Publicēts: 11.03.2015. Aktualizēts: 20.06.2024.

Skaidrā nauda ir ērts un tūlītējs norēķina veids. Tāds tas tradicionāli ir bijis pateicoties tam, ka šim vērtības mēram ir materiāla forma – banknotes un monētas. Tās mainās līdzi tehnoloģijām, kļūst labākas, drošākas un kalpo tiem, kam tā ir ērtāk norēķināties vai krāt.

Skaidrās naudas apgrozības nodrošināšana

Latvijas Banka rūpējas, lai nodrošinātu infrastruktūru norēķiniem kā skaidrā naudā, tā arī bezskaidrā naudā. Skaidrajai naudai ir un būs sava loma, kaut arī beidzamajos gados ātrumā un vienkāršībā bezskaidrās naudas norēķini tai pielīdzinājušies, pateicoties Latvijas Bankas zibmaksājumu infrastruktūrai.

Latvijas Bankai vienīgajai valstī ir tiesības izlaist jaunas eiro banknotes un monētas: rūpējamies, lai skaidrā nauda katrā maciņā ir droša - īsta un kvalitatīva. Latvijas Banka darbojas kā skaidrās naudas loģistikas reģionālais centrs Baltijā: sniedzam ar eiro skaidras naudas nodrošināšanu saistītus pakalpojumus Igaunijas un Lietuvas centrālajām bankām.

Tam izmantojam modernu, 2000. gadā uzbūvētu, naudas glabātuvi. 2023. gadā nacionālajā bankā tika apstrādāti 141.1 milj. banknošu (par 11.7% vairāk nekā 2022. gadā). 10.3 milj. jeb 7.3% no tām tika atzītas par apgrozībai nederīgām un iznīcinātas. Latvijas Bankas naudas laboratorija kalpo kā vienots naudas pārbaudes centrs valstī - vienas pieturas aģentūra visu naudas viltojumu pārbaudes jomā.

Latvijas Banka reģistrē komersantus, kuri veic eiro banknošu un monētu apstrādi un laiž tās otrreizējā apgrozībā. Pēc reģistrācijas Latvijas Banka uzrauga un regulāri pārbauda, vai komersantu darbinieki ievēro vienotās ECB un EK prasības eiro banknošu un monētu otrreizējai laišanai apgrozībā, kā arī, vai eiro banknošu un monētu apstrādes iekārtas darbojas atbilstoši minētajām prasībām, t.i., atklāj viltojumus un atšķiro nolietotas, sasmērētas un bojātas eiro banknotes un monētas.

Latvijas Bankā bez maksas var apmainīt bojātās eiro un lata banknotes un monētas (citu valstu naudas zīmes Latvijas Banka nemaina). Tāpat bankas kasēs, atkarībā no epidemioloģiskās situācijas, var apmainīt naudas zīmes pret cita nomināla naudas zīmēm, apmainīt latus pret eiro, nodot ekspertīzē aizdomīgu naudu, iegādāties Latvijas Bankas numismātikas produktus.

Proti, Latvijas Banka emitē sudraba un zelta kolekcijas monētas, kā arī 2 eiro piemiņas monētas. Monētas un monētu komplektus var aplūkot un iegadāties vietnē e-monetas.lv un, kā minēts, Latvijas Bankas kasēs.