināts 2024. gada darbības plāns.

Uzzināt vairāk

Tiesību akti

Vienuviet apkopoti Eiropas Savienības un nacionālie tiesību akti par noregulējumu, Nacionālo noregulējuma fondu un noguldījumu un ieguldījumu aizsardzības sistēmām.

Uzzināt vairāk