Publicēts: 19.02.2021. Aktualizēts: 20.06.2024.

Eiropas Centrālā banka (ECB) sagatavo ziņojumus par eiro zonas statistikas kvalitāti, tajos iekļaujot arī vērtējumu par valstu centrālo banku sniegto statistisko datu kvalitāti. Šie ziņojumi ir publicēti ECB interneta vietnē kopā ar citām publikācijām statistikas jomā. Kvalitātes ziņojums par maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances statistiku un ceturkšņa finanšu kontu statistiku tiek sagatavots un publicēts katru gadu, bet kvalitātes ziņojums par finanšu un monetāro statistiku – reizi divos gados. Minētās ECB publikācijas ir pieejamas angļu valodā.

Datu lietotāju ērtībām jaunākās ar statistisko datu kvalitāti saistītās ECB publikācijas pieejamas Latvijas Bankas interneta vietnē.

Eiro zonas un nacionālās maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances statistika : 2023. gada kvalitātes ziņojums (publicēts 2024. gada 7. jūnijā)

Euro area and national balance of payments and international investment position statistics : 2023 quality report (published on 7 June 2024)

Ziņojums

HTML

Pielikumi

PDF

Eiro zonas un nacionālie ceturkšņa finanšu konti : 2022. gada kvalitātes ziņojums (publicēts 2023. gada 15. maijā)

Euro area and national quarterly financial accounts : 2022 quality report (published on 15 May 2023)

Ziņojums

HTML

Pielikumi

PDF

Eiro zonas monetārā un finanšu statistika : 2022. gada kvalitātes ziņojums (publicēts 2023. gada 18. decembrī)

Euro area monetary and financial statistics : 2022 quality report (published on 18 December 2023)

Ziņojums

                HTML
             

Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Statistikas sistēmas ziņojums par makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršanas procedūras pamatā esošās statistikas kvalitāti (publicēts 2023. gada 13. jūlijā)

ESCB-ESS quality assessment report on statistics underlying the Macroeconomic Imbalance Procedure (published on 13 July 2023)

PDF


Informācija statistikas lietotājiem

Informācija, kas palīdz labāk izprast statistiskos datus, kā arī, iepazīstoties ar statistikas programmām, uzzināt par Latvijas Bankas plānotajiem darbiem statistikas jomā un sagatavoto statistikas klāstu.

Uzzināt vairāk