en
Aktualizēts: 15.05.2020

Latvijas Banka emitē eiro banknotes un monētas saskaņā ar kredītiestāžu pieprasījumu.

Latvijas Banka:

  •          pasūta, glabā un ar Rīgas filiāles starpniecību izsniedz kredītiestādēm eiro banknotes un monētas;
  •          skaidrās naudas aprites ciklā nodrošina bojāto un nolietoto naudas zīmju aizstāšanu ar kvalitatīvām;
  •          kopīgi ar visām Eirosistēmas centrālajām bankām rūpējas par eiro banknošu un monētu drošību, dizainu un ražošanu;
  •          nodrošina skaidrās naudas glabāšanas un pārvadājumu drošību.

Sadalai skaidra nauda 1000x270